Artikkelipyyntö

Vill du skriva SLS historia?

Svenska litteratursällskapet i Finland utlyser uppdraget att skriva SLS historia från grundandet 1885 fram till i dag. Särskild tyngdpunkt läggs på de senaste tre decennierna, som hittills inte har dokumenterats i en historisk översikt. Även skildringen av tiden före 1980-talet uppdateras utifrån ny forskning. Boken belyser hur SLS har bidragit till och påverkat det svenska i Finland och hur samhället har påverkat SLS och dess verksamhet. För arbetet utbetalas arvode enligt överenskommelse.

Skicka in din ansökan, CV med publikationsförteckning samt förslag till disposition till SLS utgivningschef Jennica Thylin-Klaus () senast den 8 juni 2018. För tilläggsinformation, kontakta Jennica Thylin-Klaus.