Artikkelipyyntö

Uusi kirjoittajakutsu: ”Satavuotiaan Suomen historialliset narratiivit ja konstruktiot” (Ennen & Nyt 2/2018)

Itsenäinen Suomi täyttää vuonna 2017 kunnioitettavat 100 vuotta, ja vuoden aikana itsenäisyyden aikaa muistellaan ja juhlistetaan monin eri tavoin. Suurten juhlavuosien tapahtumissa on kuitenkin aina myös historiapoliittinen ulottuvuus, jonka puitteissa käydään kamppailua historian tulkinnoista, narratiiveista ja nykyisyyden konstruoinneista. Samalla tehdään valintoja sen suhteen, mitä itsenäisyytemme ensimmäisestä sadasta vuodesta halutaan muistaa, mistä halutaan muistuttaa – mutta myös, mistä vaietaan ja mitä halutaan unohtaa ja unohduttaa.

Ennen & Nyt-lehden teemanumeron keskiössä on kysymys siitä, millaisena satavuotias Suomi näyttäytyi vuoden 2017 julkisessa keskustelussa, millaisia narratiiveja ja konstruktioita rakennettiin, miten ja miksi tiettyjä asioita nostettiin/unohdettiin ja miten historiaa käytettiin nyky-Suomen rakentamisaineena.

Ennen & Nyt (www.ennenjanyt.net) on Julkaisufoorumin luokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja, joka julkaisee referee-artikkeleita, katsausartikkeleita, väitöslektioita, haastatteluja ja kirja-arvosteluja. Julkaisu pyrkii seuraamaan uusia, ajankohtaisia ja ajankohtaistuvia tutkimussuuntauksia historiassa ja sen lähitieteissä. Ennen & Nyt on täysin open access -julkaisu, eli sekä artikkelien julkaiseminen että niiden lukeminen on ilmaista. Lehden päätoimittaja on FT Lauri Keskinen.

AVOIN KIRJOITTAJAKUTSU

Kutsumme kaikkia Suomen juhlavuoden tematiikasta laajasti kiinnostuneita tutkijoita tarjoamaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluja julkaistavaksi Ennen & Nyt-teemanumerossa. Vaikka lehden painopistealueena on historiantutkimus, teemanumeroon ovat tervetulleita myös muiden tieteenalojen sekä moni- ja poikkitieteelliset kontribuutiot. Tutkijoiden ohella artikkelitarjouksia toivotaan myös aikalaistoimijoilta, opettajilta tai väitöskirjantekijöiltä.

Kirjoitusten oletetaan käsittelevän juhlavuoteen liittyviä ilmiöitä historiallisen narratiivin ilmentyminä. Kiinnostavia teemoja ovat esimerkiksi kansallisiin juhlapäiviin liittyvät perinteet, historian poliittinen ja kulttuurinen käyttö, nykyisyyden ja menneisyyden välinen vuorovaikutus, kansallisen historian ”suurten kertomusten” problematiikka tai kouluopetuksessa rakentuva kuva kansallisesta historiasta. Artikkelit voivat kansallisen kontekstin ohella pyrkiä transnationaalisuuteen esimerkiksi tarkastelemalla Suomen juhlavuotta pohjoismaisessa ja/tai eurooppalaisessa kontekstissa tai analysoimalla kansainvälistä Suomi-kuvaa. Perinteisten tekstuaalisten lähdemateriaalien ohella kirjoittajia rohkaistaan käyttämään myös visuaalisia ja digitaalisia aineistoja (esim. valokuvat, YouTube, Facebook, Instagram). Ennen & Nytin ollessa sähköinen julkaisu, erilaiset digiaineistot voidaan esittää monipuolisemmin kuin printtimediassa.

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään jättämään enintään 250 sanan mittainen abstrakti 30.9.2017 mennessä www-lomakkeella:

https://www.webropolsurveys.com/S/3AC6AE924D27D45F.par

Lehteen tarjottavat tekstit voivat olla suomen lisäksi englanniksi tai ruotsiksi.

Teemanumeron toimitusneuvosto valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen arvioinnin (referee-menettely), katsaukset ja kirja-arvostelut arvioidaan toimitusneuvoston toimesta.

Teemanumeron vierailevana toimittajana on ma. yliopistonlehtori Kimmo Elo (Helsingin yliopisto, poliittinen historia). Toimittaja vastaa kaikkiin teemanumeroon liittyvistä kysymyksistä. Kysymykset voi lähettää osoitteella kimmo.elo[at]helsinki.fi

 

AIKATAULUSUUNNITELMA

Teemanumeron aikataulusuunnitelma on seuraava:

  • Viim. 30.9.2017: ehdotukset artikkeleiksi toimittajalle WWW-lomakkeella

  • Loka-marraskuun vaihde 2017: lehteen tulevat artikkelit valitaan ja päätökset ilmoitetaan kaikille ehdotuksen jättäneille

  • 31.3.2018: käsikirjoitusten 1. version viimeinen jättöpäivä

  • Huhti-toukokuu 2018: käsikirjoitusten arviointiprosessi, jonka jälkeen palaute kirjoittajille

  • 20.6.2018: Valmiiden käsikirjoitusten deadline

  • Heinä-elokuu 2018: tekstien toimitustyö, tekninen viimeistely ja taitto

  • Syyskuu 2018: teemanumero ilmestyy