Työpaikkailmoitus

Yliopisto-opettaja (sukupuolentutkimus)

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana sukupuolentutkimuksen yliopisto-opettajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.9.2020–31.12.2020

Sukupuolentutkimuksen yliopisto-opettajan tehtävä on historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu ensisijaisesti perus- ja aineopintotasoista opetusta. Tehtävään sisältyy opiskelijoiden ohjausta, opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu laitoksen ja oppiaineen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hallintotehtäviin. Tehtäviin kuuluu myös itsenäinen tieteellinen tutkimustyö.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tieteellinen työ ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Eduksi katsotaan kokemus edellä mainituista tehtävistä sekä oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen hyvä tuntemus.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmän vaativuustasokehikon tasojen 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 535,20 – 3 423,25 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 1.6.2020 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee liittää sähköisessä hakulomakkeessa mainitut liitteet: CV (eli ansioluettelo), julkaisuluettelo ja akateeminen portfolio sekä tutkimussuunnitelma (n. 5 sivua). Ansio- ja julkaisuluettelo sekä akateeminen portfolio laaditaan tiedekunnan ja yliopiston ohjeiden mukaisesti. Ohjeet niiden laatimiseksi ovat osoitteessa

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/ura-tiedekunnassa/opetus-ja-tutkimustehtavat

Lisätietoja tehtävästä antaa laitoksen johtaja Marjo Kaartinen, , puh. 050 329 0270.

Tiedusteluihin vastaa henkilöstöasiantuntija Katariina Teräs, , puh. 040 864 9486.