1.10.2020 | Ilta-Kanerva Kankaanrinta

Kirjailija-graafikko Judith Schalansky uppoutuu teoksessaan tuulten ja aaltojen syleilemien maatilkkujen tunnelmaan ja ihmiskohtaloihin. Eristyneisyys lyö leimansa saarten luontoon ja pienyhteisöjen elämään sekä paljastaa ihmiselon syväkerrostumia.

Lue lisää

30.9.2020 | Sirkka Ahonen

Uuden sotahistorian alueelle asettuva teos edustaa historiankirjoituksen piirissä tapahtunutta moraalista käännettä, jossa eettinen elementti on osa historiallista selittämistä. Kirjassa huomio kiinnitetään erityisesti brittiläisen komentajan Arthur Harrisin ja hänen yhdysvaltalaisen kollegansa Curtis LeMayn siviilikohteiden pommittamisen eettisiin perusteluihin toisessa maailmansodassa.

Lue lisää

1

29.9.2020 | Pentti Stranius

Moskovan antidopinglaboratorion entisen johtajan Grigori Rodtshenkovin omaelämäkerrallinen teos valottaa Venäjän laajaa dopingsysteemiä aina 1980-luvun alusta lähtien. Paljastuskirjassa hän kertoo, mitä venäläisen huippu-urheilun kulisseissa todella tapahtui.

Lue lisää

Meteorologi Lea Saukkosen teos pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sään ääri-ilmiöihin. Valitettavasti sisältö jää pintapuoliseksi ja nimestä huolimatta ilmastonmuutoksen vaikutusta käsitellään hyvin vähän. Teos toimii paremmin kevyenä tietopakettina meteorologiasta ja suomalaisesta säästä.

Lue lisää

25.9.2020 | Olli Kleemola

Raevaaran & Strellmanin teos tietokirjoittamisesta käy systemaattisesti ja perusteellisesti läpi tietokirjoittamisen eri vaiheita ja näkökulmia. Kirja neuvoo aina kirjoittamisen aloittamisesta valmiin kirjan markinointiin asti – tietokirjallisuuden syvällisempiä ulottuvuuksia unohtamatta. Kattava kokonaisesitys on suunnattu erityisesti kaikille niille, jotka haluavat itsekin kirjoittaa tietokirjan.

Lue lisää

Golden Globe Race -yksinpurjehduskisa on maailman vaativimpia kilpailuja. Vuoden 2018 lähtijöistä vain kolmasosa pääsi maaliin; suomalainen Tapio Lehtinen teki purjehdushistoriaa sijoittumalla vaikeuksista huolimatta viidenneksi.

Lue lisää

23.9.2020 | Leena Rossi

Pareittain tanssimista on paheksuttu ja kielletty Suomessa etupäässä moraalisiin seikkoihin vedoten siitä lähtien, kun paritanssimuoti levisi maahan 1800-luvun lopulla. Vastustajien mukaan paritanssi johti muun muassa siveettömään käytökseen, sukupuolitauteihin ja aviottomiin lapsiin. Dosentti Marko Tikan ja FT Seija-Leena Nevalan teos on herkullista luettavaa varsinkin paritanssin ystäville ja muille menneisyyden kulttuuri-ilmiöistä kiinnostuneille.

Lue lisää

2

22.9.2020 | Merja Leppälahti

Maria Pettersson on kerännyt kirjaansa yli sata poikkeuksellista, historiaan "unohdettua" naista. Useimmat heistä ovat jollain lailla murtautuneet ulos perinteisistä naisenrooleista. Kaikki eivät ole sankarillisia tai ihailtavia, mutta tavalla tai toisella ”jänniä” ja tutustumisen arvoisia he ovat.

Lue lisää

Tutkimustulosten viestiminen tiedeyhteisön ulkopuolelle on olennainen osa paitsi itse tieteellistä toimintaa myös tietämisen, tiedon ja tieteiden yhteiskunnallis-kulttuurisia merkityksiä. Artikkelikokoelmassa tarkastellaan hankalien tiedeaiheiden käsittelyä tiedeviestinnän näkökulmasta. Ajankohtaisuudestaan huolimatta teos jää pinnalliseksi ja epätasaiseksi kokonaisuudeksi, jonka kohdeyleisö jättää jälkeensä suuren kysymysmerkin.

Lue lisää

Petri Launiainen on tietoliikenteen asiantuntija, joka on työskennellyt pitkään muun muassa Nokian palveluksessa. Hänen teoksensa suomenkielinen ja kuvitettu versio on muokattu kotimaista lukijakuntaa varten. Tietokirja on suhteellisen laaja ja yksityiskohtiin menevä läpileikkaus sähköisten viestintäteknologioiden kehityksestä.

Lue lisää

16.9.2020 | Katja Hyvönen

Suomalainen ruoka ja laatu ovat sanapari, joka kätkee itseensä lukemattoman määrän mantroja ja fraaseja, jotka toistuvat lähes sellaisenaan kontekstista ja paikasta riippumatta. Suomalaisen ruoan laatukirja ei tee tämän suhteen poikkeusta, mutta pamfletinomaisessa tietokirjassa myös kyseenalaistetaan monet perinteisistä laatuun liitetyistä ajatuksista ja pohditaan, onko suomalainen ruoka oikeasti laadukasta.

Lue lisää

2

15.9.2020 | Liisa-Maria Hakala-Zilliacus

Emerituspiispa Eero Huovisen kirjan genreä on vaikea määritellä. Ehkä se on ennen kaikkea muistelmateos - pojan muistoja kuolleesta äidistä, elävästä isästä, koko muusta perheestä sekä itsestään. Mutta se on myös herkkä tunnelmakuva pojasta ja miehestä, joka ei koskaan lakkaa ikävöimästä.

Lue lisää

Entinen suurlähettiläs Arto Mansala avaa kirjassaan kiintoisan näkymän Kiinan kansantasavallan alkuvuosikymmeniin sekä Suomen ja Kiinan suhteiden historiaan ja omaan lähettiläsaikaansa, jolloin hän hoiti yhteyksiä myös Pohjois-Koreaan. Kirja on ilmestynyt sopivasti 2020, jolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun Suomi tunnusti Kiinan kansantasavallan ja solmi diplomaattisuhteet sen kanssa.

Lue lisää

11.9.2020 | Paavo Oinonen

Tietokirjailija Milla Peltosta kiinnostavat ihmiset, jotka ovat valinneet yksinelämisen. Aiheella on nyt ajankohtaista kaikupohjaa, sillä keväällä puhjenneen korona-epidemian poikkeusoloissa olemme saaneet vähintään tunnustella eristyksissä oloa. Teoksen ytimessä ovat vapaaehtoisesti eristäytyneiden omat tarinat, heistä kerrotut jutut, elämäkerrat ja hieman myös erakkouden kulttuurinen kuvasto. Mukana on niin entisiä kuin nykyisiä erakkoja.

Lue lisää

10.9.2020 | Lassi Saressalo

Kuninkaallisten edesottamuksia seurataan lähes päivittäin kaikessa mediassa. He elävät maailmassa, jonka julkisivu tunnetaan, jonka kohut ja huippuelämykset raportoidaan tavalliselle rahvaalle näyttävästi. Monarkit ovat olleet ja ovat edelleenkin osa yhteiskunnan todellisuutta niin hyvässä kuin pahassakin. Rojalistin käsikirja tarkastelee heidän elämäänsä laajassa kontekstissa, mutta samalla sisältäpäin.

Lue lisää

9.9.2020 | Nita Mäenpää

Suomalainen teekirja on lyhyeen sivumäärään tiivistetty kattava tietopaketti teen historiasta Suomessa. Teestä on kirjoitettu useita suomalaisia kirjoja, mutta ne ovat keskittyneet enemmän teen valmistusprosessiin, hyvään haudutukseen ja vierailemiskelpoisiin teepaikkoihin. Teen historian kautta hahmottuvat varallisuuserot, juhlakulttuuri, suomalaiskotien materiaalinen varustus ja kansainväliset suhteet niin Ruotsiin, Venäjään, Kiinaan kuin Iso-Britanniaankin. Kirja esittelee pitkän aikavälin historiaa lukijalle lähestyttävällä tavalla käyttämällä kuvia ja kansantieteen keruuarkiston lainauksia aikalaisilta maustamaan tekstiä.

Lue lisää

7.9.2020 | Lassi Saressalo

Seppo Zetterberg tunnetaan Viron historian asiantuntijana. Hänen perusteelliset ja laajat teoksensa Viron historia (SKS 2007) ja Uusi Viron historia (SKS 2017) ovat jokaisen Virosta tietoa haluavan peruslukemista. Nyt hän on uusimmassa Viroa koskevassa teoksessaan Kaksoisvaltion haaveilija - Konstantin Päts ja Suomi lähestynyt valtion historiaa yhden sen keskeisimmän 1900-luvun vaikuttajan, Konstantin Pätsin, kautta. Teoksen punaisena lankana Pätsin elämänvaiheiden lisäksi on hänen suuri ajatuksensa Viron ja Suomen valtiollisesta liitosta.

Lue lisää

4.9.2020 | Jussi Hanska

Plinius nuoremman kirjeet ovat yksi keskeisimmistä antiikin Rooman arkipäivän historian kirjallisista lähteistä. Marja Itkonen-Kailan ja hänen työryhmänsä vuonna 1974 ensimmäisen kerran ilmestyneen suomennosvalikoiman uusintapainos on sen vuoksi erittäin tervetullut yllätys. Olisi kuitenkin mukavaa, jos joku ottaisi asiakseen suomentaa loput vielä suomentamattomat Pliniuksen kirjeet.

Lue lisää

Poliittinen satiiri on eri puolilla maailmaa yleistymässä oleva viestinnän muoto. Osaammeko tunnistaa ja tulkita, mitä meille puhutaan naurun avulla? Janne Zareffin Kuinka vallalle nauretaan käsittelee suomalaisessa televisiossa esitettyä poliittista satiiria ja tarjoaa helppolukuisen tietopaketin monimutkaiseen aiheeseen.

Lue lisää

Arkkitehti Olav Hammarström (1906-2002) työskenteli Yhdysvalloissa yli neljännesvuosisadan, mutta jäi tunnettujen maanmiestensä Alvar Aallon ja Eero Saarisen varjoon. Unohdetun arkkitehdin elämäntarina tarkastelee monia teemoja. Keskeisiä ovat modernismin läpimurto, Jäämeren rannikon nikkelikaivos ja Lapin sotatapahtumat sekä siirtolaistaiteilijoiden elämä USA:ssa.

Lue lisää