Työpaikkailmoitus

Tutkijalehtorin toimi Suomen Rooman-instituutissa haettavana kaudelle 1.8.2019–31.7.2022

Suomen Rooman-instituutti, Villa Lante, on tieteellinen tutkimuslaitos, jonka keskeisiä aloja ovat historia, klassillinen filologia, arkeologia, taidehistoria, arkkitehtuuri sekä muut Rooman ja Italian kulttuuripiiriä käsittelevät alat. Instituutissa harjoitetaan näiden alojen opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Instituutti toimii vahvassa vuorovaikutuksessa sekä kotimaisen että kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Tieteellisen toiminnan lisäksi instituutissa toteutetaan monipuolista kulttuuriohjelmaa.

Instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi tutkijalehtorin toimen instituutissa. Toimi täytetään 1.8.2019 alkaen kolmeksi vuodeksi. Säätiön hallitus voi perustellusta syystä pidentää lehtorin toimikautta.

Lehtorin tehtäviin kuuluu harjoittaa omaa tieteellistä tutkimusta, antaa opetusta instituutissa järjestettävillä kursseilla, osallistua tieteellisen tutkimusryhmän opetukseen ja ohjaukseen sekä hoitaa muita instituutin toimintaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi tehtävään liittyy erikseen sovittavia hallinnollisia tehtäviä. Tutkijalehtori toimii instituutin johtajan alaisena.

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa joltakin instituutin keskeiseltä tutkimusalalta, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä hyvää englannin ja italian kielen taitoa. Valintaperusteina ovat tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja soveltuvuus instituutin tieteelliseen toimintaan, hakijan tieteelliset ja opetukselliset ansiot, yhteistyökyky, tutkimuskontaktit sekä kielitaito.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo julkaisuluetteloineen sekä työsuunnitelma. Hakijoita pyydetään ilmoittamaan hakemuksen yhteydessä myös palkkatoivomus.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 31.1.2019 klo 16 mennessä sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona säätiön hallituksen puheenjohtajalle, dosentti Katariina Mustakalliolle (mustakallio[at]irfrome.org). Hallituksen puheenjohtaja vastaa myös mahdollisiin tiedusteluihin (puh. 050 527 0586).

Hakuilmoitus löytyy instituutin www-sivuilta myös pdf-tiedostona: http://irfrome.org/suomen-rooman-instituutin-tutkijalehtorin-tehtava-1-8-2019-31-7-2022-haettavana/

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista: www.irfrome.org.