14.11.1999 | Terho, Pertti

KAIKKI ON IHMEELLISTÄ ... Onko teoksen kansikuva buddhalaisen mytologian Tuulihevonen vai Tolkienin Musta ratsu? Ei. Sen täytyy olla Pushkinin Vaskiratsu, sillä runokirjan tekijä, Jyväskylän yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, on väitellyt Pushkinin lyriikasta.

Lue lisää

Heikki Wariksen sosiaalihistorian klassikossa Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle (1932) selvitetään oivallisesti teollisuusyhteisön muotoutumista. Kuten muistamme, reilut sata vuotta sitten alkoi maaseudun tilaton ja varaton väestö siirtyä kaupunkeihin. Teollisuusyhteisöissä työn lisäksi työläiselle järjestettiin usein asunto, joissakin tapauksissa jopa polttopuut ja ruokaperunat. Tuolloin avainasanana kaikkeen oli yhteisöllisyys - niin työnantajan kuin työtekijäinkin näkökulmasta.

Lue lisää

10.11.1999 | Tuija Tuomaala

Kirsi Pohjola tuo väitöskirjallaan oman panoksensa viime vuosina pinnalla olleeseen elämäkertatukimukseen. Hän etsii sitä, mistä ei puhuta, mille ei löydy kieltä, hämärän aluetta. Omaelämäkerroissa ja muistelmissa pääpaino on tarinassa, joka useimmiten noudattaa muotoa 'vaikeuksien kautta voittoon'. Ne kokemukset, joita on vaikea kielellisesti hahmottaa tai ilmaista, jäävät kirjoittamatta.

Lue lisää

Sir Ernest Shackleton on paitsi eräs vuosisatamme myös koko maailmanhistorian kunnioitetuimpia ja kunnioitettavimpia epäonnistujia. Shackleton ei itse päässyt koskaan todella nauttimaan maineestaan, mutta ehkä juuri siksi hän onkin maineensa ja useampienkin kirjojen arvoinen. Tunnetuimmat lienevät useiden elämäkertojen ohella Shackletonin alusten kapteenina toimineen Frank Worsleyn “Shackleton’s Boat Voyage”, tutkimusmatkailijan itsensä kirjoittama “South” ja Alfred Lansingin “Endurance” (suomennettu vuonna 1959). Olikin varsin mielenkiintoista tarttua uuteen aiheesta kirjoitettuun kirjaan varsinkin kun se vielä oli vastikään käännetty suomeksi.

Lue lisää

9.11.1999 | Antti-Ville Kärjä

Filmi poikki on Jari Sedergrenin väitöskirja poliittisen historian oppiaineeseen. Teoksessa tulevat kuvatuiksi toista maailmansotaa edeltäneet, sodan aikaiset ja sitä välittömästi seuranneet keskeisimmät suomalaisen elokuvan tekemiseen vaikuttaneet tekijät - käytännössä mikään elokuvan osa-alue ei voinut paeta sodan vaikutuksia: tekijät joutuivat rintamalle, materiaaleista ja välineistä oli pulaa, ja sisältöä kontrolloitiin erityisesti sensuurin keinoin. Erityisen keskeisiksi teoksessa nousevat havainnot suomalaisten päättäjien luovimisesta Yhdysvalloista, Saksasta ja Neuvostoliitosta tulleiden kaupallisten ja ideologisten paineiden ulkopoliittisessa hyökyaallokossa. Filmi poikki on myös kuvaus siitä, kuinka merkittävä asema (audio)visuaalisella tiedonvälityksellä nähtiin - ja nähdään yhä - olevan "todellisuuden" muokkaamisessa.

Lue lisää

9.11.1999 | Pertti Näränen

Tuppisuinen mies ilmestyi vuosi sitten antamaan oman lisänsä suomalaisen miestutkimuksen ohkaiseen perinteeseen. Teoksen painotus on kielitieteellinen, mutta ei suinkaan kapeakatseisesti. Mukana on formaalien sanasto- ja kielitarkastelujen ohella myös mm. lehtijuttujen, elokuvien, korttipelin ja runouden analyysejä.

Lue lisää

9.11.1999 | Pentti Stranius

Anne Kuorsalon (ex-Sailas), Ilmari Susiluodon ja Martti Valkosen toinen yhteisyritys "Venäjä ja rosvokapitalismin haaksirikko" ei pärjää laadullisesti kirjoittajakolmikon ensiteokselle. Vuonna 1996 ilmestynyt "Venäjä - jättiläinen tuuliajolla" oli tervetullut pika-analyysi Venäjän murroksesta ja Neuvostoliiton lopusta. Kirja herätti myös vilkkaan keskustelun esim. Helsingin Sanomien sivuilla.

Lue lisää

PUHDISTAUTUMINEN MOOTTORIPYÖRÄN SATULASSA Keijo Virtanen: Tielle Tuuleen. Matkakertomuksia. Palokka: Sharda, 1999. ISBN 951-97960-1-0 hartman@sci.

Lue lisää

2.11.1999 | Markku Soikkeli

Historia käy uudella tavalla kiinnostavaksi, jos suurelle tapahtumalle pystytään esittämään pienin vaihtoehtoinen suunta. Vaihtoehtoisen historian illuusio voi syntyä jo siitä, että kirjoittaja suhtautuu tositapahtumiin näytelmänä, jossa on nykypäivän poliitikkoja muistuttavia tähtirooleja. Suomalaisista veteraanikirjailijoista etenkin Paavo Haavikko ja Veijo Meri ovat käsitelleet historiaa sellaisten roolisuoritusten lävitse, jossa päähenkilöt ovat suhteellisen tietoisia roolinsa esittämisestä. Henkilöiden tarkoituksellinen modernisointi on etenkin Merellä niin hienokseltaan kätketty kuvaukseen, että hänen historiaesseitään lukiessa ei synny välitöntä koomista tunnelmaa.

Lue lisää

28.10.1999 | Lauri Kemppinen

Jari Eskolan ja Juha Suorannan viime vuoden puolella ilmestynyt teos: "Johdatus laadulliseen tutkimukseen" on virkistävä lisä kasvatustieteen ja sosiologian tutkimusmenetelmiä käsittelevään kirjallisuuteen. Käsillä oleva teos on suunnattu tieteellistä tutkimusta aloitteleville opiskelijoille, mutta toivoisin sen saavan lukijoita myös tutkielmien ohjaajien parista. Vaikka kirjoittajat ovatkin pitäneet silmällä juuri käyttäytymistieteille tyypillisiä tutkimuksen kohteita ja kysymyksenasetteluita, en näe mitään estettä sille, etteivätkö käsiteltävät aiheet voisi herättää kiinnostusta myös historiantutkijoissa. "Johdatus laadulliseen tutkimukseen" on hyvin käytännönläheinen teos, jossa esitellään erilaisia tutkimusmenetelmiä (aineiston kokoaminen, sen järjestäminen ja analysointi), sekä pohditaan tutkimuksen kirjoittamiseen liittyvää problematiikkaa niin konkreettisella tasolla kuin se on aiheen huomioonottaen mahdollista.

Lue lisää

28.10.1999 | Pekka Kaarninen

Keski-Suomen bibliografian ensimmäinen osa ilmestyi 1988. Se sisälsi tiedot keskisuomalaisesta kaunokirjallisuudesta. Toinen osa Tietokirjallisuus 1966-1986 ilmestyi 1996. Näitä kirjoja olivat edeltäneet Heikki S.

Lue lisää

21.10.1999 | Joel Kuortti

Islamista kertovia kirjoja on Suomessa julkaistu viime vuosina kiitettävän runsaasti. Sen lisäksi, että tarjonta on ollut runsasta, se on ollut myös enimmäkseen laadukasta ja monipuolista. Yksi ahkerimmista kirjoittajista on ollut Jaakko Hämeen-Anttila, jonka työ erityisesti Koraanin kääntäjänä ja esittelijänä on merkittävää. Vastikään julkaistu teos "Islamin monimuotoisuus" ei ole edes hänen viimeisin kirjansa islamilaisesta maailmasta.

Lue lisää

20.10.1999 | Jari Kokkinen

ISÄNMAAN PUOLESTA - MITÄ VASTAAN? Suojelupoliisi 50 vuotta Toimittaneet Matti Simola ja Tuula Sirviö. Gummerus Jyväskyla 1999 Vasta ilmestynyt Suojelupoliisin historia on mittava teos ennen kaikkea kun ottaa huomioon kaiken siihen haalitun tiedon poliittisen arkaluontoisuuden omana aikanaan. Koska teos kuitenkin ilmestyy uuden vuosisadan kynnyksellä sitä lienee lupa käsitellä kuin tullivirkailja maahanmuuttajaa - taman motiiveja ja kerrotun tarinan vastaavuutta siihen suomalaiseen nyky-yhteiskuntaan nähden ja mahdollista pärjäämista siina.

Lue lisää

15.10.1999 | Pekka Kaarninen

Juhani Salminen on jatkanut Suomen sodan jälkeisen historian tarkastelua nyt jo kolmannessa aihetta käsittelevässä kirjassa. Tällä kertaa tarkastelun kohteena on tie konsensusyhteiskuntaan vuosina 1960-1975. Suomen poliittisesta historiasta on tältä ajanjaksolta julkaistu aikaisemminkin runsaasti muistelmia elämäkertoja ja tutkimuskirjallisuutta. Salminen tuo oman panoksensa suomalaisen lähimenneisyyden kartoittamiseen.

Lue lisää

14.10.1999 | Markus Mantere

Tarja Pääjoen tutkimus taidekäsityksen merkityksistä taidekasvatusteksteissä kuvaa monessa suhteessa taiteentutkimukseen liittyvän problematiikan luonnetta laajemminkin. Monella eri suunnalla on pyritty eräänlaiseen "dekonstruktioon": totuttujen ja kivettyneiden ajattelumallien ravistelemiseen ja uudelleenarvioimiseen. Pääjoki käy tutkimuksessaan läpi eri taidekasvatustekstejä arvioiden niitä kriittisesti ja pyrkien niiden taakse, taide- ja kasvatuskäsityksiin, jotka piiloutuvat itse tekstin takaiseen diskurssiin. Pääjoen dispositio on varsin selkeä.

Lue lisää

Matka Kyrönjärven pitäjään -CD-ROM vie selailijansa jonnekin Suomen historiaan, fiktion ja faktan välimaastoon. Paikkana on kuvitteellinen maaseutupaikkakunta Hämeen ja Pohjois-Satakunnan maastoissa. Lähtöajankohta on kolmikymmenluku, josta poikkeillaan sekä 1900-luvun alkuun että myös vuosituhannen lopun tunnelmiin. Kyrönjärvi (ja samalla rompun päävalikko) pitää sisällään pienen maaseutuyhteisön keskeiset sosiaaliset ja ympäristölliset määrittäjät.

Lue lisää

6.10.1999 | Kimmo Ahonen

Heinäkuussa televisiossa esitettiin Rauni Mollbergin elokuva ”Paratiisin lapset”, kriitikkojen teilaama ja iltapäivälehtien mustamaalaama floppi. Sen alkupuolella tapahtumat etenevät ja henkilöt vaihtuvat sellaista tahtia, että katsoja saa tosissaan pinnistellä pysyäkseen kärryillä. Lukiessani Ari Hiltusen teosta mietin, olisiko Mollbergin työryhmän pitänyt vielä palata Aristoteleen oppeihin ennen elokuvan viimeistelyä. Aristoteleen Runousoppia on tutkittu jo niin perusteellisesti, ettei uudelle tutkimukselle luulisi jäävän muuta tehtävää kuin vanhojen tulkintojen vertailu.

Lue lisää

Dosentti Jarmo Valkolan tuore teos Kuvien havainnointi ja montaasin estetiikka tuo mielenkiintoisen lisän suomenkieliseen elokuvatutkimuskirjallisuuteen - ja miksei av-kulttuurin kenttää käsittelevään kirjallisuuteen laajemminkin. Kirjan nimen mukaisesti Valkola lähestyy elokuvakerrontaa kahden keskeisen käsitteen, montaasin ja havaitsemisen, kautta. Ensin mainitulla kirjoittaja ei tarkoita ainoastaan leikkausta, vaikka leikkaus muodostaakin yhden tärkeimmistä audiovisuaalista kerrontaa jäsentävistä tekijöistä. Valkola korostaa kuitenkin elokuvan ja av-kerronnan kompositionaalista luonnetta, jossa kuvien, otosten ja kohtausten leikkaus yhdistyy kerronnan muihin osa-alueisiin, kuten ääneen, kameratyöskentelyyn, mise-en-sceneen jne.

Lue lisää

Heti aluksi täytyy valitettavasti sanoa, että historioitsijalle ja varsinkin tämän kohta päättyvän vuosisadan vaiheista kiinnostuneelle Suomenlahden ulkosaaret -teos tuottaa pettymyksen. Odotuksia pitivät korkealla SKS:n aiemmat samankaltaiset suurikokoiset opukset Inkeristä (SKST 547) ja Virosta (SKST 610), jotka molemmat sisälsivät tanakan historiaosuuden. Näiden teosten alaotsikkona esiintynyt “Historia, kansa, kulttuuri” ei, viisasta kyllä, kuulukaan tämän käsillä olevan kirjan nimikkeeseen. Esipuheesta käy ilmi, että teoshanke, ja nimenomaan historiateoshanke, pantiin alkuun jo 1980-luvun alussa, mutta erilaisista, mm..

Lue lisää

Viron-tutkimus on (edelleen) hyvissä voimissa Turun yliopistossa. Siitä kertoo Suomi ja Viro -artikkelikokoelmankin julkaiseminen. Kirjassa eivät esiinny kuitenkaan nurkkakuntaisesti vain turkulaiset, vaan tekijöinä on myös eräitä virolaisia sekä maamme muiden yliopistojen tutkijoita. Allekirjoittanutta tietenkin hieman kismittää, ettei täällä Helsingissä kirkkohistorian laitoksella varsin vireä Viron-tutkimus ole edustettuna, mutta ymmärrän hyvin, ettei kaikkea voi mahduttaa mukaan.

Lue lisää