Työpaikkailmoitus

Aineistohallinnan ylitarkastaja Kansallisarkistoon

Kansallisarkistossa on haettavana ylitarkastajan virka. Virka on tarkoitus täyttää 11.1.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Tietopalveluiden palvelualueelle. Tarvittaessa virka voidaan siirtää toiselle palvelualueelle. Sijoituspaikka on Helsinki.

Ylitarkastaja toimii asiakirja-aineistojen digitointiin valmistelun valtakunnallisena vastuuasiantuntijana, digitoinnin kumppanuusprojektien ja vapaaehtoisdigitoinnin koordinaattorina sekä metatietotyön paikallisena asiantuntijana. Ylitarkastaja osallistuu myös maksulliseen palvelutoimintaan. Ylitarkastaja toimii aineistovalmistelun ja muun metatietotyön henkilökunnan työnohjaajana ja esimiehenä.

Hakijalta odotamme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, osaamista viran alaan kuuluvista tehtävistä, kokemusta kehittämistehtävistä sekä kykyä oppia uutta ja uudistaa toimintaa. Haemme positiivista, sitoutunutta ja oma-aloitteista henkilöä. Eduksi katsotaan arkistoalan koulutus ja tuntemus sekä muistiorganisaatioiden (kirjastot, arkistot ja museot) toimintaympäristön tuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä hyvää tietoteknistä osaamista.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n mukainen suomen ja ruotsin kielen taito. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Virka on sijoitettu Kansallisarkiston palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 9. Palkan vaihteluväli on 3.018,65 – 4.377,05 €/kk. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Lisätietoja tehtävästä: Istvan Kecskeméti, 050 5675887,

Hakuaika päättyy 16.12.2020 16.15.

Hakulomake tulee täyttää sähköisesti: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-297-2020

Voit hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Kirjaamo
PL 258
00171
Helsinki