Työpaikkailmoitus

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja yhteiskuntahistoria, UEF

Haemme historian yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa Joensuun kampukselle määräaikaiseen tehtävään. Tehtävä täytetään ajalle 1.2.2024 – 31.7.2025. Lue lisää tehtäväkuvauksesta ja hae tehtävää viimeistään 25.11.2023.

Tehtävä ja palkkaus

Haluatko olla mukana kehittämässä historian tutkimusta ja opetusta innovatiivisessa ja kehittyvässä asiantuntijayhteisössä? Onko Suomen yhteiskuntahistoria sinulle tuttua? Kiinnostavatko sinua talous- ja sosiaalihistorialliset näkökulmat ja yhteiskunnalliset rakennemuutokset? Oletko kiinnostunut edistämään edellä mainittujen asioiden tutkimusta? Haluatko osallistua perusopetuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämiseen historian oppiaineessa? Tule HiMaan töihin!

Haemme osaavaa ja innostavaa yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa historian oppiaineeseen vastaamaan modernin aikakauden yhteiskuntahistoriallisesta opetuksesta ja tutkimuksesta historia- ja maantieteiden laitokselle Joensuuhun. Hakijan edellytetään osallistuvan säännöllisesti laitoksen päivittäisiin toimintoihin sekä aineenopettajankoulukseen.

Tehtävä pyritään täyttämään ensisijaisesti yliopistonlehtorin tehtävänä, mutta myös yliopisto-opettajan nimike on mahdollinen.

Yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävänä on
•    antaa alan opetusta
•    osallistua opetuksen kehittämiseen (erityisesti Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuuksien osalta)
•    osallistua aineenopettajakoulukseen
•    tehdä alaan suuntautuvaa tutkimusta
•    osallistua hanketoimintaan, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin
•    osallistua opetustehtäviin liittyviin hallintotehtäviin

Tehtävä täytetään ajalle 1.2.2024-31.7.2025. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikaiset tehtäväjärjestelyt eläköitymiseen liittyen. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 5–7 (3150,54 – 4 235,52 €/kk). Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasolla 5 (3 150,54 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta 

Tehtävään valittavalta edellytetään:
•    yliopistonlehtorin tehtävässä soveltuvaa tohtorin tutkintoa; yliopisto-opettajan tehtävässä soveltuvaa ylempää yliopistotutkintoa
•    hyvää opetustaitoa
•    monipuolista tutkimusmenetelmällistä osaamista ja kykyä monipuoliseen historiatieteelliseen ajatteluun
•    hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata ja opettaa tarvittaessa englannin kielellä
•    kykyä tiimityöskentelyyn monitieteisessä ja -kulttuurisessa työyhteisössä

Katsomme eduksi 

•    näytöt historian ja erityisesti opetuksen alaan suuntautuvasta tutkimuksesta
•    pedagogisen koulutuksen ja kokemuksen
•    kokemuksen yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä

Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen julkaisutoiminta ja kokemus sekä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä että saadusta kilpaillusta rahoituksesta. Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella.

Tarjoamme sinulle: 

•    työpaikan, jossa voi rohkeasti kokeilla ja luoda uutta
•    avoimen, monitieteisen ja mielenkiintoisen työyhteisön
•    Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat, Sykettä-liikuntapalvelut ja mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

1) ansioluettelo (Tutkijan ansioluettelomalli, http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
2) opetusansioiden portfolio (tiedekunnan ohjeen mukaisesti http://www.uef.fi/fi/web/guest/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
3) täydellinen julkaisuluettelo (OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti ,https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
4) lyhyt (2-3 -sivuinen) selvitys tutkimustoiminnastasi ja suunnitelma tulevasta tutkimustoiminnasta sekä selvitys tutkimuksen liittymisestä laitoksen painoaloille
5) kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 25.11.2023 sähköisellä hakulomakkeella.

Kysymyksiä?

Lisätietoja tehtävän osalta antaa laitoksen johtaja Pieter Dhondt, puh +358 50 598 8192,
Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösuunnittelija Airi Leppänen, puh. +358 29 455 5171, .

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa koulutetaan ammattilaisia ja asiantuntijoita historia- ja maantieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen aloille. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on 4 480 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 500 aktiivista jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 550.

Historia- ja maantieteiden laitoksella tutkitaan luonnonvarojen käyttöä, ympäristömuutosta, raja- ja reuna-alueiden hyvinvointia ja kulttuurien kohtaamista sekä näiden maantieteellistä, yhteiskunnallista ja historiallista kehitysdynamiikkaa. Historia- ja maantieteiden laitos antaa em. tutkimukseen perustuvaa korkeatasoista opetusta ja tämän pohjalta kehittää opiskelijoiden analyyttisiä ja kriittisiä valmiuksia. Laitoksen henkilökunta osallistuu tutkimusten kautta aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Itä-Suomen yliopisto (UEF) on yksi Suomen monialaisimmista tiedeyliopistoista. Yliopistossamme työskentelee noin 3200 tutkijaa, opettajaa ja asiantuntijaa, ja yhteisöömme kuuluu noin 16000 tutkinto-opiskelijaa. Kampuksemme toimivat Joensuussa ja Kuopiossa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä, ja tuotamme tutkittua tietoa avoimesti käytettäväksi ja kaikkien hyväksi. Tutustu yliopistoomme verkossa www.uef.fi. Tutustu myös yliopistoon työyhteisönä ja työnantajana sekä työntekijöidemme uratarinoihin.