Työpaikkailmoitus

Tutkija / Turun museokeskus, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo

Turun museokeskus toimii alueellisena vastuumuseona. Alueellinen vastuumuseo koordinoi ja kehittää museo- ja kulttuuriperintötoimintaa alueellaan.

Tutkijan tehtävänä on museotoiminnan edistäminen alueella neuvomalla ja ohjaamalla paikallismuseoita. Lisäksi tehtävänä on museotoiminnan kehittäminen yhteistyössä toimialueen muiden museoiden kanssa, alueellinen kokoelmapolittinen yhteistyö ja toimiminen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Tutkija koordinoi museoiden keskinäistä yhteistyötä, järjestää tapaamisia ja koulutuksia sekä valvoo harkinnanvaraisten avustusten käyttöä. Hän huolehtii myös kulttuuriperinnön tallentamisen ja digitaalisen saavutettavuuden edistämisestä sekä alueellisten museopalveluiden kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi edellytetään Varsinais-Suomen museoverkon tuntemusta, kokoelmaosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakemus tulee jättää sähköisesti 5.10.2020 klo 15:00 mennessä.

Lisätietoja