Työpaikkailmoitus

Tutkija, Helsingin kaupunginmuseo

Tutkija, esinekokoelma

Helsingin kaupunginmuseon visio 2018:
Jokaisella on mahdollisuus rakastua Helsinkiin.

Esinekokoelmayksikkö dokumentoi elämää Helsingissä yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Laajojen ja historiallisesti merkittävien kokoelmien suunnitelmallinen tutkimus ja konservointi palvelevat asiakkaita ja koko kaupunginmuseon toimintaa. Kokoelmiin kuuluu noin 400 000 objektia, jotka kertovat Helsingin kaupungin, sen asukkaiden ja kaupunkiorganisaation sekä yritysten ja yhdistysten toiminnasta.

Haemme esinekokoelmatiimiin TUTKIJAA. Tutkija osallistuu esinekokoelman kartuttamiseen yhteistyössä helsinkiläisten kanssa sekä kokoelman hallintaan ja tutkimiseen erityisvastuualueenaan kokoelmanhallintajärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen. Tutkija osallistuu myös kaupunginmuseon sisällöntuotantoon ja asiakaspalveluun. Tutkijan ensisijainen työpiste sijaitsee kokoelmakeskuksessa Vantaan Turvalaaksossa.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto pääaineena joko Suomen historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, taidehistoria, talous- ja sosiaalihistoria, etnologia, kansatiede tai museologia sekä vähintään kahden vuoden työkokemus kulttuurihistoriallisen museon esinekokoelmista. Tehtävän hoito edellyttää hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja aktiiviseen asiakastyöhön.

Toimen tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 835,39 ?/kk. Lisäksi palkassa huomioidaan mahdolliset kokemuslisät. Työaika on 36 h 15 min/viikko.

Hakemukset on jätettävä 31.10.2016 klo 16.00 mennessä Helsingin kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään https://www.erekryhelsinki.fi . Työavain 15?12?16 ohjaa suoraan hakemukseen. Tarvittaessa paperihakemuksen voi toimittaa osoitteeseen HKM, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, Aleksanterinkatu 16, PL 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä ?tutkija?. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty työhöntulotarkastuslausunto ennen työn aloittamista.  Tutkijan työpiste sijaitsee Suomen pankin omistamassa kiinteistössä, minkä vuoksi Suomen Pankki hakee henkilöturvallisuusselvitykset turvallisuusselvityslaissa (726/2014) lueteltujen perusteiden täyttyessä aina ennen tehtävässä aloittamista.
Tehtävä täytetään 1.2.2017 alkaen.

Lisätietoja tehtävästä antaa: intendentti Elina Kallio, sposti <mailto:>