Artikkelipyyntö

Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä

CFP: Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä

17. Kustaa Vaasa Seminaari, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, 12.–13.6.2019

Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella on järjestetty vuodesta 2003 teemaltaan vuosittain vaihtuva Kustaa Vaasa-seminaari. Seuraava seminaari järjestetään viikolla 24, keskiviikkona ja torstaina 12.–13.6.2019.

Tänä vuonna seminaarin aiheina ovat vanhat ja uudet ihmistieteiden ja historiallisen tutkimuksen tekemisen tavat. Esitelmien teemat voivat siten käsitellä laajasti ymmärrettynä menetelmiä ja erilaisia aineistoja (painamattomat, painetut ja sähköisessä muodossa olevat) sekä niiden käyttöä. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi digitalisaatioon, paleografiaan, bibliometriikkaan, korpuksiin ja tietokantoihin sekä näiden erilaisiin yhdistelmiin liittyviä kysymyksiä. Toivomme erityisesti empiirisiä ja/tai metodologiaa koskevia ehdotuksia.

Haemme esitelmiä niin pitkän aikavälin tutkimuksesta kuin historiantutkimuksen lähialoilta, kuten esimerkiksi historiallisen kielitieteen ja kielten tutkimuksen, kulttuurin ja perinteentutkimuksen, informaatiotutkimuksen, politiikantutkimuksen ja arkistotieteiden aloilta.

Seminaarissa kuullaan useita kutsuttuja, eri alojen asiantuntijoiden pitämiä puheenvuoroja, minkä lisäksi pyydämme halukkaita osallistujia tekemään ehdotuksia työpapereiksi tai suullisiksi esityksiksi teemoistaan. Seminaarin työkielet ovat suomi ja ruotsi.

Pyydämme kiinnostuneita lähettämään abstraktin (max. 500 sanaa) 1.3.2019 mennessä. Abstraktit lähetetään sähköpostilla (liitetiedostona .doc; -docx; tai pdf-muodossa) osoitteeseen

Abstraktien perusteella järjestäjät valitsevat esitykset ja valinnoista ilmoitetaan osallistujille maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Alustava ohjelma, rekisteröitymisajankohta ja tarvittavat tiedot yms. ilmoitetaan myöhemmin osallistujille sähköpostilla ja seminaarin sivuilla, jotka päivittyvät helmikuussa 2019 osoitteessa http://earlymodernmorals.blogspot.com/p/conference-2016.html

Seminaari on maksuton työpaperin ja kutsutun puheenvuoron pitäjille.

Avainsanat:
Historiografia, korpus, historiallinen kielitiede, bibliometriikka, bibliografia, historia ja kuva(t), verkostot, paleografia, vanhat käsialat, digitalisaatio, digitaalinen historia, digitaaliset ihmistieteet, metodologia, uudet ja vanhat metodit, julkaisuformaatit, historia ja sen tulkinnat ja käyttö.

Seminaarin pääjärjestäjinä ovat professori Petri Karosen johtama Koneen Säätiön rahoittama ”Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 (Hirsu)” ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.

Ystävällisin terveisin,
Professori Petri Karonen, ja järjestelykomitea