3.2.2000 | Kari Rajala

Mitä-Missä-Milloin -kirjat ovat olleet 50 vuotta suomalaista perinnettä joulun alla. Monissa kodeissa on eri mittaisia MMM-rivistöjä. 50-vuotisen taipaleen kunniaksi MMM-toimitus julkaisi teoksen ”Puoli vuosisataa - MMM juhlakirja”. Kirja on rakennettu MMM-kirjoista tuttujen pääotsikoiden alle.

Lue lisää

3.2.2000 | Stranius, Pentti

"RYSSÄNÄ" SUOMESSA Pekka Nevalainen: Viskoi kuin Luoja kerjäläistä. Venäjän pakolaiset Suomessa 1917-1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hämeenlinna 1999, 404 s.

Lue lisää

24.1.2000 | Antti Saloniemi

Ovatko ihmiset menettäneet uskonsa rakkauden voimaan kulttuurissamme, jossa yksi kolmesta avioliitosta päättyy eroon ja jossa prinsessat jättävät tulevat kuninkaansa hakeakseen omaa tietään ja ollakseen itsellisiä? Näin kysyy professori Marianne Liljeström kirjan esipuheessa. Tavalla tai toisella kirjasen kaikki artikkelit pohtivat tätä kysymystä. Mitä se sellainen romanttinen rakkaus oikeastaan on ja mitä merkityksiä sille aikojen ja paikkojen vaihtelussa on annettu?

Lue lisää

"Oman kuolevaisuuden tajuaminen on inhimillisen autenttisuuden ilmaisin" Mistä me puhumme kun me puhumme tänä päivänä Venäjästä? Kuolemasta. Kuolema on korjannut siellä satoa tiuhaan tahtiin ja monella tapaa. Se niitti ensin Brezhnevin, Andropovin ja Tshernenkon ja lopulta koko neuvostoimperiumin, jonka rippeiden johtoon nostettiin elävä ruumis, Boris Jeltsin - Leonid Brezhnevin inkarnaatio.

Lue lisää

21.1.2000 | Jukka Kortti

"Yksittäisen kuvan suurentaminen ei tuo ainoastaan selvemmin esille aiemmin hämäriä yksityiskohtia vaan paljastaa kohteesta myös kokonaan uusia rakenteellisia muodostelmia." Noin määrittelee, enemmän filosofina ja lehtimiehenä tunnettu, saksanjuutalainen Walter Benjamin mikrohistorian. Benjamin keskenjääneet kirjoitukset 1800-luvun historiasta pariisilaisten kauppa- ja markkinapaikkojen kuvaamisen kautta on yksi tapa lähestyä menneen todellisuuskuvaa "virallisen" makrohistoriankirjoituksen takaa. Mikrohistoriasta paljon ennenkin kirjoittaneen sosiaalihistorian professorin Matti Peltosen esseekokoelman uusimpia näkökulmia mikrohistorialliseen tutkimukseen on juuri Benjamin vähemmälle huomiolle jääneet kirjoitukset.

Lue lisää

18.1.2000 | Antti Honkanen

Turo-Kimmo Lehtosen teosta Rahan vallassa voidaan pitää eräänlaisena kulminaatiopisteenä kulutustutkimuksen valtavirraksi muuttuneesta tavasta käsitellä kuluttamista. Moderni kuluttuja ei olekaan pelkästään todellisuudesta vieraantunut manipulaation uhri vaan myös aktiivisia omia merkityksiään luova toimija. Tämän seikan havaitseminen ei tosin ole teoksen loppupäätelmä vaan lähtökohta, jonka pohjalta pyritään ymmärtämään niitä käytäntöjä, jotka pitävät kulutusyhteiskunnan pystyssä; mikä tekee kuluttamisen nykymuodot mielekkäiksi kuluttajille ja miten välttämättömyys ja toisaalta vapaus näkyvät kuluttamisen erilaisissa muodoissa. Lehtosen mukaan kuluttamisessa on kyse myös paljon muusta kuin rahan käyttämisestä ja tavaran hankkimisesta.

Lue lisää

17.1.2000 | Pentti Stranius

Suomi on suurimmalle osalle kansalaisistaan vielä 1990-luvun laman ja suurtyöttömyyden jäljiltäkin mallikas maa. Hyvinvointivaltion nyttemin uhattuja perusrakennelmia kannattaa puollustaa 2000-luvullakin. Peräti paratiisina me luulemme maamme näyttäytyvän myös niille "muukalaisille", jotka ovat tunkemassa tänne milloin minkin keksimänsä tunnuksen alla: vietnamin vene- ja somalian sota (lue: elintaso-)pakolaisina, inkeriläisinä paluumuuttajina (lue: venäläisinä) taikka slovakian sorrettuina romaneina (lue: turistimatkailijoina). Millainen paratiisi Suomi sitten on maahanmuuttajan kannalta?

Lue lisää

10.1.2000 | Tarja Hautamäki

Toimittaja Juhani Similä on yksi suomalaisista afrokuubalaisen musiikin ja kulttuurin suurista tuntijoista ja ”sanansaattajista”. Hänen äänensä on tarjoillut mm. soivaa kuubalaista rommia perjantai-iltaisin Radio Suomen Café Tropicalissa. Lienee osaksi myös hänen ansiotaan, että salsa niin musiikkina kuin tanssiharrastuksenakin on levinnyt jo kauas kehäkolmosen pohjoispuolelle.

Lue lisää

6.1.2000 | Jaakko Suominen

"Poika" on Tuomas Hongan tekemä multimediateos hänen omasta lapsuus- ja nuoruusajastaan Pohjois-Suomessa. Honka itse käyttää teoksesta nimitystä "digitaalinen albumi". Termi on osuva. Multimedian perusaineksena on runsas kuvitus, joka on valittu tekijän isän, Lauri Hongan massiivisesta, noin 11 000 kuvan, valokuva- ja negatiivikokoelmasta.

Lue lisää

Suomalainen elokuva ja sen suhde suomalaiseen yhteiskuntaan ovat aihe, joka on jaksanut puhuttaa suomalaisia, sekä suurta yleisöä että elokuvakriitikkoja ja poliitikkoja vuosikymmenestä toiseen. Aiheella on siis akateemisen kiinnostuksen lisäksi runsaasti yleistä kiinnostusta. Sen vuoksi onkin erittäin kiintoisaa tarttua teokseen, joka pyrkii yksissä kansissa kokoamaan näitä käytyjä debatteja. Kriisi, kritiikki ja konsensus on koottu samannimisen Suomen Akatemian vuosina 1996-98 rahoittaman projektin sivutuotteena syntyneistä artikkeleista.

Lue lisää

2.1.2000 | Kari Hintsala

Kirjan otsikko on varsin laaja, joten on alkuun syytä määritellä mistä on kyse. Maantieteellisesti teos keskittyy Böömin, Puola-Liettuan, Unkarin ja Rusin (ns. Kiovan Venäjän) alueisiin. Balkanilta ovat mukana nykyisen Romanian alueen valtiomuodostumat.

Lue lisää

This collection of articles is based on presentations given at the summer schools organised by the Graduate School on Cultural Interaction and Integration at the University of Turku in 1997 and 1998. This graduate school has provided an interdisciplinary forum in which to exchange ideas between students and researchers from various disciplines and universities. The common theme of the book is the construction of identities as well as social and political processes of exclusion and inclusion in various national and European contexts. These are certainly topical issues and the book is therefore very welcome.

Lue lisää

Jukka O. Miettisen matkakirja Intiasta kuuluu luokkaan erilaiset matkakirjat. Se ei pyri olemaan ajantasainen opas matkustamisen arkeen ja käytäntöön liittyvissä asioissa. Tämän huomaa vaikkapa siitä, että erot edelliseen painokseen vuodelta 1991 ovat minimaalisia.

Lue lisää

Irma Sulkusen teos Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800-luvulla päättää Sulkusen naistrilogian, jonka aiemmat osat ovat käsitelleet tunnettuja suomalaisnaisia Miina Sillanpäätä ja Mandi Granfeltia. Tutkimusprojektin viimeinen kohde on huomattavasti tuntemattomampi ja myös hyvin vähän lähteitä jälkeensä jättänyt Liisa Eerikintytär, joka v. 1756 tienoilla joutui "Jumalan lyömäksi" ja oli osaltaan aloittamassa uudenlaista herätystä Varsinais-Suomessa. Sulkunen toteaa kirjansa alussa projektinsa alkaneen v.

Lue lisää

13.12.1999 | Arto Laitinen

Italialaisen, myöhäis-Heideggerin ajatteluun kiinnittyvän Gianni Vattimon tekstejä on ollut saatavilla varsin tuoreeltaan suomeksi kymmenen vuoden ajan, pitkälti tämän kirjan suomentajien ansiosta. 1989 ilmestyneen Läpinäkyvän yhteiskunnan jälkeen Vattimon esseitä on ilmestynyt suomeksi yksittäin eri paikoissa. Tulkinnan etiikka sisältää yksiin kansiin koottuna kahdeksan tekstiä, joista viisi uudelleen käännettyinä ja kolme aiemmin julkaisemattomia. Viisi kirjoitusta vuosilta 1985-89 on suomennettu italiaksi ilmestyneestä kokoelmasta Etica dell'interpretazione (1989), kolme on ilmestynyt italiaksi vuosina 1993-95.

Lue lisää

10.12.1999 | Ikäheimo, Heikki

Motto: "Ei ole pragmatismia, vaan terveen ajattelun merkki, jos otaksutaan, että filosofisessa järjestelmässä täytyy olla aukko tai ajatusvirhe, jos sen käytöllinen soveltaminen, siis myös sen käyttö kasvatuksen alalla ei missään suhteessa käy päinsä." -Urpo Harva- Mika Ojakankaan valtio-opin väitöskirja Lapsuus ja auktoriteetti on saanut jo tähän mennessä niin runsaasti huomiota osakseen (ks. esim. Kasvatus 1/98, Niin&Näin 1/98, Politiikka 2/98 ja Tiede ja edistys 2/98), ettei sen metodiin tai muihin yksityiskohtiin menevä esittely ole tarpeen.

Lue lisää

10.12.1999 | Topi Antti Äikäs

Joensuun yliopiston dos. Pekka Nevalainen ja prof. Hannes Sihvo ovat koonneet yksiin kansiin huomattavan osan suomalaisesta Karjala-tuntemuksesta historian, maantieteen sekä kulttuurintutkimuksen aloilta. Suomen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia-sarjassa julkaistu "KARJALA.

Lue lisää

9.12.1999 | Tuija Tuomaala

Suomesta on maalailtu kuvaa maana, jossa tietotekniikka leviää maailmanennätysvauhtia. Kännykkä kuuluu jokamiehen ja -naisen, kohta jo lastenkin varusteisiin, ja Internet-liittymiä on väkilukuun nähden ennätysmäärä. Teknologian ja tietoyhteiskunnan katsotaan leviävän vääjäämättä ikäänkuin jonkin ulkoisen voiman vaikutuksesta. Kansalaisen osaksi jää sopeutua yhteiskunnan muutoksiin ja hankkia niitä uudenlaisia taitoja ja valmiuksia, joita tietoyhteiskunnassa tarvitaan.

Lue lisää

9.12.1999 | Pekka Kaarninen

Kriisi, kritiikki, konsensus -projektin julkaisuna on ilmestynyt Hannu Salmen valittujen kirjoitusten kokoelma. Kirja sisältää 11 suomalaisen elokuvan historiaa käsittelevää kirjoitusta, jotka yhtä lukuunottamatta ovat aikaisemminkin julkaistuja. Nyt kirjaksi koottuja artikkeleita on kuitenkin jossain määrin uudistettu ja täydennetty uuden tutkimuksen tiedoilla. Suomalaisille elokuvatutkijoille nämä kirjoitukset ovat kuitenkin varsin tuttuja.

Lue lisää

7.12.1999 | Antti-Ville Kärjä

Arvelin kyllä jo etukäteen, että Enimmäkseen Kirkasta ei ole minun kaltaiselleni lukijalle kirjoitettu. Aiemmin lukemieni elävien ja kuolleiden suomalaisen populaarimusiikkitaivaan tähtien elämäkertojen perusteella odotin pääpiirteissään kuvausta herkästä taiteilijasta, joka ei tahdo pahaa kenellekään, joka on vastoinkäymisten kohdatessa yleensä vain olosuhteiden orja, ja jonka elämää ohjaa musiikin ylimaallinen voima. Suurelta osin Enimmäkseen Kirkasta vastasi näihin odotuksiin. Jo teoksen lähtökohta sanelee tämän: vaikka teos onkin puoliksi Kirill Babitzinin nimissä, on sen kirjallisesta ulkoasusta etupäässä vastuussa pitkän linjan toimittaja Raila Kinnunen.

Lue lisää