Työpaikkailmoitus

Ylitarkastaja Kansallisarkistoon

Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen, niiden käytettävyyden parantaminen sekä alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Arkistolaitos muodostuu Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta.

Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användingen av handlingarna. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom arkivsektorn. Arkivverket består av Riksarkivet och sju landsarkiv.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.1.2016
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 18.11.2015  14:00
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Arkistolaitos on asiakirjatietojen pysyvän säilyttämisen ja arkistotoiminnan asiantuntijaviranomainen. Arkistolaitos on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion viranomainen, jonka toiminnan kehittäminen tapahtuu Kansallisen Digitaalisen Kirjaston (KDK) infrastruktuurin ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurirakenteen puitteissa.

Ylitarkastaja toimii arkistolaitoksessa kansallisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön tietoarkkitehtuurin osa-alueen asiantuntijana. Ylitarkastajan ensisijaisena tehtävänä on osallistuminen Kansallisen Digitaalisen Kirjaston (KDK) sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden muiden yhteisten kansallisten yhteistyöverkostojen puitteissa tapahtuvaan kansallisen kulttuuriperinnön tietoarkkitehtuurin osa-alueen kehittämiseen ja muuhun sidosryhmäyhteistyöhön. Ylitarkastaja osallistuu myös arkistolaitoksen sisäisiin kehittämistehtäviin sekä arkistosektorin yhteisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin tietoarkkitehtuurin osa-alueen asiantuntijana.

Henkilön ensisijainen työskentelypaikkakunta voi olla mikä tahansa arkistolaitoksen paikkakunnista (Helsinki, Mikkeli, Turku, Joensuu, Oulu, Inari, Vaasa, Hämeenlinna tai Jyväskylä).

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Tehtävällä ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia Hakijalta odotamme:

Viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä on korkeakoulututkinto tai muutoin osoitetut vastaavat tiedot. Valittavan henkilön on tunnettava arkistoalan kansainväliset ja kansalliset tietoarkkitehtuurin osa-alueiden standardit ja formaatit sekä tietojen mallintamisen menetelmiä ja kuvauskieliä (käsite- ja tietomallit, UML). Lisäksi edellytämme avoimen (linkitetyn) datan ja semanttisen webin teknologioiden tuntemusta sekä käytännön työkokemusta tietoarkkitehtuurin osa-alueen asiantuntijatehtävistä ja moniammatillisesta yhteistyöstä.

Arvostamme kokemusta meneillään olevan arkistokuvailun kansallisen ja kansainvälisen kehittämistyöstä, kirjasto- ja museoalan tietoarkkitehtuurin osa-alueen standardien ja formaattien sekä KDK:n infrastruktuurin ja kokonaisarkkitehtuurin tuntemusta.

Luemme eduksi:

Arvostamme yhteistyökykyä, kykyä omaksua nopeasti uusia asioita ja hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Työssä tarvittava kielitaito:

Englannin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen hallinta

Palkkauksen peruste:

Palkkaus sijoittuu arkistolaitoksen palkkausjärjestelmän tasolle 8, jonka vaihteluväli on henkilökohtaisesta osuudesta riippuen 2510–3639 €.