Työpaikkailmoitus

Uskontotieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Uskontotieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana uskontotieteen yliopisto-opettajan työsopimussuhteinen tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

Uskontotieteen yliopisto-opettajan tehtävä on itsenäinen opetuspainotteinen tehtävä. Toimenkuvaan kuuluu monipuolista uskontotieteen perus- ja aineopintotasoista opetusta. Uskontotieteen yliopisto-opettajalla on opetusvastuita uskontotieteen oppiaineen lisäksi oppiaineryhmän (folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede) sekä laitoksen ja tiedekunnan tasolla. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu opetuksen suunnittelu, HOPS-ohjaus, opinto-ohjaus, opinnäytteiden ohjaaminen (soveltuvin osin) sekä oma tutkimus. Hän myös koordinoi ja sovittavissa määrin opettaa uskonnonopettaja-linjan opiskelijoiden teologisia opintoja sekä vastaa niistä. Yliopisto-opettaja koordinoi monikulttuurisuuden tutkimuksen ja opetuksen verkostoa sekä hoitaa yleisiä tehtäviä kuten viestintää ja kotisivujen päivitystä.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja yliopistotasoista opetuskokemusta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimusaktiivisuus, laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti, opetusnäyte sekä tutkimukselliset ansiot. Eduksi katsotaan uskonnon opettajan pätevyys, valmius opettaa teologian oppisisältöjä sekä sopivuus historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen ja oppiaineryhmän tutkimuksen ja opetuksen painopistealueisiin.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 507,62 – 3 386 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6 % ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 18.2.2019 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja enintään kolmen sivun pituinen tutkimussuunnitelma. Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Terhi Utriainen, , puh. +358 50 439 3558

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, , puh. 040 864 9486.