Artikkelipyyntö

Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä

CfP:n määräpäivä 31.5.2019

#trextual

Variantti-verkoston kahdestoista vuosikollokvio järjestetään Turun yliopistossa perjantaina 4.10.2019 teemalla TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä. Monitieteiseen kollokvioon toivotaan esitelmiä, jotka liittyvät tekstuaalitieteiden ja käännöstieteen rajapinnalla tehtävään tutkimukseen. Tarkasteltavat aineistot voivat liittyä laajasti erilaisiin teksteihin – kaunokirjallisuudesta asiakirjoihin, käsikirjoituksista AV-aineistoihin ja tulkkauksesta ohjelmointikieliin.

Tulevassa kollokviossa on tarkoitus vertailla käännös- ja tekstuaalitieteiden tutkimuskysymyksiä, metodeja ja aineistoja sekä miettiä, mitä annettavaa näillä kahdella tieteenalalla on toisilleen. Miten esimerkiksi tekstuaalitieteet hahmottavat tekstien välittymisen kielirajojen ylittyessä? Miten käännöstieteellinen tutkimus ulotetaan lähtö- ja tulotekstiparia laajemmalle? Tieteenalojen avainkäsitteitä (text, transmission, translation) yhdistäen kutsumme tätä kollokvion lähestymistapaa trekstuaaliseksi (trextual).

Trekstuaalisen tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi:

 • tekstien monikieliset syntyprosessit
 • monikieliset tekstit
 • tekstien monimuotoistuminen uusissa konteksteissa kieli-, modaliteetti- ja mediumrajojen ylittyessä.

Variantti-kollokvio TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä pyrkii kokoamaan tekstuaali- ja käännöstieteestä kiinnostuneita tutkijoita eri tieteiden piiristä. Kollokvioon tarjottavien esitelmien aiheet voivat liittyä esimerkiksi

Työprosesseihin ja tekijyyden kysymyksiin

 • kääntäjien työprosesseihin
 • monilla kielillä toimivien kirjailijoiden ja muiden tekijöiden tuotantoon
 • tekstien toimittajien rooliin kääntäjinä
 • kääntäjien rooliin käännettävien tekstien toimittajina
 • yhteiskirjoittamiseen ja -kääntämiseen
 • konekääntämiseen, käännösmuistin käyttöön ja posteditointiin
 • arkistonmuodostukseen

Teksti(tyyppi)en erityispiirteisiin

 • tekstien multimodaalisuuteen
 • tekstien rinnakkaisiin kieliversioihin
 • audiovisuaalisiin aineistoihin
 • monikielisiin verkkoteksteihin

Tieteenalojen teorioihin ja metodeihin

 • käännöstieteen teorioiden ja metodien soveltamiseen tekstuaalitieteissä
 • tekstuaalitieteiden teorioiden ja metodien soveltamiseen käännöstieteessä
 • käännös- ja tekstuaalitieteiden yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin
 • lähtötekstien/-teosten tunnistamiseen ja vertailuun
 • transkriboinnin ja translitteroinnin ongelmiin
 • kollaatioon

Editointiin

 • kaksikielisiin editioihin ja rinnakkaiseen monikielisyyteen
 • monikielisten aineistojen editointiin
 • käännösten editointiin

TARJOA ESITELMÄÄ KOLLOKVIOON

Variantti-kollokvio pidetään perjantaina 4.10.2019 Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteen laitoksella, Maaherran makasiinin Porthan-salissa (Henrikinkatu 10).

Jos olet kiinnostunut pitämään kollokviossa 20 minuutin mittaisen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen esitelmän, lähetä otsikko, 150–500 sanan mittainen kuvaus aiheestasi sekä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus itsestäsi 31.5.2019 mennessä (laura.ivaska [at] utu.fi ja sakari.katajamaki [at] finlit.fi). Tiedot esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Variantti-kollokvio on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa eri foorumeille. Kollokvion tietoja ylläpidetään Variantti-verkoston sivuilla.

Tämänkertainen kollokvio on jatkoa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa (Tampereen yliopisto 12.–13.4.2019) pidettävälle työpajallemme ”Kääntäminen ja tekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteämäkohdat” (https://katu-symposiumi.com/tyopajat/).

 

Variantti-verkoston puolesta

Laura Ivaska, Tohtorikoulutettava
Turun yliopisto
https://users.utu.fi/lmputk/

Sakari Katajamäki, Toimituspäällikkö
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, Tutkimusosasto
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
www.edith.fi
www.finlit.fi

Lisätietoa: http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto

 

KIRJALLISUUTTA

Cordingley, Anthony & Chiara Montini (eds.). 2015. Towards a Genetics of Translation, special issue of Linguistica Antverpiensia (New Series), vol. 14.

Dillen, Wout, Caroline Macé & Dirk Van Hulle (eds.). 2012. Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship, special issue of Variants, vol. 9.

Emmerich, Karen. 2017. Literary Translation and the Making of Originals. New York: Bloomsbury.

Greetham, D. C. 1984. “Models for the Textual Transmission of Translation: The Case of John Trevisa.” Studies in Bibliography 37, 131–155.

Munday, Jeremy. 2013. “The Role of Archival and Manuscript Research in the Investigation of Translator Decision-Making.” Target 25 (1): 125–139.

Scott, Clive 2006. “Translating the literary: genetic criticism, text theory and poetry”. In The translator as writer, eds. Susan Bassnett and Peter Bush. London: Continuum, 106–118.

Shengyu, Fan 2018. “The Lost Translator’s Copy: David Hawkes’ Construction of a Base Text in Translating Hongluomeng.” Translation Review 100 (1): 37–64.

Zanotti, Serenella 2018. “Investigating the genesis of translated films: a view from the Stanley Kubrick Archive”. Perspectives 27 (2): 201–217.

 

________________________________________

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä. Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat saatavissa Variantin verkkosivuilla (http://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/variantti-tekstikritiikin-ja-tieteellisten-editioiden-tutkijaverkosto). Verkosto ja sen sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä kiinnostuneille.

________________________________________

Tekstuaalitieteiden sanastossa (http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080) määritellään noin 500 tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin, paleografian, kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden erikielisiä termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina hakusanoinaan.

________________________________________