Työpaikkailmoitus

Utlysta lektorat i global historia och digital historia, Stockholms universitet

Två lektorat i historia är utlysta att sökas vid Historiska instiutionen vid Stockholms universitet:

1. Universitetslektor i historia med inriktning mot digital historia vid Historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-02-10.

https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16911&rmlang=SE

2. Universitetslektor i historia med inriktning mot globalhistoria vid Historiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-02-10.

https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16913&rmlang=SE

Historiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver utbildning i historia på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vi har ett brett utbud av kurser och program som under de senaste terminerna expanderat kraftigt, bland annat med två nya kandidatprogram. Institutionen utbildar även historielärare och bedriver kulturvetenskapliga utbildningar. Vid institutionen finns en livaktig forskningsmiljö organiserad i olika profilområden. Institutionens forskning tillhör i dag ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Forskningen bedrivs av cirka 40 disputerade forskare och 20 doktorander – som fri forskning eller inom olika forskningsprojekt eller större forskningsområden.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Anna Götlind, tfn +46 8 16 36 73, eller ställföreträdande prefekt, Mattias Tydén, .