27.11.2020 | Pekka Kaarninen

Monessa mukana ollut Kalervo Kummola on julkaissut muistelmansa, joiden lopullisen kirjoitustyön on suorittanut toimittaja Jari Korkki. Paljon julkisuudessa esillä ollut urheiluvaikuttaja ja poliitikko kertoo tapahtumat omasta näkökulmastaan. Suuria paljastuksia ei tehdä, mutta kiinnostavaa taustatietoa tulee esiin.

Lue lisää

Teos kertoo Hermann Göringin henkilöhistorian lisäksi koko kansallissosialistisen Saksan syntymisestä ja natsien valtaannoususta, yhteiskunnan muuntamisesta palvelemaan kansallissosialistista maailmankuvaa ja muinaisgermaaniseksi uskoteltua johtaja-ideologiaa. Göringin elämäkertoja on kirjoitettu useita, mutta kyseinen teos on yksi perusteellisimmista.

Lue lisää

James Wyllien teos nostaa esiin Hitlerin Saksan johtavien miesten vaimoja ja naisystäviä ja tarkastelee elämää Kolmannessa valtakunnassa heidän kauttaan. Miesten ollessa merkittävissä tehtävissä Hitlerin lähipiirissä, kamppailivat vaimot asemasta valtakunnan ykkösnaisina.

Lue lisää

Uusi kirja esittelee joukon suomalaisia matkaajia 1800-luvun ja 1700-luvun lopun Euroopassa ja erittelee aikakaudella vallinnutta matkustamisen kulttuuria sekä matkustajien kokemuksia ja tarkoitusperiä näiden kirjoitusten pohjalta. Teos myös tutkailee suomalaisesta perspektiivistä maanosaa vuosisadan mittaan järisyttäneitä muutoksia.

Lue lisää

18.11.2020 | Jyrki Ruohomäki

Demokratian iltahämärä onnistuu tuomaan uuden näkökulman siihen, miksi itsevaltaiset, autoritaariset voimat ovat uudella vuosituhannella nostaneet päätään myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Teoksessa osoitetaan kiinnostavin esimerkein miten ja miksi osa älymystöstä on mahdollistanut omalla tuellaan antidemokraattisten liikkeiden ja johtajien esiinmarssin.

Lue lisää

17.11.2020 | Otto Aura

Teoksessa tarkastellaan Ruotsin Suomen-kysymystä pitkällä ajanjaksolla, joka alkaa itäisten maakuntien menettämisestä 1809 ja päättyy vuoteen 2009. Kahdensadan vuoden jaksolla on tapahtunut paljon merkittäviä asioita, ja Suomella on ollut oma merkittävä roolinsa Ruotsin politiikassa.

Lue lisää

16.11.2020 | Kristiina Kalleinen

Tutkimus Turun romantiikaksi ristitystä 1810-lukuun liittyneestä ilmiöstä on ensimmäinen perusteellinen tieteellinen kuvaus aiheesta. Vaikka Turun romantiikka ilmiönä ja opiskelijaliikkeenä hiipui 1820-luvun alkuvuosien jälkeen, liikkeen vaikutus suomen kielen ja kulttuurintutkimuksessa romantiikan linjoilla jatkui pitkän tämän jälkeenkin. Ansiokas tutkimus avaa uuden näköalan suuriruhtinaskunnan alkuvuosiin esittäen samalla uuden tulkinnan aiemmin pienen piirin opiskelijaliikkeenä tunnetusta Turun romantiikasta.

Lue lisää

1

BBC lähetti suomenkielisiä uutisia miltei kuuden vuosikymmenen ajan. Uutisvirran sivussa tarjoiltiin kuulijoille myös hillittyä propagandaa, popmusiikkia ja jalkapalloa sekä muita näkymiä englantilaiseen elämänmenoon.

Lue lisää

12.11.2020 | Lassi Saressalo

Pekka Turunen otti jo takavuosina tehtäväkseen selvittää partiotoimintaan liittyviä rintamaselustaiskuja. Yksi näistä oli kevättalvella 1944 toteutettu isku Suopassalmen ja Suopasvaaran kyliin ja niiden tarjoamiin partisaanien tukeutumiskohteisiin. Turusen teos on selkeä dokumentteihin perustuva tutkimus yhdestä kaukopartio-operaatiosta.

Lue lisää

10.11.2020 | Leena Rossi

Suomalaisten naisten taloudellinen ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus on nykyisin melko hyvällä mallilla, mutta se ei ollut selviö toisen maailmansodan jälkeisillä vuosikymmenillä. Monipuolinen teos vie nostalgiamatkalle menneeseen kertomalla sanoin ja kuvin siitä murroksesta, joka noina vuosikymmeninä loi pohjaa sukupuolten tulevalle tasa-arvokehitykselle.

Lue lisää

Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen ilmestymisestä on kulunut 150 vuotta. SKS on julkaissut Kiven teoksista useita tieteellisiä editioita ja nyt Sakari Katajamäen toimittamana romaanin alkuperäisessä tekstiasussaan, lukijaa opastavan taustoituksen ja sanastojen kanssa.

Lue lisää

Eddy de Windin teos perustuu kirjailijan autenttisiin kokemuksiin Auschwitzin keskitysleirissä, jossa hän vietti yhteensä noin puolitoista vuotta. Se on alku- ja loppusanoiltaan lähes sadunomainen, mutta valtaosaltaan realistinen todistus keskitysleiriksi kutsutusta murha- ja työkoneistosta.

Lue lisää

Teos on ansiokas lisä suomennettujen filosofian yleisteosten joukkoon ja Tapani Kilpeläisen käännös on linjassa teoksen populaaritieteellisen kohderyhmän kanssa. Kirjan perussanoman mukaan ei ole vain yhtä liberalismia, vaan käsitettä on käytetty eri tarkoituksissa niin poliittisissa kuin tieteellisissäkin yhteyksissä monien tarkoitusperien edistämiseen.

Lue lisää

Heikki Herlinin kirja isästään Niklas Herlinistä ei ole elämäkerta sanan perinteisessä mielessä. Persoonallinen, osin varsin koskettava teos kertoo paitsi kohteestaan, myös perheestä ja yhteiskunnasta hänen taustallaan.

Lue lisää

2.11.2020 | Lassi Saressalo

Suomalaistunut virolainen koomikko ja kirjailija Antto Terras sai tehtäväkseen Viron valtiolliselta matkailumarkkinoijalta, Visit Estonialta, kiertää suomalaisen kuvaajansa Villen kanssa ympäri Viroa. Laajan Visit Estonian matkailumarkkinointipaketin sijaan syntyi hulvattoman satiirinen matkateos.

Lue lisää

Suomalainen nahkateollisuus on saanut arvoisensa historiateoksen. Tuomas Hopun teos on monumentti kunniakkaalle alalle. Lienee kuitenkin väärin puhua juhlateoksesta, sillä ala on enää muutaman sinnikkään yrittäjän varassa. Nahkateollisuuden ohella kirja tarjoaa katsauksen koko teollistuneen Suomen historiaan.

Lue lisää

27.10.2020 | Henna Karppinen-Kummunmäki

Esseekokoelma vie matkalle Euroopan kaupunkien kahviloihin, kahvin ja kahviloiden historiaan sekä kahvikissan henkilökohtaisiin tunnelmiin kupposen äärellä. Nykytilanteessa teos piristää matkailusta haaveilevan päivää kuin lämmin kuppi kahvia.

Lue lisää

Valtiotieteen tohtori Pekka Visurin tuoreen teoksen nimi ei kerro sen sisällöstä kaikkea. Esillä ovat luonnollisesti ylipäällikkö ja hänen luottomiehensä, mutta myös koko talvi- ja jatkosodan sotilaspolitiikka ja erityisesti Suomen ja Saksan yhteistyö.

Lue lisää

1

23.10.2020 | Helena Teräväinen

Neljä vuotta sitten perustettu nimikkoseura on saanut aikaan mittavan teoksen arkkitehti Uno Ullbergin (1879-1944) työstä ja elämästä.  Kirja on syntynyt 27 asiantuntevan tutkijan ja kirjoittajan työnä. Voin vain yhtyä kirjan toimittajien toivomukseen: Netta Böök ja Kari Immonen esittävät esipuheessa tavoitteenaan olleen, että Uno Ullberg saisi pysyvän  aseman niin arkkitehtuurin historiakartalla kuin suuren yleisönkin mielissä.

Lue lisää

22.10.2020 | Lauri Jääskeläinen

Erityisesti Lauttasaareen 1930 - 1960 -luvuilla lähinnä asuinkerrostaloja suunnitelleen arkkitehti Else Aropaltion uraa ei ole aikaisemmin esitelty kokonaisvaltaisesti. Arkkitehti Esa Laaksonen on koonnut teokseensa Else Aropaltion koko tuotannon ja elämänvaiheet. Else Aropaltion kultakausi ajoittuu 1950-luvulle, jolloin hänestä kehittyi silloisten rajoittavien olosuhteiden puitteissa mestarillinen asuntosuunnittelija.

Lue lisää