Työpaikkailmoitus

Tutkija Turun museokeskukseen / Kokoelmat ja kulttuuri

Tehtävänä on hoitaa Varsinais-Suomen rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu Varsinais-Suomen alueella, sekä suojelutavoitteiden laatiminen, neuvonta ja tietopalvelu, sekä rakennushistoriaselvitysten ohjaaminen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkimus ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön sen historiallisiin kerroksiin ja vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä rakennusperintöä koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi tulee olla perehtynyt perinteiseen korjausrakentamiseen.

Eduksi luetaan kokemusta viranomaisyhteistyöstä ja lausuntoprosesseista sekä toiminta-alueen tuntemusta. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, organisointitaitoja, joustavuutta sekä yhteistyö-, neuvottelu- ja viestintätaitoja. Tehtävien hoitamisen kannalta ajokortti ja ruotsinkielen taito ovat välttämättömiä.

Lisätiedot

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tutkija-tku00-44-89-19/?r=7