Työpaikkailmoitus

Tutkijatohtori Luonto taiteessa, kulttuurissa ja historiassa -projektiin

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (http://www.helsinki.fi/fhkt) on Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.
 
Laitoksen projekti Luonto taiteessa, kulttuurissa ja historiassa. Maiseman kerrostuneisuus ja luonnon moninaisuus hakee
 
TUTKIJATOHTORIA
 
työsuhteeseen 12 kuukauden ajalle 1.11.2015 – 31.10.2016 tai sopimuksen mukaan.
 
Tieteidenvälisessä projektissa tarkastellaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta humanistisen ympäristötutkimuksen ja erityisesti ympäristöhistorian, taiteen- ja kaupunkitutkimuksen sekä arkeologian näkökulmista. Yhteisen tarkastelun kohteena ovat ympäristön ääripäät, erämaa ja kaupunkiluonto. Projekti pyrkii vahvistamaan vuoropuhelua ja yhteistyötä humanististen ja luonnontieteiden välillä. Projektia johtaa professori Kirsi Saarikangas.
 
Etsimme projektiin tutkijaa, jonka työ liittyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen luonnontieteiden, kuten kaupunkiekologian, ja/tai humanistisen ympäristötutkimuksen alueilla.
 
Palkka on kokemuksen mukaan 3130–3642 euroa kuukaudessa (5/3-5/6).
 
Hakemus osoitetaan projektin johtajalle professori Kirsi Saarikankaalle. Hakemuksen tulee sisältää 1) kuvaus / tutkimussuunnitelma 12 kuukauden aikana toteuttavasta työstä ja tulosten julkaisemisesta sekä perustelut, miksi haluaa työskennellä projektissa (max. 3 sivua), 2) lyhyt CV ja 3) julkaisuluettelo koottuna yhdeksi PdF-tiedostoksi.
 
Hakemus pyydetään toimittamaan sähköpostitse:

 
viimeistään 19.9.2015, klo 15.45 mennessä.
 
Lisätietoja antaa taidehistorian professori Kirsi Saarikangas, 050 415 1588 (17.8.lähtien) .