26.4.2018 | Anna Huhtala

Paavo Järvisen alun perin 1950-luvun lopulla kirjoittama esikoisromaani Kovaa aikaa on nyt julkaistu 60-vuotta kirjoittajan kuoleman ja 100-vuotta romaanissa kuvatun sisällissodan jälkeen. Romaani pohjautuu kirjailijan omiin kokemuksiin helsinkiläisen punakaartilaiskomppanian riveissä sisällissotakeväänä 1918. Teoksella on merkitystä myös historiallisena lähteenä.

Lue lisää

Laulut ja kirjoitukset on perusteellinen tietopaketti varhaisen uuden ajan suullisesta ja kirjallisesta kulttuurista Suomessa. Se on riittävän kompakti toimiakseen hakuteoksena, mutta sisältää riittävästi yksityiskohtia ollakseen kiinnostava myös ammattitutkijan näkökulmasta. Teos on tarpeellinen ja kaivattu lisä Suomen varhaista uutta aikaa käsittelevään kirjallisuuteen.

Lue lisää

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2016 on monipuolinen ja monitieteinen artikkelikokoelma, joka avaa kiinnostavasti pitkän reformaation merkitystä ja historiaa eri näkökulmista.

Lue lisää

Isän sota havainnollistaa henkisestä väkivallasta puhumisen vaikeutta ja sitä, miten haavoittavaa tällainen ”näkymätön” väkivalta on kaikille osapuolille. Tässä mielessä sitä on pidettävä tärkeänä puheenvuorona ajankohtaiseen hyvinvointikeskusteluun ja suositeltavana lukemistona paitsi sodan ja väkivallan historiasta kiinnostuneille myös esimerkiksi mielenterveysalan ammattilaisille. Osaltaan teos näyttää, miten tärkeää yhteiskunnassa on osata puuttua väkivaltaan ja perheiden pahoinvointiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se myös rohkaisee meitä kaikkia ymmärtämään väkivallan laajemmin, muutoinkin kuin ruumiillisen pahoinpitelyn kontekstissa.

Lue lisää

23.4.2018 | Tiina Mahlamäki

Sosiaalipsykologi Jeena Ranckenin väitöstutkimus tyypittelee ja teemoittelee kertomuksia yliluonnolliseksi tulkituista kokemuksista. Tutkija tarkastelee kertomuksia narratiiveina, eikä ota kantaa itse kokemuksiin. Teos tarjoaa myös katsauksen siihen, miten yliluonnollisia kokemuksia on eri aikoina ja eri tieteenalojen näkökulmista tarkasteltu.

Lue lisää

18.4.2018 | Ismo Björn

Sivistyksen puolustus on Sari Kivistön ja Sami Pihlströmin akateemista vapautta ja sivistystä käsittelevä artikkelikokoelma. Se on vastaus tuottavuutta ja innovaatiota painottavaan yliopistopuheeseen, jossa strategiset painopistealat, profiloinnit, poissulkemiset ja brändäämiset ovat sivistystä tärkeämpiä.

Lue lisää

17.4.2018 | Kristiina Kalleinen, Marina Vituhnovskaja-Kauppala

Kansallisarkiston julkaisu tuo päivänvaloon lähes unohdetun, mutta hyvin tärkeän hahmon Suomen historiassa. Nikolai Nikolajevitsh Gerard (1838-1929) oli Suomen suuriruhtinaskunnan kenraalikuvernööri 1905–1908, ja hän ehti lyhyessä ajassa tehdä suuren työn Suomen suuriruhtinaskunnan puolesta. Erityisen tärkeä rooli hänellä oli yksikamarisen eduskunnan perustamisprosessissa.

Lue lisää

14.4.2018 | Hanna Mattila

Lintukodon rannoilta. Saarikertomukset suomalaisessa kirjallisuudessa (2017) on seitsemäntoista kirjallisuustieteellisen artikkelin kattava kokoelma, jossa tarkastellaan saarten moninaisia kuvauksia ja merkityksiä suomalaisessa kirjallisuudessa. Teoksen artikkeleissa itse saaren käsite laajenee konkreettisten maantieteellisten paikkojen ohella myös kirjallisuudessa kuvattujen mentaalien tilojen tarkasteluun. Artikkelikokoelma tuo suomalaisen kirjallisuuden saarikertomukset kansainvälisesti tuoreen, mutta vakiintuneen monitieteisen saaritutkimuksen piiriin.

Lue lisää

13.4.2018 | Sirkka Ahonen

Tyrvääläisen maanviljelijän Kalle Hohkon päiväkirja toimii dokumenttina sisällissodasta paikallisella tasolla. Toimittaja Armi Hohko sijoittaa päiväkirjan kirjoittajan ajalliseen ja kulttuuriseen yhteyteen.

Lue lisää

12.4.2018 | Leena Rossi

Kaupunki maailman keskellä: Turun lasten maailmanhistoria ja sen samaan aikaan ilmestynyt rinnakkaisteos En stad mitt i världen: Åbobarnens värdshistoria ovat lasten tietokirjoja, jotka kertovat sanoin ja värillisin piirroksin Turun kaupungin menneisyydestä eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa valossa sekä Turun tapahtumien yhteyksistä ympäröivään maailmaan. Teos alkaa esihistoriallisesta ajasta ja etenee tietoiskujen tapaan aukeamittain Turun menneisyyden tärkeästä henkilöstä, tapahtumasta tai ilmiöstä toiseen. Se päättyy 2010-luvulle ja siihen, miten historiantutkimus avaa menneisyyttä.

Lue lisää

Historiantutkimuksen etiikka on uraa uurtava esitys historiantutkimuksen etiikasta. Antologian muodossa se tarjoaa teoreettiset lähtökohdat aiheelleen ja merkityksellisiä esimerkkejä historiantutkijan erilaisista eettisistä dilemmoista.

Lue lisää

29.3.2018 | Lassi Saressalo

Jatkosota ja Lapin sota 1941–1945 on tiivis paketti keskeisistä operaatioista Suomen ja Neuvostoliiton välisissä taisteluissa sekä Suomen ja Saksan välillä käydyssä Lapin sodassa. Teos etenee loogisesti sotakronologian mukaisesti, pitää sisällään valaisevia lähinnä strategisia havainnekarttoja, ennen julkaisemattomia valokuvia ja jonkin verran myös kirjallisuus- ja haastattelulainoja. Aiempaan sotakirjallisuuteen verrattuna uutena kokonaisuutena on myös tarkka selvitys Neuvostoliiton taisteluihin osallistuneista joukoista ja niiden johtajista.

Lue lisää

Karibian historia on kunnianhimoinen läpileikkaus suomenkielisessä tietokirjallisuudessa vähän käsitellyn mutta arkeemme ja maailmanhistoriaan merkittävästi vaikuttaneen alueen menneisyyteen. Suurelle yleisölle, johon tässä aihepiirissä katson itsekin pääosin lukeutuvani, saattavat helposti tulla mieleen Karibianmeren kaapparit, hurrikaanit ja Castron Kuuba tai sitä 1900-luvun alkupuoliskolla edeltänyt villi kasinotalous. Karibian historia avaa onnistuneesti kuinka tällaiset populaarit mielikuvat ovat lopulta vain pintaraapaisuja alueen monisyisiin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kehityskulkuihin, taustalla vaikuttavia kulttuurivivahteita unohtamatta.

Lue lisää

27.3.2018 | Paavo Oinonen

Pertti ”Spede” Pasasen (1930–2001) elämä heittelehti vastakohtien kautta. Hän nautti julkisuudesta niin kauan kuin pystyi sitä itse säätelemään, mutta kun sen hallinta karkasi käsistä, esillä olosta tuli taakka. Hän rakasti pelejä, muttei kestänyt häviötä. Avokätinen palkanmaksaja saattoi olla myös kitsas penninvenyttäjä. Nämä ja monet olennaisemmat asiat selviävät Tuomas Marjamäen laatimasta Pertti Pasasen elämäkerrasta Spede, nimittäin. Sujuvasti kirjoitettu teos läpivalaisee suomalaisen viihteen moniosaajan vaiheita. Teos on jo toinen Speden kuoleman jälkeen tehty biografia.

Lue lisää

26.3.2018 | Pentti Stranius

Viinalla terästetty sota on ensimmäinen kattava teos alkoholinkäytöstä rintamaoloissa 1939-44. Sotavuosina moni nuori suomalaismies otti ensimmäiset ryyppynsä ja aika muovasi muitakin käytäntöjä, humalahakuista juomista ja tulevaa ”kieltolaki”-sävytteistä alkoholipolitiikkaa.

Lue lisää

1

Perttu Immonen yhdistää teoksessaan mielenkiintoisesti ja elävästi mikro- ja makrohistorian varhaismodernin ajan Suomessa. Hän seuraa kronologisesti kolmen eri seutukunnan: Länsi-Suomen Sastamalan, Itä-Suomen Rantasalmen ja Pohjanmaan Kokkolan tapahtumia. Poikkeuksellisen ankarien aikojen kuvauksesta muodostuu moniulotteinen ja alueiden erilaisia kohtaloita tarkasteleva analyysi.

Lue lisää

20.3.2018 | Leena Rossi

Miikka Voutilainen näyttää maailman nälän monimuotoisen kuvan. Hän käsittelee aliravitsemusta ja nälänhätiä, niiden historiaa ja nykyisyyttä, ilmenemismuotoja ja taustasyitä. Teos on ensimmäinen laaja, itsenäinen suomenkielinen yleisesitys nälänhädistä ilmiönä, joka esiintyy eri paikoissa ja eri aikoina erilaisena, mutta aina tunnistettavana. Yhtä selitystä ilmiölle ei löydy, vaan selityksinä toistuvat köyhyys, eriarvoisuus, alikehittynyt talousrakenne, yksipuolinen maanviljelys, kuivuuden aiheuttamat kadot ja epäonnistunut avustuspolitiikka.

Lue lisää

Sydän Karjalassa kuvaa kodin ja perheen arkea eri puolilla luovutettua Karjalaa ja siinä tapahtuneita muutoksia. Käsittelyjakso alkaa noin vuodesta 1860 ja jatkuu toisen maailmansodan jälkeiseen siirtolaisaikaan.

Lue lisää

15.3.2018 | Rami Mähkä

Juhlavuoden keskellä 100-vuotista Suomea juhlitaan, muistellaan ja kritisoidaan lukemattomilla foorumeilla. Kansallismuseon näyttelystä koostettu teos rakentaa valokuvien avulla Suomesta varsin ikävän kuvan.

Lue lisää

14.3.2018 | Leena Rossi

Barack Obaman teos ilmestyi alun perin vuonna 1995, kun hän oli 34-vuotias lakimies mutta ei vielä osavaltionsa eikä liittovaltion senaattori, saati Yhdysvaltojen ensimmäinen musta presidentti. Sen jälkeen kirjasta on otettu lukuisia painoksia ja se on ollut maailmalla myyntimenestys. Suomennos ilmestyi vuoden 2004 painoksesta käännettynä ensimmäisen kerran 2009, kun Obama oli valittu Yhdysvaltojen presidentiksi. Melkein vuosikymmen myöhemmin teksti on edelleen kiinnostavaa ja ajankohtaista luettavaa.

Lue lisää