Cambridgen yliopiston modernin historian emeritus-professori Owen Chadwick ei ole ensimmäistä kertaa paaveja kyydissä. Tähän samaan sarjaan hän on aiemmin kirjoittanut teoksen The Popes and European Revolution (1981). Samaan aihepiiriin kuuluu myös hänen tutkimuksensa Britain and the Vatican during the Second World War (1987). Allekirjoittanutta häiritsi hieman se, ettei kirjassa ole minkäänlaista esipuhetta tai johdantoa, josta lukija saisi tietää, mikä Chadwickillä on ollut tavoitteena kirjaa kirjoittaessaan, mikä hänen mahdollinen kantava ideansa on ollut tai minkälaiseen tutkimustyöhön teos pohjautuu.

Lue lisää

6.1.1999 | Lassi Saressalo

Romaani alkaa ja päättyy Tallinnassa vuonna 1972. Nykyiselle Vironkävijälle tuntematon pelko ja ahdistus neuvostovallan alla on selvästi aistittavissa kun suomalainen Mikko Idänpää kohtaa salaperäisiä ennen aikojaan vanhentuneita miehiä ja saa näiltä Suomeen vietäväksi Ilmar Saksenin päiväkirjat jotka alkavat vuodesta 1938. Saksen on romanin suomalainen minä, joka opiskelee Tarton yliopistossa. Huoleton ylioppilaselämä saa kuukausien kuluessa väistyä Viron tulevaisuutta koskevien uhkakuvien tieltä, Neuvostoliiton painostus uhkaa tukahduttaa kuuluisan Tarton hengen ja lopulta tekeekin sen.

Lue lisää

4.1.1999 | Mikko Ketola

Käbi Laretei (s. 1922) on maineikas pianisti, jonka musisointia voi kuulla mm. eräissä Ingmar Bergmanin elokuvissa (Bergman on hänen ex-aviomiehensä). Laretei on syntynyt Tartossa ja muuttanut toisen maailmansodan lopussa Ruotsiin perheensä kanssa.

Lue lisää

Tielaitos ja sen eri tiepiirit ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoituttaneet huomattavan määrän teiden ja tielaitoksen historiaa koskevia teoksia. Tiemuseon julkaisusarja on "Pohjanmaan kautta" teoksen myötä edennyt jo viidenteentoista osaansa. Vaikka suuri osa tiemuseon julkaisusarjan teoksista on eri tiepiirien "paikallishistorioita", on kysymyksenasettelun ja aikarajauksin onnistuttu estämään pahimmat päällekkäisyydet. Lisäksi on tekeillä laaja, kolmiosainen tielaitoksen 200-vuotishistoria, joka valmistuu juhlavuodeksi 1999.

Lue lisää

1.1.1999 | Jaakko Suominen

Näin joulunjälkeisten kinkun- ja looransyöntitalkoiden lomassa on herkullista tarttua viestinnällistä ahmintaa käsittelevään kirjaan. Kasvatustieteilijä Jussi T. Koski kuvaa ja analysoi teoksessaan "Infoähky ja muita kirjoituksia oppimisesta, organisaatioista ja tietoyhteiskunnasta" ongelmakenttiä, jotka koskevat myös useimpia meitä Internetin postituslistojen tilaajia. Kirjan kannessa teoksen julistetaankin olevan "Sytyke- ja pohdintakirja tietotyön sankareille, opettajille, toimittajille, poliitikoille, johtajille, tutkijoille ja virkamiehille".

Lue lisää

Intiaanitietäjä Bear Heartin kirjaan tarttui jo ennalta ristiriitaisin tuntein. Tunnelmaa korosti John Grayn (Mars ja Venus-kirjasarjan kirjoittaja!) siteeraminen paratekstissä: "erinomainen opaskirja terveeseen elämään monimutkaisessa maailmassa". Olin juuri äskettäin käynyt Kanadassa mi'kmaq-reservaateissa tutustumassa heidän kulttuuriinsa.

Lue lisää

14.12.1998 | Antti-Ville Kärjä

Sanna Talja on väitöskirjassaan Musiikki - kulttuuri - kirjasto tarkastellut Suomen musiikkikirjastoista muodostuneita käsityksiä. Hän hakee tutkimuksessaan vastausta kahteen eksplikoituun kysymykseen: "1) Miten musiikkikirjaston tehtäviä ja aineiston valinnan periaatteita määritellään? 2) Millaisia kulttuurin, taiteen ja sivistyksen käsitteiden tulkintoja määrittelyjen taustalla on?" (s.

Lue lisää

12.12.1998 | Markku Hujala

Oululaiset merimiehet soutivat maihin Toivo-laivalta ja lauloivat laulua, joka kertoi sen ajan purjelaivojen oloista ja miesten tunnoista noilla laivoilla. Säkeet päättyivät aina: "Hurraa. hurraa sen omistajalle, hurraa, hurraa sen kuljettajalle, Toivon herrat kuuluu kyllä kaikkein korvissa, ja laiva Toivo Oulun." Oululaisen Snellmanin purjelaiva Toivo oli sen ajan suuri ja komea alus, josta professori Yrjö Kaukiainen on kirjassaan kertonut varsin yksityiskohtaisen historiikin.

Lue lisää

Trendikkään ja koulutetun "kolkyt ja risat" -pää(kaupunki) äänenkannattajan, Image -lehden, viimeisimmässä numerossa on Elina Grunström arvioinut Ilmosen ja Siisiäisen toimittaman kirjan 'Uudet ja vanhat liikkeet'"kuivakkaaksi artikkelikokoelmaksi". En tiedä Grunströmin suhdetta akateemiseen tutkimukseen, mutta mielestäni sosiologiprofessorien kirjan ansioita on nimenomaan sen "luettavuus". Vaikka kaikki kirjoittajat (13) ovat akateemisia tutkijoita (mm. 8 tohtoria), putoaa teksti yllättävän harvoin lauseasultaan teoreettisen vaikeaselkoisuuden kuoppaan.

Lue lisää

4.12.1998 | Vesa Kurkela

Erilaiset muistelmat ja kronikat ovat musiikinhistorian kirjoitukselle arvokasta aineistoa, koska ensikäden kirjallisia lähteitä on usein vähän. Muistelmien merkitys on erityisen keskeinen populaarimusiikin historian tutkimuksessa. Seriöösiä tutkimusta on tehty niukasti ja kokonaiskuvan hahmottamisessa on välttämätöntä turvautua journalististen yleisesitysten ja taiteilijahaastattelujen varaan. Kitaristi Hasse Wallin musiikillinen omaelämänkerta on poppareiden muistelmien joukossa positiivinen yllätys.

Lue lisää

Professori Erik Amburger on saavuttanut mainetta Venäjälle muuttaneiden ulkomaalaisten, erityisesti saksalaisten, historian tutkijana. Yksi hänen tutkimuksistaan, Geschichte des Protestantismus in Russland (1961), on ollut jo pitkään kirkkohistorian tenttikirjana Helsingin yliopistossa. Amburger on viime vuosina keskittynyt erityisesti biografiseen tutkimukseen, jonka tuloksia nyt saamme tarkastella Venäjän evankelista pastorikuntaa käsittelevän kirjan sivuilta. Ensimmäiset tutkimukset tätä teosta varten Pietarissa vuonna 1907 syntynyt Amburger on tehnyt paikan päällä jo 1930-luvulla!

Lue lisää

Ernesto ”Che” Guevara tunnetaan nykyisin lähinnä pop-ikonina. Hänen kasvot ovat nykyään tavaramerkki, jolla myydään julisteita, sikareita, olutta ja varsinkin t-paitoja. Chen kasvot kävelevät päivittäin minua vastaan. Chen huomiotaherättävyydestä kertoo sekin, että Jon Lee Andersonin käynti Suomessa Turun tiedemessuilla viime lokakuussa noteerattiin lehdissä.

Lue lisää

"Performatiivia voisi luonnehtia lausumaksi, joka voi aina sairastua" tarttui lempilauseekseni Lea Laitisen ja Lea Rojolan toimittaman kielen performatiivisuutta pohtivan artikkelikokoelman johdannosta (s. 17). Sillä he luovat siltaa J.L.

Lue lisää

17.11.1998 | Lassi Kämäri

Oi Suomi , katso, sinun päiväs koittaa, yön uhka karkoitettu on jo pois, ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivahan kansi sois. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa. Sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa. V.

Lue lisää

14.11.1998 | Timo Toivonen

Toisen maailmansodan aikana Suomen puolustuksen keskeisissä tehtävissä toimi kolme öötä: Oesch, Öhquist ja Österman. He kaikki olivat myös jääkäreitä. Harald Öhquist oli talvisodan 2. armeijakunnan komentaja, Hugo Österman oli talvisodan Karjalan armeijan komentaja läpimurtovaiheen jälkeiseen aikaan asti ja Oesch mm.

Lue lisää

2.11.1998 | Juri Nummelin

Alvar Aalto oli niin monipuolinen arkkitehti ja suunnittelija, että hänen suhteestaan maantieteellisesti pieniinkin alueisiin saa kokonaisesityksiä aikaan. Ilmestynyt on ainakin tutkimuksia Aalto ja Kotka, Aalto Satakunnassa, Aalto Turussa; kirjaksi on koottu joukko artikkeleita, joissa pohditaan Aallon vaikutusta Helsinkiin, sen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan. Kiistelty Aallon Helsinki Aallon monet helsinkiläiset työt ovat olleet usein ristiriitaisten kiistojen kohteena. Monet ovat sitä edelleenkin.

Lue lisää

Ei ole helppoa ryhtyä kirjoittamaan Michel Foucault’n viimeisten kolmen teoksen suomennoksesta. Ovathan ne eläneet keskustelussa jo pari vuosikymmentä ja vaikuttaneet mullistavasti lukuisten tutkijoiden ajatteluun. Foucault’n tai Seksuaalisuuden historian pelkkä esittely Agricolan lukijoille lienee turhaa. Niille jotka kaipaavat tekijän ja teoksen sijoittamista vuosisadan ajatteluun, suosittelen Ilpo Helénin jälkisanoja ja saman kirjoittajan artikkelia teoksessa Sosiologian teorian nykysuuntauksia (toim.

Lue lisää

28.10.1998 | Ari Kivimäki

Ahkerana sikarinpolttajanakin kunnostautuneen Sigmund Freudin sikarin psykoanalyyttisiä ja symbolisia kontaktipintoja peilaava lausahdus sikarista vain sikarina sinänsä ei kytkeydy kovinkaan hyvin Olli Alhon ja Jari Ehrnroothin käsitykseen teoksensa kohteesta. Näiden kahden "aficionadon" eli sikariniekan paikoin miltei estämättömäksi käyvä intiimi rakkaudenosoitus tätä tupakkakasvin lehdistä käärittyä pötköä kohtaan ei nimittäin juurikaan jätä sijaa etäiselle sikarin ja tupakoinnin tarkastelulle - mikä ei ehkä olisikaan tälle aiheelle mielekäs lähtökohta. Alhon ja Ehrnroothin kirja liittyy selkeästi Suomessakin paraikaa käsillä olevaan sikarien suosion kasvuun ja monien toistensa kanssa kilpailevien sikarikirjojen rivistöön. Useimmille niistä on ominaista voimakkaan aistillinen ja esteettinen ulkoasu; tämän aihealueen kirjat ovat useimmiten kuin sikarirasioita, seetripuun tuoksuisia ja typografialtaan kauniita.

Lue lisää

27.10.1998 | Joel Kuortti

Harvoin asiakirjat ovat niin mielenkiintoista luettavaa kuin kulttuurin ja kehityksen maailmankomission raportti. UNESCOn aloitteesta vuonna 1992 koottu kansainvälinen komissio on laajassa raportissaan onnistunut tuomaan esille merkittäviä ja kiinnostavia asioita, jotka antavat eväitä ajattelulle. Kehityksen ja kulttuurin yhdistäminen on tärkeää, sillä kuten YK:n entinen pääsihteeri Javier Pérez de Cuéllar esipuheessaan toteaa, "pelkästään taloudelliset arvoasteikot eivät [ole] pystyneet edistämään inhimillisiä arvoja ja hyvinvointia." Tämä on entistä tärkeämpää talouskysymysten entisestään korostuessa kansainvälisessä keskustelussa.

Lue lisää

20.10.1998 | Petteri Mäkinen

Venäjä ja Neuvostoliitto ovat aina olleet keskeisessä roolissa Suomen historiassa. Suomen sijainti suurvallan kainalossa on heijastunut erityisesti poliittisen historian kysymyksenasetteluun. Muillakin historian aloilla maiden yhteyksiä on tutkittu perusteellisesti. Venäläisyys vaikutti suomalaisiin ja suomalaisuuteen myös muuten kuin virallisten suhteiden tasolla.

Lue lisää