Artikkelipyyntö

Tunteiden historia Suomessa: tutkijaseminaari 31.10.-1.11.2016

Tunteiden historia Suomessa

Tutkijaseminaari 31.10.-1.11.2016

Yhteiskunnan historian huippuyksikkö, Tampereen yliopisto, http://www.uta.fi/yky/coehistory/tunteet/index.html

Tunteiden historia on parhaillaan vilkkaan akateemisen keskustelun kohteena, ja alalla on jo vakiintuneita tutkimusinstituutteja Berliinissä, Lontoossa ja Australiassa. Tunteiden historian painopisteitä ovat olleet tunnekäsitteet ja -ilmaisut, tunteiden politiikka, tunteiden historiallinen vaihtelu, säätely ja muuntuvuus, kollektiiviset tunteet ja tunneyhteisöt sekä tunteiden sukupuoli, kehollisuus, etnisyys, luokka ja kansallisuus. Lisäksi tunteet ovat olleet jo pidempään läsnä mm. kulttuuri-, psyko- ja poliittisessa historiassa sekä biografisessa tutkimuksessa, vaikka tunteiden historiaa ei olekaan määritelty omaksi tutkimusalakseen.

Tunteiden historia on Suomessakin vireä ja nopeasti kehittyvä ala, mutta toistaiseksi suomalaiset tutkijat eivät ole kokoontuneet yhteiseen tapaamiseen. Kutsumme siksi tunteiden historian tutkijoita kaksipäiväiseen seminaariin Tampereelle 31.10.-1.11.2016. Tapaamisessa kartoitetaan alan aihepiirejä sekä perustetaan tunteiden historian suomalainen tutkimusverkosto. Tältä pohjalta voidaan suunnitella jatkoa esimerkiksi vuotuisten tapaamisten, konferenssien ja yhteisjulkaisujen muodossa. Myös tunteiden tutkijat muista oppiaineista kuin historiasta ovat hyvin tervetulleita, jos heidän aiheessaan on historiallinen ulottuvuus.

Pyydämme kiinnostuneita ilmoittautumaan seminaariin laatimalla noin sivun mittaisen abstraktin, josta käyvät ilmi omat tunteisiin liittyvät tutkimusintressit ja -hankkeet sekä lyhyt kuvaus tutkijanuran vaiheesta. Paperiin on hyvä liittää myös mahdolliset omat tunteiden historiaan liittyvät julkaisut. Tutkimusaiheiden ei tarvitse käsitellä Suomen historiaa. Tilaisuuden lopullinen muoto määräytyy sen mukaan, kuinka paljon ihmisiä ilmoittautuu mukaan. Abstraktit on lähetettävä viimeistään 31.5.2016 mennessä jollekin ao. seminaarijärjestäjistä:

Ville Kivimäki, Tampereen yliopisto,

Jani Marjanen, Helsingin yliopisto,

Tuomas Tepora, Helsingin yliopisto,

Raisa Toivo, Tampereen yliopisto,