Artikkelipyyntö

Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset (Turku, 4.11.2016)

Esitelmäkutsu, Variantti-kollokvio 2016: Aineistona käsikirjoitukset (Turku, 4.11.2016)

Variantti-verkoston yhdeksäs vuosikollokvio järjestetään Turussa perjantaina 4.11. teemalla

AINEISTONA KÄSIKIRJOITUKSET.

Variantti-verkosto ja Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) kutsuvat kaikki käsikirjoitusaineiston tutkijat ja käsikirjoitustutkimuksesta kiinnostuneet keskustelemaan aiheesta monitieteiseen kollokvioon.

Toivomme osallistujilta ehdotuksia 10–20 minuutin mittaisiksi suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiksi alustuksiksi. Alustukset voivat käsitellä esimerkiksi

  • käsikirjoitustutkimusta
  • käsikirjoituksia kriittisen editoinnin, historiantutkimuksen tai kielitieteen aineistona
  • käsikirjoituksia esineinä
  • tiettyä käsikirjoitusta tai käsikirjoitusryhmää.

Ehdotuksessa tulee olla esitelmöitsijän yhteystiedot, otsikko ja enintään 300 sanan mittainen kuvaus aiheesta. Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen viimeistään 16.9. Hyväksymisestä ilmoitamme syyskuun loppuun mennessä.

Tilaisuus pidetään Turussa Sirkkalan kampuksella, Kaivokatu 12 (Janus-luentosali, Artium, 1. krs, kampuskartalla T53 (I10), http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/kartta/Sivut/home.aspx). Kampukselle pääsee sekä päärautatieasemalta että Kupittaan asemalta kätevästi busseilla 32 ja 42. Kupittaan asemalta kävelymatkaa on n. 500 metriä.

Lisätietoja tulevasta kollokviosta: Mari-Liisa Varila,

Kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille.

 

________________________________________

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla (http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto). Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

________________________________________

Tekstuaalitieteiden sanastossa (http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080) määritellään noin 500 tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin, paleografian, kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden erikielisiä termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina hakusanoinaan.

________________________________________

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS, http://tucemems.utu.fi) on Turun yliopiston rahoittama monitieteinen tutkimuskeskus. Keskus tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, joka kiinnittyy aikaperiodille myöhäisantiikista 1700-luvun loppuun. Keskuksen tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä muiden sekä kansallisten että kansainvälisten vastaavaa ajallista kiinnostusta jakavien yhdistysten, keskusten ja laitosten kanssa. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studiesin toiminta on avointa kaikille siitä kiinnostuneille.

________________________________________