Työpaikkailmoitus

Ylitarkastajan virka Saamelaisarkistossa

Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen, niiden käytettävyyden parantaminen sekä alan tutkimus- ja kehittämistoiminta. Arkistolaitos muodostuu Kansallisarkistosta ja seitsemästä maakunta-arkistosta.

Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till det nationella kulturarvet bevaras och att främja användingen av handlingarna. Till uppgifterna hör även forskning och utveckling inom arkivsektorn. Arkivverket består av Riksarkivet och sju landsarkiv.

Tehtävän kesto: Vakinainen, tehtävä alkaa 1.8.2015
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 22.6.2015  14:00
Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus:

Kansallisarkistossa on haettavana ylitarkastajan virka. Tehtävään kuuluu mm. saamelaisia koskevan asiakirja-aineiston saatavuuden kehittäminen, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön suunnittelu ja edistäminen sekä Kansallisarkiston arkistopedagogisen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi ylitarkastaja osallistuu Saamelaisarkiston tehtävien hoitamiseen.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Virassa ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme:

Viran menestyksellisen hoitamisen perustana on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muuten osoitetut vastaavat tiedot. Edellytämme, että hakijalla on hyvät tiedot kansallisten ja kansainvälisten tutkimusprojektien suunnittelusta sekä arkistopedagogiasta. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää nopeaa oppimiskykyä, hyvää kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja hyvää ongelmanratkaisukykyä

Työssä tarvittava kielitaito:

Ylitarkastajalla on oltava virkamieheltä vaadittavan kielitaidon lisäksi hyvä saamen ja englannin kielen taito.

Palkkauksen peruste:

Virka on sijoitettu arkistolaitoksen palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 8. Palkan vaihteluväli on henkilökohtaisesta osuudesta riippuen n. 2500–3625 euroa.

 

Lisätietoja tehtävästä:

Päivi Happonen
Tutkimusjohtaja
Puhelin: 0295337018
Sähköposti: