Työpaikkailmoitus

Tutkija Kymenlaakson museo

TUTKIJA KYMENLAAKSON MUSEOON

Merikaupunki Kotka on kansainvälisesti verkostoitunut Itämeren vetovoimainen kasvukeskus ja seudullaan suurin työnantaja. Maakunnallisena keskusmuseona toimiva Kymenlaakson museo sijaitsee Kotkan kantasatamassa Merikeskus Vellamossa, jossa toimii dynaaminen ja monialainen asiantuntijayhteisö arkkitehtuurisesti yhdessä Suomen hienoimmista rakennuksista. Kymenlaakson museon yhteydessä toimii myös Merivartiomuseo, jonka toimintaa ylläpidetään ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä Suomen rajavartiolaitoksen kanssa.

Merikaupunki Kotkassa on haettavana
tutkijan vakituinen työsuhde
Kymenlaakson museoon

Tutkija vastaa Merivartiomuseon toiminnasta. Työn keskeisiä sisältöjä ovat yhteistyö Suomen rajavartiolaitoksen kanssa sekä Merivartiomuseon yleisötyön ja näyttelyiden suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi tutkijan tehtäviin kuuluu osallistuminen Kymenlaakson museon muuhun yleisötyöhön tuottamalla ja välittämällä sisältöjä sekä yleisölle että asiakaspalvelun, viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin. Tutkija tekee käytännön yleisötyötä ja osallistuu yleisötyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Erilaiset projektit ja hankkeet ovat tärkeä osa tehtäväkokonaisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä museoalan työkokemus. Monipuolinen tehtäväkenttä edellyttää yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä omaksua nopeasti sisältöjä ja tuottaa sujuvasanaista informaatiota sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.  Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, verkostoitumistaitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä sekä kokemusta osallistavista yleisötyön menetelmistä. Kokemus digitaalisista sovelluksista, pedagogiikasta ja palvelumuotoilusta lasketaan eduksi.Merivartiointiin liittyvien sisältöjen ja merihistorian verkostojen tuntemisesta on hyötyä toimen hoitamisessa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtäväkohtainen palkka on 2 623 ?/kk + mahdolliset työkokemuslisät.

Toimi täytetään 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista.

Lisätietoja tehtävästä antaa museotoimenjohtaja Kirsi Niku <mailto:> +358 40 706 9643.

  Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/155453-0
  Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan kaupunki, Kirjaamo,
  PL 205, 48101 KOTKA.

Hakuaika tehtävään päättyy 20.11.2017 klo 15.00.

Kirsi Niku
Museotoimenjohtaja / Director
Kymenlaakson museo / Kymenlaakso museum
<mailto:>
+358 40 706 9643
Merikeskus Vellamo / Maritime Centre Vellamo
Tornatorintie 99 b
FI – 48100 Kotka