Artikkelipyyntö

Turku, Viipuri, Tukholma ja muut Suomen reformaatiokaupungit -seminaari

Turku, Viipuri, Tukholma ja muut Suomen reformaatiokaupungit -seminaari

Turku 10.–11.11.2016

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) järjestää Martin päivän kunniaksi kaksipäiväisen suomenkielisen seminaarin, jonka aiheina ovat reformaation leviäminen Suomessa ja reformaation kansainväliset kytkökset. Tarkoituksena on nostaa esille Turun ohella myös muut Suomen reformaation kannalta keskeiset kaupungit, kuten Viipuri ja Rauma, mutta myös kansainväliset verkostot esimerkiksi Tukholmaan ja Tallinnaan.

Reformaation leviämisen suhteen keskeinen kaupunki Suomessa oli Turku, mutta se ei suinkaan ollut ainut reformaatioon liittyvä paikkakunta Ruotsin itäisimmässä osassa. Esimerkiksi Viipuri oli kansainvälinen kaupunki, jolla oli tiiviit suhteet eri puolille Itämerta ja jonne reformaation aatteet rantautuivat varsin varhaisessa vaiheessa.  

Ruotsin valtakunnassa reformaatio oli valtakunnan johdon projekti, joka ulotettiin koko kuningaskuntaan, ja Suomen reformaatiokaupungeilla oli vahvat yhteydet valtakunnan muihin kaupunkeihin. Myös vastareformaatio tuli näkyväksi eri puolilla Ruotsin kuningaskuntaa ja laajemmin koko Itämeren piirissä.

Toivomme ehdotuksia 20 minuutin mittaisiksi esitelmiksi esimerkiksi reformaation paikallisuudesta, kansainvälisistä yhteyksistä, aatteiden leviämisestä tai vastareformaation paikallisista keskuksista ja merkityksestä. Seminaari on monitieteinen. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi asiantuntijat arkeologiasta, historiasta, taidehistoriasta, oikeushistoriasta, kielitieteistä, musiikkitieteestä ja teologiasta. Erityisesti toivomme tieteenalojen välistä vuoropuhelua ja esitelmiä, jotka pyrkivät ylittämään eri alojen välisiä raja-aitoja.

Pyydämme lähettämään yhden sivun suomenkielisen abstraktin 2.9. mennessä TUCEMEMS-keskuksen tutkimusavustajalle Miika Norrolle (), joka antaa tarvittaessa myös lisätietoja. Liitäthän abstraktiisi yhteystietosi.

Ilmoitamme esitelmien hyväksymisestä 15.9. mennessä, ja lopullinen ohjelma julkaistaan 1.10. mennessä.