7.2.2019 | Luukkanen, Tarja-Liisa

Kuinka tutkia kirjeenvaihtoa? Siihen vastaa Kirsi Keravuoren tutkimus Saaristolaisia. Tutkimuksen ytimessä ovat kirjeet, niiden aikalaiskontekstiin perustuva tulkinta ja kirjeistä rakentuva kertomus laivuriperheen elämästä, sen arjesta, tavoitteista, uskonnollisuudesta, lasten kouluttamisesta ja koulutuksen kautta tapahtuneesta säätykierrosta.

Lue lisää

Pekkka Haatasen 50 vuotta sitten ilmestynyt tutkimus Suomen maalaisköyhälistöstä on edelleen valitettavan ajankohtainen, sillä köyhyyden kalpea aave ei ole luotamme poistunut. Erityisen hyvin se valottaa 1800-luvun maaseudulla vallinnutta syvää eriarvoisuutta ja siihen johtanutta kehitystä, jonka huipentumana olivat 1860-luvun nälkävuodet.

Lue lisää

2

1.2.2019 | Maarit Leskelä-Kärki

Mia Kankimäen toinen tietokirja on kirja matkustamisesta, rajojen ylittämisestä ja kirjoittamisesta. Historiallisten naistaiteilijoiden, matkaajien, tutkimusmatkailijoiden, kirjailijoiden jalanjäljissä Kankimäki kulkee Afrikasta Firenzeen ja Japaniin ja kertoo kymmenen naisen elämäntarinan. Kirjoittajalleen he ovat "yönaisia", jotka rohkaisevat ja kannustavat elämään, tekemään valintoja, lähtemään vaikka pelottaa. Kankimäen kirja on naishistoriaa, naisten matkustamisen historiaa ja naisten toimijuuden historiaa sekä tuoretta kotimaista matkakirjallisuutta, joka omalta osaltaan uudistaa lajityyppiä.

Lue lisää

31.1.2019 | Helena Pilke

Staffan Bruunin teosta lukiessaan tulee lukeneeksi yhdellä kertaa kaksi yhteen kytkeytyvää tarinaa: toimittajan kertomuksen siitä, kuinka hän metsästää uutisia ympäri maailmaa ja siitä, miten kunnianarvoisa ja menestyvä sanomalehti kutistuu ja miltei menehtyy.

Lue lisää

30.1.2019 | Leena Rossi

Aivoruokaa: Syö paremmin, ajattele kirkkaammin on kirja aivotyöläiselle ja kenelle tahansa, joka haluaa elää selkein ajatuksin elämänsä loppuun asti. Teoksen on kirjoittanut italialaissyntyinen Yhdysvalloissa toimiva neurotieteilijä ja ravintofysiologi Lisa Mosconi. Hän nojautuu omiin tutkimuksiinsa ja kokemuksiinsa sekä monien muidenkin tutkijoiden saamiin tuloksiin. Kirja ei saane lukijaa heti mullistamaan syömätapojaan, mutta sen aiheuttamat omantunnontuskat voivat panna hänet vähitellen muuttamaan ruokailu- ja elämäntapojaan aivojen kannalta edullisemmiksi.

Lue lisää

23.1.2019 | Juuso Koponen

Peter Metcalfin teos tarjoaa tiiviin johdatuksen antropologian keskeisiin tutkimuskohteisiin ja -metodeihin. Teos ei kuitenkaan ole varsinainen oppikirja. Kuten Metcalf itse toteaa, tarkoituksena ei ole luoda yleiskatsausta kaikkeen mitä antropologit tekevät. Kirja toimii johdantoteoksena, jonka lukeminen auttaa ymmärtämään, mistä antropologiassa tieteenalana oikein on kyse.

Lue lisää

18.1.2019 | Helena Pilke

Jos yliluonnolliset asiat yhtään kiehtovat, on Helsingin henget iltalukemiseksi aivan omiaan. Kirja vie kummitustarinoiden kautta retkelle pääkaupungin monivaiheiseen historiaan.

Lue lisää

Tommi Melenderin ja Sinikka Vuolan esseeteos Maailmojen loput pohtii romaanin tekemisen taitoa ja taidetta loppuratkaisuista käsin. Näkökulma on niin käytännönläheinen, että kustantaja suosittelee teosta jopa kirjoittajaoppaaksi. Esseitä täydentävät analyysit loppuratkaisuissaan onnistuneista romaaneista.

Lue lisää

Tunnetun tuotantoeläinten hyvinvoinnin puolustajan Philip Lymberyn ja Isabel Oaksehottin suurta menestystä niittänyt kirja on sekä konkreettinen että kuvainnollinen tutkimusmatka tehomaatalouden vahvimmille ja myös synkimmille ydinalueille. Kirja osoittaa, miten äärimmilleen viritetty tehokkuus maataloudessa voi johtaa lähes katastrofaalisiin seurauksiin: ympäristön tuhoutumiseen, terveysongelmiin ja nälänhätään.

Lue lisää

Tampere on ollut jo pitkään merkittävä suomalaisen teknisen osaamisen keskittymä. Nyt tamperelaisten insinöörien 125:n vuoden taival on tuottanut tukevan, runsaasti kuvitetun juhlakirjan.

Lue lisää

1

14.1.2019 | Leena Rossi

Björn Weckström (s. 1935) tunnetaan maailmalla ja Suomessakin ennen kaikkea Tähtien sota-elokuvan prinsessa Leian kaulakorusta Planetaariset laaksot. Puolisonsa innostamana hän on kirjoittanut runsaasti kuvitetun teoksen Myyttien muotoilija: Taiteilijan omaelämäkerta, jossa hän kertoo toki Lapponia-koruista mutta myös muusta monimuotoisesta taiteestaan,  elämästään ja ihmissuhteistaan – ja tekee sen uskomattoman avoimesti ja vaivattomasti.   

Lue lisää

10.1.2019 | Martti Häikiö

Rasilan kuvaus on vuodesta 1918 on tasapainoista ja tarkkaa. Hän ymmärtää ja pohtii eri tulkintoja ja sattuman merkitystä historiassa ja näkee murhenäytelmän syvyyden. Päällimmäiseksi jää kuitenkin Suomen itsenäistymisen, laillisuuden ja kansanvallan selviytymisen suuri kertomus.

Lue lisää

2

8.1.2019 | Markus Anaja

Suomen harvalukuinen kunniamerkkikirjallisuus on täydentynyt erinomaisesti tohtori Antti Matikkalan kahdella laajalla tutkimuksella. Matikkalan kuratoima Suomen Ritarikunnat 100 vuotta -näyttely on esillä Kansallisarkistossa 20.12.2019 saakka.

Lue lisää

Juri Nummelinin kirja Sarjakuvan lyhyt historia kertoo tiiviisti sarjakuvan pitkän historian ja luo myös laajan katsauksen nykyajan vaihtoehtoisesta sarjakuvasta.

Lue lisää

5.1.2019 | Nita Mäenpää

Historioitsija Mirkka Lappalaisen tuorein teos johdattaa sulavin sanankääntein matkalle 1600-luvun ihmisten mielenmaisemaan. Sairaus ja kuolema olivat arkielämän todellisuutta, eikä Ruotsissa vallinnut puhdasoppinen usko luvannut juuri autuaampaa kuolemanjälkeistä elämää. Noitamyytti ja noitavainot olivat ihmisten tapa hakea voimaa ja valtaa arkitodellisuuden toiselta puolen.

Lue lisää

4.1.2019 | Olli Kleemola

Tuoreessa kirjassaan Anna Larsdotter käsittelee naisten roolia sodissa kautta historian. Teos keskittyy henkilöihin ja antaa sotiin osallistuneille naisille äänen päiväkirjojen, kirjeiden ja muistelmien avulla,

Lue lisää

Stephen Kingin Kirjoittamisesta on nimensä mukaisesti kaksijakoinen teos. Yhtäältä se on omaelämäkerrallinen muistelmateos, toisaalta opas kirjoittamisesta, tai ainakin Stephen Kingin tavasta kirjoittaa.

Lue lisää

Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteiden kuvaus keskittyy pääasiassa vain toiseen osapuoleen – suomalaisiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään suomalaisen kulttuurielämän rajoituspyrkimyksiin ystävyyspolitiikan nimissä.

Lue lisää

18.12.2018 | Henna Karppinen-Kummunmäki

Wiurilan Anna Lisa on sympaattinen kirja yhden naisen elämästä, jota on määrittänyt sukutausta ja sen tuomat velvollisuudet. Valitettavasti kirjan toteutus on jäänyt puolitiehen. Aiheen kaikkea potentiaalia ei ole hyödynnetty ja se jää lukijalle etäiseksi.

Lue lisää

”Haluatko tietää millainen on maailman tila? Kysy simpanssilta! Haluatko tietää itse? Opettele ajattelemaan faktatietoisesti!” Tähän raflaavaan asetelmaan tiivistyy Hans Roslingin, Ola Roslingin ja Anna Rosling Rönnlundin teos, jossa ihmisen tietämättömyyttä maailmaa koskevista faktoista ruoditaan pureutumalla ihmisen intuitiivisiin ajatteluntapoihin.

Lue lisää