Artikkelipyyntö

Ukraina

Artikkelipyyntö – Ukraina

Ukraina on 2000-luvulla ollut toistuvasti uutisotsikoissa – oranssivallankumouksesta Europaidaniin, Krimin Venäjään liittämiseen ja Itä-Ukrainan edelleen jatkuvaan sotaan. Uutisoinnissa tapahtumat on esitetty Ukrainan kansallismielistä hallintoa seuraillen ”länsimielisen” Ukrainan ja sen ”venäläismielisten” ja Venäjän tukemien vastustajien välisenä kiistana, jossa keskeisessä roolissa ovat politiikka ja talous. Etenkin Venäjän vaikutusvaltaisen ortodoksisen kirkon rooli on nähty toissijaisena; kirkko toimii vain valtion työkaluna. Tämäntyyppiset tulkinnat ovat tuttuja myös tutkimuksesta, joskin siinä myös ortodoksisuuden rooli on alettu ottaa huomioon. Tähän on vaikuttanut Konstantinopolin patriarkaatin päätös tunnustaa (tammikuussa 2019) Ukrainan ”kansallismielinen” kirkko lailliseksi ja täysin itsenäiseksi kirkoksi. Venäjän kirkko pitää päätöstä laittomana sekaantumisena sisäisiin asioihinsa. Päätös on jakanut ortodoksisia kirkkoja ja uhkaa myös kristillisten kirkkojen välisiä ekumeenisia pyrkimyksiä.

Ortodoksisten kirkkojen roolista Ukrainan 2000-luvun tapahtumista ei toistaiseksi ole kovinkaan paljon tutkimusta, etenkään suomeksi tai ruotsiksi. Esitämmekin siksi avoimen kutsun kirjoittaa Teologisen Aikakauskirjan (Jufo 2) Ukraina-teemanumeroon (2/2020) artikkelin tai katsauksen, jossa pääpaino on ortodoksisten kirkkojen roolissa oranssivallankumouksesta nykypäivään. Toivomme erityisesti naistutkijoiden kontribuutiota. Aiheen näkökulma ja käsittelytapa ovat vapaat, kunhan artikkeli/katsaus keskittyy yhden tai useamman ortodoksisen kirkon tarkasteluun. Artikkelien maksimilaajuus on 4 500 sanaa, katsausten 2 000 sanaa. Pyydämme lähettämään artikkeli- ja katsaustarjouksista enintään 200 sanan tiivistelmän, jossa kerrotaan lyhyesti tutkimustehtävä (mihin artikkeli/katsaus keskittyy), aineisto, metodi ja arvioi siitä, mitä uutta juuri tämä teksti tarjoaa. Tiivistelmät lähetetään sähköpostin liitetiedostona (pdf) molemmille alla mainituille toimittajille 31.3.2019 mennessä. Heiltä saa myös lisätietoja. Ilmoitamme huhtikuun loppuun mennessä ehdotuksen hyväksymisestä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Teologisen Aikakauskirjan toimituskunta sen jälkeen, kun artikkeli on valmis ja arvioitsijat ovat hyväksyneet sen.

Heta Hurskainen (heta.hurskainen(at)uef.fi        Teuvo Laitila (teuvo.laitila(at)uef.fi)