Muut ilmoitukset

Uusi tutkimusjulkaisu tarkastelee Tuomas Akvinolaisen liturgian merkitystä monitieteisesti ja kaikin aistein

The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas -teos tarkastelee Tuomas Akvinolaiselle omistettuja keskiaikaisia palveluksia musiikkitieteellisestä, kielellisestä ja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Teoksen ovat kirjoittaneet MuT, pedagogi Hilkka-Liisa Vuori, FT, dosentti Marika Räsänen sekä FT, dosentti Seppo Heikkinen. Kirjan julkistustilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä Nervanderinkatu 13, salissa N-K55 3.6.2019 klo 15.

 

Tuomas Akvinolainen (1225–1274) on syntyisin eteläitalialaisesta aatelissuvusta. Hän liittyi nuorena dominikaanijärjestöön ja hänestä tuli kunnioitettu oppinut jo omana aikanaan. Hänen ajattelunsa on edelleen katolisen kirkon teologian ja etiikan perustana ja häntä kunnioitetaan myös anglikaanisessa ja luterilaisessa kirkossa. Paavi Johannes XXII kanonisoi Tuomaan 18. heinäkuuta 1323, ja häntä pidetään esimerkiksi koulujen, yliopistojen, teologien, kirjojen myyjien, Italian ja siveyden suojeluspyhimyksenä.

 

The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas -kirja julkaistaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus Research Publications -kirjasarjassa (DocMus Research Publications 14, ISSN 2341-8265).

Kirjan julkistustilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Nervanderinkadun toimipisteessä salissa N-K55 3.6.2019 klo 15. Tilaisuudessa esiintyvät veli Marie-Augustin sekä lauluyhtye Vox Silentii. Lisäksi Tuomas Akvinolaisen liturgiasta keskustelemassa ovat kirjan kirjoittajat Hilkka-Liisa Vuori, Marika Räsänen ja Seppo Heikkinen. Julkaisutapahtuman lisäksi kirja on ostettavissa Ostinatosta ja Unigrafian kirjakaupasta. Se on saatavana myös avoimena verkkojulkaisuna julkaisupäivämäärän jälkeen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Helda-tietokannassa.

 

The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas lähestyy liturgian moniaistisuutta kolmen eri alan tutkijan näkökulmista. Sävelmät, tekstit, veistokset, maalaukset, käsikirjoitusten nuotit ja kuvat, haudat, reliikit, kynttilöiden ja suitsukkeiden tuoksut sekä tilan kaiut ovat kaikki aikanaan luoneet liturgian eläväksi ja koettavaksi siihen osallistuneille. Nyt julkaistava teos sisältää noin 120 laulua laulettavina editioina, niiden musiikkianalyysin sekä kielellisen ja kulttuurihistoriallisen tarkastelun.

 

Kirjaprojekti on osa Koneen Säätiön tukemaa tieteellis-taiteellista hanketta Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa, jossa tutkitaan Tuomas Akvinolaisesta keskiajalla elänyttä muistoa hänen juhlapäivissään. Marika Räsäsen johtamaan hankkeeseen ovat osallistuneet tutkijat ja taiteilijat Seppo Heikkinen, Johanna Korhonen, Antti Lampinen ja Hilkka-Liisa Vuori. Hankkeeseen liittyy Tuomas Akvinolaiselle omistettuja lauluja sisältävä CD-levy Felix Thomas, lumen mundi. Medieval chants for the feasts of Thomas Aquinas, jolla laulavat dominikaaniveli Marie-Augustin O.P. sekä Hilkka-Liisa Vuoren ja Johanna Korhosen muodostama lauluyhtye Vox Silentii. Hankkeen aikana on järjestetty noin 20 laulutyöpajaa, ”Laulun laboratoriota”, joihin osallistujat tutustettiin keskiaikaisiin pyhimysjuhliin liittyneisiin lauluihin ja niiden taustoihin. Osallistujat havainnoivat laulujen synnyttämiä tuntemuksia ja kokemuksia ja lopulta myös lauloivat niitä.

 

Lisätietoja:

Hilkka-Liisa Vuori,

Marika Räsänen
www.ossagloriosa.org
www.voxsilentii.fi