Antony Beevorin uusin teos tuo uusia näkökulmia Arnhemin taisteluun Hollannissa syksyllä 1944. Liittoutuneiden rohkean laskuvarjo-operaation oli tarkoitus lopettaa sota jouluksi, mutta siitä tulikin yksi brittien sotahistorian suurimpia epäonnistumisia. Beevor tarkastelee tapahtumia realistisesti ja antaa äänen myös siviilien kärsimyksille. Sota toisen maailmansodan länsirintamalla ei ollut sellaista herrasmiessotaa kuin kylmän sodan vuosina annettiin ymmärtää.

Lue lisää

Harhaanjohtajat-teokseen on koottu suomalaisen vapaan ja herätyskristillisyyden menneisyydestä ja nykyisyydestä pahimmat ongelmat, väärinkäytökset, rikokset, häikäilemättömyydet sekä henkiset, fyysiset, seksuaaliset ja taloudelliset hyväksikäytöt. Toimintaa ja erityisesti sitä, miksi ihmiset suostuvat tällaiseen hyväksikäyttöön, eivätkä ilmianna uskonnollisia johtajiaan, selitetään pääosin psykologisilla ja psykoanalyyttisillä tulkinnoilla. Lopussa annetaan ohjeita siitä, miten voi vapautua ja päästä irti painostavasta ja tukahduttavasta uskonnollisesta yhteisöstä.

Lue lisää

14.8.2018 | Janne Mäkiranta

Kalle Kananojan ja Lauri Tähtisen toimittama teos esittää tapaustutkimusten avulla Pohjolan valtioiden pitkän ja monimuotoisen vuorovaikutuksen Atlantin alueen kanssa. Samalla teos tuo esiin ylirajaisuuden merkitystä historiantutkimuksessa.

Lue lisää

10.8.2018 | Tiina Mahlamäki

Tanskalaisen toimittajan Charlotte Rørthin kirjoittama omaelämäkerrallinen teos hänen omasta henkisestä kokemuksestaan ja sen vaikutuksesta hänen elämäänsä. Teoksessa tarkastellaan myös laajemmin sitä, miten uskonnollista kokemusta on tutkittu ja tulkittu eri näkökulmista sekä kristillistä mystiikka. Kehyksenä on ajatus siitä, että maallistunutkin henkilö voi äkillisesti kokea jotain selittämätöntä ja että maailmassa on tieteen selitysten ulkopuolelle jäävä ulottuvuus, mysteeri.

Lue lisää

Kimmo Kiljunen on aiemmin julkaissut kolme maailman valtioita ja niiden lippuja esittelevää kirjaa. Uudessa lippukirjassaan hän keskittyy Suomeen: sen nimi viittaa tapahtumiin vuoden 1918 alkupuolella, jolloin senaatti helmikuussa hyväksyi Suomen vaakunan värejä noudattavan leijonalipun, jonka jo toukokuussa korvasi siniristilippu. Varsinaisesti kirjan aiheena kuitenkin on Suomen lippujen historia Ruotsin vallan ajalta nykypäivään. Lopuksi esitellään Haminan ”Lippumaailma”, jonka toimitusjohtajana tekijä nykyään toimii. Kirja on tarkoitettu myös Etelä-Karjalan museon lippuaiheiseen juhlanäyttelyyn liittyväksi oheislukemistoksi.

Lue lisää

Mari Maasillan ja Katariina Nikusen toimittama teos on analyysi vuoden 2015 pakolaisvirtojen aiheuttamista tunnereaktioista medioituneessa humanitaristisessa toiminnassa. Lähdemateriaalien käyttö kirjassa ei rajaudu pelkästään uutisjournalismiin vaan mukana on myös esineisiin, huhuihin, kirjoihin, elokuviin ja tv-sarjoihin liittyviä havaintoja. Käsittelyluvut ja johdannon huomioiden kirjassa pääsee ääneen seitsemän suomalaista tutkijaa. Tutkimusten kohteet paikantuvat paitsi Suomeen myös kansainvälisille areenoille.

Lue lisää

Hausjärven Erkylän kartanon tytär Ruth Munck (1886–1976) työskenteli suomalaisten jääkärien sairaanhoitajana Saksassa ja oli myöhemmin merkittävässä asemassa Lotta Svärd -järjestössä. Toiminta suomalaisten SS-miesten parissa ja siirtyminen Saksaan jatkosodan jälkeen toi maanpetossyytteen ja vankeustuomion. Munckin muistoista ja tulkinnoista tehty väitöskirjatutkimus avaa näkökulmia nuoreen, valkoiseen Suomeen ja sen rakentajiin.

Lue lisää

2.8.2018 | Helena Pilke

Viime näytäntökaudella Helsingin Kaupunginteatterissa esitetty Mannerheim ja saksalainen suudelma on poistunut ohjelmistosta, mutta intensiivisen ja sarkastisella huumorilla sävytetyn tarinan voi lukea myös romaanimuodossa.

Lue lisää

Ari Haasion, Anu Ojarannan ja Markku Mattilan Valheen jäljillä pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen: miten erottaa valhe todesta ja vaihtoehtoiset totuudet totuuksista, joilla ei ole vaihtoehtoja. Kirja sopii oppaaksi opettajille ja informaatioalan ammattilaisille, mutta myös lukemistoksi muille, jotka ovat kiinnostuneet pääsemään valheen jäljille ja ymmärtämään paremmin nykyajan tiedon- ja valheenvälityksen ilmiöitä.

Lue lisää

Sakari Viinikaisen kirja "Rautatiesota 1918 – Taistelut Savon rintamalla" kertoo yhdestä vähemmälle huomiolle jääneestä sisällissodan rintamasta. Kirjassa kuvataan lennokkaasti paikallaan junnanneita taisteluita yhden tärkeän rautatien varrella. Viinikainen on hyödyntänyt luontevasti rintamalla mukana olleilta kerättyä muistitietoa ja käy tapahtumat päivä päivältä läpi selkeästi ja kriittisesti. Laajalle yleisölle kirjoitettu teos kokoaa hyvin yhteen Savon rintaman tapahtumat ja niiden merkityksen.

Lue lisää

30.7.2018 | Juuso Koponen

Laura Seesmeren väitöskirja "Sauno itsellesi menneisyys – kehollisuus osana muisteltua ja esitettyä kokemusta" tarjoaa mielenkiintoisen ja akateemisesti hyvin perustellun näkökulman suomalaiseen saunomiskokemukseen ja saunan merkitykseen osana suomalaista kulttuuria. Fenomenologista lähestymistapaa hyödyntäen Seesmeri kykenee punomaan hedelmällisellä tavalla yhteen sekä yksilölliset saunomiskokemukset että niiden taustalta löytyvät vakiintuneet kulttuuriset representaatiot. Seesmeri argumentoi saunan olevan paikka, jonka avulla voidaan purkaa monia jännitteitä ja dikotomioita. Tutkimusaineistona Seesmeri käyttää muistitietoaineistojen lisäksi myös suomalaisia kiuasmainoksia.

Lue lisää

Professori Pirjo Lyytikäisen esseeteos tarjoaa yllätyksettömiä mutta syventäviä tulkintoja Leena Krohnin pitkään tuotantoon. Tärkeimpänä tyylikeinona käsitellään Krohnin harjoittamaa satiiria, jonka yhteydessä inhorealismi, groteskius ja maailmanlopun fantasiat rinnastetaan nykyproosan sijaan kauaksi kirjalliseen perinteeseen.

Lue lisää

26.7.2018 | Paavo Oinonen

Mai Tolosen esikoisromaani Kupai nau – nähdään pian on tiivis kuvaus neljästä suomalaisesta, jotka matkaavat Yhdysvaltoihin siirtolaisiksi aivan 1900-luvun alussa. Samasta kulkuvälineestä ja yhteisestä aikataulusta huolimatta kyse ei ole seurueesta, vaan ihmiset ovat lähtöisin eri puolilta maata. Kukin on liikkeellä omin motiivein. Ja kunkin ajatusmaailmaa, valintojen taustaa ja kohtaloa kirjailija valottaa erillisissä luvuissa. Teos sopii saumattomasti siirtolaisuutta käsitteleviin teemoihin erikoistuneen OK-kirjan julkaisuprofiiliin.

Lue lisää

25.7.2018 | Markku Laitakari

Marjo Tiirikan teos Arabian Heljä kuvaa keraamikko Heljä Liukko-Sundströmin elämää ja piirtää pitkän kaaren hänen taiteestaan. Kirja raottaa ovea taiteen kulissien taakse ja kuvaa myös muuttuvaa käsitystä käyttötaiteesta.

Lue lisää

1

Suomalaisessa historiakulttuurissa ja suuressa kansallisessa tarinassa näyttäisi olevan joitain fundamentaalisia puutteita. Jos Marja Tuomisen ja Mervi Löfgrenin toimittamaan teokseen on uskominen, nämä puutteet näyttäisivät liittyvän etenkin etnisen ja hengellisen diversiteetin huomioimiseen suomalaisissa historiaesityksissä sekä esimerkiksi itsenäisyyden ajan sotahistorian typistämisessä vain tiettyjä historiallisia tapahtumasarjoja koskevaksi.

Lue lisää

23.7.2018 | Tiina Mahlamäki

Paremmin muusikkona tunnetun kirjailijan ja taiteilijan Patti Smithin Omistautuminen on alun perin Why I write -sarjassa ilmestynyt pienoisteos, kahden esseen ja yhden novellin kokonaisuus. Se tarjoaa lukijalle pääsyn kirjailijan sisään, kirjoittamisen prosessiin, siihen miten kirjailija kokoaa itseensä vaikutelmia, joiden avulla tuottaa aivan uuden, itsenäisen ja ainutlaatuisen teoksen. Teos pohtii myös taiteen ja kirjoittamisen merkityksiä. Antti Nylénin suomennos tavoittaa teoksen rauhallisen, kiirehtimättömän rytmin sekä kirkkaan, kuulaan kielen. Teos on täynnä ajatuksellisia helmiä, joiden äärelle pysähtyä.

Lue lisää

Väinö Mikkola (1890–1920) oli yksi suomalaisen sotilasilmailun pioneereista. Hän oli myös yksi niistä neljästä miehestä, jotka saivat surmansa kun kaksi Suomen ilmavoimille ostettua italialaista lentovenettä tuhoutui Alpeilla ensilennollaan.

Lue lisää

19.7.2018 | Leena Rossi

Metsänhoitaja Esko Pakkanen on kirjoittanut polttopuun käytön historiaa 1860-luvulta 2010-luvulle käsittelevän kirjasen Halkojen Suomi – energiaa puusta. Runsaasti kuvitettu teos käsittelee polttopuun tekoa, kuljettamista ja kauppaa sekä käyttöä kotitarpeeksi, teollisuudessa ja liikenteessä. Lisäksi Helsingin halkotarpeista on oma lukunsa. Teksti on kiinnostavaa luettavaa sekä metsänhakkaajille että luonnonsuojelijoille ja jopa arjen historian tutkijoille. Seepian väriset vanhat kuvat tuovat kirveen ja pokasahan kauden lukijan lähelle; värikuvat puolestaan osoittavat koneiden vyöryneen energiapuumetsään ja halonhakkuuseen. Kuvia täydentävät pitkät, informatiiviset kuvatekstit.

Lue lisää

18.7.2018 | Leena Rossi

Metsätieteilijä, professori (emeritus) Matti Kärkkäinen (s. 1945) on koonnut kuutisen sataa uutta ja vanhaa, enemmän tai vähemmän nasevaa, lempeää, naurettavaa ja itkettävääkin lausahdusta teokseensa Suomalaiset metsäsanonnat. Tekstin ohella vähintään yhtä tärkeitä ovat 25 luontokuvaajan nelisenkymmentä otosta, jotka Susanna Appelin graafinen suunnittelu ja taitto päästää upeasti oikeuksiinsa.

Lue lisää

17.7.2018 | Minna Ylilahti

Markku Hokkasen ja Kalle Kananojan toimittama teos Kiistellyt tiet terveyteen. Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa avaa nimensä mukaisesti tarkasteltavaksi parantamisen historiaa ja esittää tapaustutkimusten valossa sen kehitystä ja muuttumista.

Lue lisää