Artikkelipyyntö

Tunteiden historian tutkimuksen verkoston symposium 2018

Tunteiden materiaalisuus

Tunteiden historian tutkimuksen verkoston kevätsymposium Turussa 21.–22.5.2018

Materiaalisina ilmiöinä ja voimina tunteet elävät ja vaikuttavat niin yksilötasolla kuin sosiaalisestikin. Yhtäältä tunteilla on ruumiillinen tai kehollinen puolensa, joka kiinnittyy yksittäiseen ihmiseen ja hänen kokemusmaailmaansa. Tunteiden psyykkistä ja fyysistä ulottuvuutta ei voi täysin erottaa toisistaan, ja tunteiden läpieläminen merkitsee myös niiden materiaalista sijoittumista yksilötasolle ja kokijan ruumiinkykyihin. Toisaalta tunteet aineellistuvat yhteisöissä toiston ja jäljittelyn ansiosta tavoiksi ja käytänteiksi, jotka tarjoavat yhteisön jäsenille mahdollisuuden osallistua niihin toimintatapojen, eleiden ja tekojen muodossa yhteisiä aineellisia resursseja käyttämällä. Empatia, epäluulo, ilo tai viha juurtuvat vaihtelevin tavoin sosiaalisiin rakenteisiin ja muokkaavat niitä. Materiaalisesti tarkasteltuina tunteissa ei ole yksilöllistä ”sisäisyyttä” erotuksena niiden laajemmasta sosiaalisesta ”ulkopuolesta”, vaan mikro- ja makrotason välillä vallitsee jatkuvuus. Tämän myötä on mahdollista tutkia tunteita yksilön ja hänen ympäristönsä yhteenkietoutumisena ja vuorovaikutuksena, myös pitkän keston sosiohistoriallisessa kontekstissa.

Toivotammekin kaikki tunteiden historiaa tutkivat tervetulleiksi pohtimaan tutkimustaan näistä näkökulmista, tutkimuksen vaiheesta riippumatta. Symposiumin yhteydessä järjestämme kahdenlaisia sessioita. Esitelmäsessiot kootaan perinteisistä n. 20 minuutin esitelmistä. Pyören pöydän istunnoissa jokainen osallistuja esittelee omaa työtään noin viiden minuutin alustuksella minkä jälkeen session osallistujat keskustelevat puheenjohtajan johdolla. Symposiumin pääkieli on suomi, mutta myös ruotsin- ja englanninkieliset ehdotukset toivotetaan tervetulleiksi!

Kutsuttuina puhujina symposiumissa esiintyvät apulaisprofessori, dosentti Lauri Nummenmaa tunteiden fysiologian lääketieteelliseen kuvantamiseen erikoistuneesta Turun yliopiston Nummenmaa-laboratoriosta ja dosentti Tuomas Tepora Helsingin tutkijakollegiumista. Symposiumin yhteydessä järjestetään myös vapaamuotoinen illanvietto.

Toivomme esitykset symposiumissa käsiteltäviksi papereiksi lähetettäväksi symposiumin sähköpostiosoitteeseen 31.1.2018 mennessä. Liitä ehdotukseesi yhteystietosi, noin 250 sanan mittainen tiivistelmä ja esitelmäsi otsikko, sekä toivomus siitä, haluatko mieluummin pitää pidemmän esitelmän vai osallistua pyöreän pöydän keskusteluun. Esitelmäehdotusten lähettäjille vastataan helmikuun loppuun mennessä, ja ilmoittautuminen
symposiumiin (myös muille kuin esitelmöitsijöille) aukeaa maaliskuun 2018 alussa.

Pyrimme järjestämään rahallista tukea niille osallistujille, joiden työ- tai rahoitustilanne sellaista vaatii. Etusijalla tukea myönnettäessä ovat esitelmäehdotuksen lähettäneet, mutta mahdollisuuksien mukaan tukea voidaan myöntää myös muille hakijoille. Mikäli katsot tarvitsevasi matkatukea, perustele tarve esitelmäehdotuksesi yhteydessä; jos haet tukea vaikka et halua esitelmöidä symposiumissa, lähetä perusteltu hakemuksesi tuesta 31.1.2018 mennessä.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan keskustelemaan tunteiden historian tutkimuksesta!

Lisätietoja symposiumista saa joko sähköpostitse osoitteesta tai symposiumin

www-sivuilta https://blogit.utu.fi/finemo2018