Työpaikkailmoitus

Yli-intendentti, Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto

Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto hakee yli-intendenttiä vakituiseen virkasuhteeseen

Viranhaltija vastaa osastolla Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut -yksikön päällikön tehtävistä. Päällikkö vastaa siitä, että yksikkö toteuttaa toiminta-alueensa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaispalvelut sovitun laajuisina ja tasoisina. Yli-intendentti johtaa yksikön toimintaa viraston strategian ja asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. Yli-intendentti vastaa yksikön toiminnan suunnittelusta, organisoimisesta ja tuloksellisuudesta sekä toiminnan seurannasta, raportoinnista ja kehittämisestä. Yli-intendentti solmii yksikön tulossopimuksen osastonjohtajan kanssa. Hän osallistuu myös koko osaston

ja toimialansa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Esimiehenä yli-intendentti vastaa yksikön henkilöstön tulos-, arviointi- ja kehityskeskusteluista sekä työhyvinvoinnista ja

sen kehittämisestä.

 

Yli-intendentti osallistuu osaston yhteiskuntasuhteiden hoitamiseen ja sidosryhmätyöhön, vastaten niiden toimivuudesta ja

laadusta yksikkönsä alueella.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Ei säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

 

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa ylempi, kulttuuriympäristöalalle soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamistaitoja, hyvää teoreettista ja käytännöllistä perehtyneisyyttä kulttuuriympäristöön ja sen vaalimiseen sekä perehtyneisyyttä Museoviraston työalaan. Lisäksi edellytetään kykyä johtaa ja uudistaa toimintaa, erinomaista yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, aktiivista kehittämisotetta sekä sujuvaa neuvottelu- ja esiintymistaitoa. Eduksi luetaan alan jatko ja täydennyskoulutus, tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tuntemus, täydentäviä valmiuksia antava kouluttautuminen ja työkokemus sekä osoitettu kokemus hanke ja kehittämistyöskentelystä.

 

Työssä tarvittava kielitaito

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito,erityisesti englannin kielen hyvä taito ja valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

36 tuntia 45 minuuttia

Tehtävä alkaa: 1.6.2017

Tehtävä alkaa 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 13.4.2017 15:00

ID: 29-61-2017