Tutkimuspyyntö

Villa Lanten Ystävät ry:n stipendi väitöskirjantekijälle

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2017 haettavaksi yhden 4000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.

Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.

Hakijan tulee tehdä vapaamuotoinen, yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi oleskelu Roomassa on olennaista juuri tässä väitöskirjatyössä. Hakemuksen liitteenä voi olla korkeintaan viisisivuinen tutkimussuunnitelma ja korkeintaan kolmisivuinen ansioluettelo sekä yksi suositus. Ansioluetteloon voidaan sisällyttää hakijan mahdolliset julkaisut. Hakemukset ja suositukset lähetetään sähköisesti 3.11.2017 mennessä Marja-Leena Hänniselle, joka myös vastaa apurahaa koskeviin kysymyksiin. Anomus tulee nimetä hakijan sukunimen mukaan ja se tulee lähettää liitteineen yhtenä pdf-tiedostona.

Villa Lanten Ystävät tukee stipendillä Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiaekanssa.

Marja-Leena Hänninen