Aapo Roseliuksen ja Oula Silvennoisen uusi tutkimus antaa kriittisen ja kaunistelemattoman kuvan suomalaisten vapaaehtoistaistelijoiden sotaretkistä Viroon ja Itä-Karjalaan 100 vuotta sitten. Kirjassa suomalaista vapaehtoisliikettä verrataan saksalaisten Freikorpsien toimintaan, minkä vuoksi se valaisee suomalaiselle lukijalle suhteellisen tuntemattomia tapahtumia tuon ajan Latviassa.

Lue lisää

4

Uutiskuvaaja Peter Jansson kuvasi 40 vuoden uransa varrella tunnettuja valtiomiehiä ja tsunamivainajia, rosvoja ja poliiseja, urheilijoita ja muita julkkiksia. Legendaarisen lehtikuvaajan muistelmissa valotetaan suurten uutistapahtumien taustaa, pohditaan toimituksissa tehtyjä päätöksiä ja mietitään, mistä ja miten voi mediassa puhua. Entä mitä voi kuvata?

Lue lisää

31.10.2019 | Eira Huusko-Kukkonen

Marttaliitto täyttää tänä vuonna 120 vuotta, ja se on siten yksi Suomen vanhimmista yhdistyksistä. Yhdistys ei ole tarjonnut pelkästään kotitalousneuvontaa ja ohjausta hyvään arkeen vaan on ollut myös osana suomalaisia ajan ilmiöitä, edistänyt naisten asemaa, korostanut perheiden moninaisuutta sekä edesauttanut perhekäsitysten modernisoitumista. Teos, jota kirjoittaja on luonnehtinut tutkimusmatkaksi, valaisee Marttaliiton historiaa ja toimintaa runsaalla kuvituksella loistavalla konsteksualisoinnilla.

Lue lisää

Talvisodan syttymisestä tulee marraskuun lopussa kuluneeksi 80 vuotta. Muistopäivän merkeissä tehty Pekka Tuomikosken ja Heikki Tiilikaisen Ikkunat jäässä yhdistää havainnollisesti tarjoillun talvisotatiedon aikalaismuistelmiin, ja teoksen parasta antia ovat kiinnostavat kartat sekä aikalaisten puhuttelevat muistelmat.

Lue lisää

Suomesta lähti syksyllä 1944 noin tuhat naista eri reittejä pitkin kohti Saksaa. Anu Heiskanen on selvittänyt tarkkaan, mistä syistä naiset lähtivät ja mitä he matkallaan kokivat. Teos piirtää esiin kuvan itsenäisiä päätöksiä tekevästä modernista naisesta, joka luottaa itseensä myös yhteiskunnallisen kriisin aikana.

Lue lisää

28.10.2019 | Helena Pilke

Maaliskuussa 1944 perustetun Osasto H:n historia on osoitus siitä, että jatkosodan ajassa on vielä paljon tutkimatonta. Pääkaupungin suojaksi perustettu joukko-osasto ei – Helsingin ja helsinkiläisten onneksi – joutunut tositoimiin.

Lue lisää

25.10.2019 | Ilkka Pirttilä

Jussi Jalosen kirja Ayn Rand. Kapitalismin valtiatar luotaa kirjallisen moniulottelijan ja kapitalismin puolustajan Ayn Randin elämää ja ajattelua. Kirjassa käsitellään ennen muuta kapitalismia, individualismia, intellektuelleja ja oikeistopolitiikkaa, ja tyyli on asiantuntevaa ja houkuttelevan luettavaa.

Lue lisää

Venäjä-asiantuntija Arvo Tuomisen uutuuskirja Vladimir Putinista ei kerro pelkästään päähenkilöstään vaan myös Venäjästä. Teoksen vahvuus on kirjoittajan vahva historiatietoisuus ja konteksti ajan ilmiöihin, ja se sisältää myös paljon ennestään tuntematonta aineistoa Putinin elämästä.

Lue lisää

1

21.10.2019 | Saressalo, Lassi

Jossain kaukana on elänyt ihmisiä, joille pienet, vain muutaman neliökilometrin laajuiset kalliosaaret, ovat tarjonneet juurtumispaikkaa laajan meren tarjoamaa elantoa nautitsemaan. Itäisen Suomenlahden saaret – ne joita ei sota Suomelta riistänyt – muodostavat omalaatuisen maailmansa, joiden kertomaa tarinaa menneisyydestä, nykyisyydestä ja myös tulevasta sekä luonnon ikuisuudesta valokuvaajat, tarinankertoja ja runoilija tarjoavat katsottavaksi ja luettavaksi.

Lue lisää

Tunnetun venäläistutkijan Oleg V. Hlevnjukin uusi elämäkerta Stalinista on tervetullutta ja pätevää luettavaa 2000-luvun maailmassa. Uudet kriisit, sodat ja ympäristökatastrofi sekä taistelu hupenevista maapallon resursseista voivat hyvinkin tuoda valtaan uusia Hitlerin ja Stalinin kaltaisia yksinvaltaisia diktaattoreja: menneisyys pelottaa ja se pitää tuntea.

Lue lisää

1

16.10.2019 | Pentti Stranius

Arto Luukkasen Suomi hajoavan imperiumin sylissä on sisältönsä puolesta kaksijakoinen: osa tutkimusta liittyy tiukasti Ukrainan tilanteeseen vuosina 1985-1991 ja vuonna 2014 avautuneisiin paikallisen KGB:n lähteiden käyttöön - osa taas pohdintoihin Suomen asemasta Venäjän naapurina pitemmälläkin aikajänteellä. Teoksessa sivutaan myös suomalaista Venäjä-tutkimusta sekä skenaarioita Venäjän tulevaisuudesta, sekurokratia-kehityksen varjossa.

Lue lisää

15.10.2019 | Lauri Tainio

Turkin ollessa uutisissa maan historia ja se, miten tähän on tultu, jää usein selittämättä tai rajujen yksinkertaistusten varaan. Vaikka 2000-luvulla on julkaistu suomeksi nyky-Turkkia käsittelevää tutkimusta ja tietokirjallisuutta, varsinaista yleisesitystä Turkin tasavallan historiasta ei ole ollut tarjolla. Turkki-tutkija Toni Alarannan uusin teos, Turkin historia: Atatürkistä Erdoğaniin, pyrkii nyt korjaamaan tämän puutteen. Samalla se purkaa piintyneitä käsityksiä mm. Atatürkin uudistusten äkillisyydestä, muuttumattomasta kemalistisesta valtiosta ja konservatiivisten tahojen toiseudesta läpi Turkin historian aina AKP:n nousuun asti.

Lue lisää

14.10.2019 | Leena Rossi

Filosofi Eero Ojanen (s. 1954) on tuottelias tietokirjailija, joka on kirjoittanut filosofian lisäksi ainakin historiasta, arkeologiasta ja suomalaisesta kansanperinteestä. Suomen kansan taiat ja loitsut -teoksessa (2019) hän luo silmäyksen sanan mahtiin, jolla rahvas pyrki hallitsemaan erilaisia elämäntilanteita 1800-luvun lopulla ja myöhemminkin. Erilaisten esimerkkien avulla hän osoittaa, millaisia ”väkeviä” sanoja suomalainen rahvas on talonpoikaisyhteisössä käyttänyt.  

Lue lisää

11.10.2019 | Juuso Koponen

Lotta Junnilaisen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja 'Lähiökylä – Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta' tarjoaa mielenkiintoisen ja tuoreen näkökulman suomalaisissa lähiöissä ilmenevään yhteisöllisyyteen sekä suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvään eriarvoisuuteen. Tutkimusmenetelmänä Junnilainen on käyttänyt etnografista osallistuvaa havainnointia kahdessa suomalaislähiössä. Laadullisen aineiston perusteella syntyy mielenkiintoinen kuva lähiöiden sosiaalisesta todellisuudesta. Samalla ”lähiökylistä” löytyvä yhteisöllisyys saa toisinaan yllättäviä ilmenemismuotoja.

Lue lisää

Suomen pyöveleitä on tutkittu jonkin verran, mutta kokonaisesitys aiheesta on puuttunut. Nyt sellainen on saatavilla, kun historiantutkimuksen harrastaja Mikko Moilanen on noin viiden vuoden urakan tuloksena julkaissut Suomen pyövelit -teoksen. Siinä hän kertoo arkistotiedon ja kansanperinteen pohjalta kuolemantuomioita toteuttaneista pyöveleistä, heidän henkilöhistoriastaan, arjestaan ja tehtävistään vuosina 1625–1825. Hän kertoo myös kuolemaantuomituista, joita mestattiin tai hirtettiin.

Lue lisää

Tutkimus käsittelee Schefferuksen Lapponiassa (1673) julkaistuja saamenkielisiä joikuja, jotka käännettiin useille eri kielille. Hollantilaisen antropologi Nellejet Zorgdragerin mukaan ”kahdella lyhyellä saamenkielisellä rakkauslaululla, jotka edustavat Euroopassa lähes tuntematonta kirjallisuutta ja kulttuuria, on eurooppalaisessa kirjallisuudessa oma käännöshistoriansa, joka itse asiassa kuvastaa käännösteorian koko kehitystä kaikkine näkökulmineen”.

Lue lisää

3.10.2019 | Saressalo, Lassi

Varmaan jokainen on maanteillä matkatessaan nähnyt pihoilla itse tehtyjä, kömpelön näköisiä teoksia ja hymyillen miettinyt, kukahan hassu nuokin on tehnyt ja miksi. ITE-taide on kuitenkin oma taiteenlajinsa, joka on murtamassa ”oikean” taiteen rajoja ja asettumassa osaksi taideilmaisun maailmaa. Kauhajoella tapaamme ITE-taiteilija Alpo Koivumäen ja hänen savannillaan elelevät afrikkalaiset luomuksensa. Ja muutkin.

Lue lisää

2.10.2019 | Saressalo, Lassi

Teos tarjoaa yleiskatsauksen entisen Vaasan läänin eli nykyisen Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan muinaisuuteen. Se tarjoaa vankan peruspaketin siitä, mitä muinaisjäännökset ovat, miten niitä tutkitaan ja mitä ne voivat kertoa. Matkalla liikutaan eri muinaisjäännösten kautta kivikauden pyyntiyhteisöjen ajoilta aina viime vuosisatojen talonpoikaisyhteisöjen jäämistöihin asti. Kirja tarjoaa tulkintoja muinaisten ihmisten elinkeinoista, toiminnasta ja heidän yhteisöistään. Teos on perusteellisesti uudistettu ja laajennettu suomenkielinen laitos samojen tekijöiden vuonna 2005 ilmestyneestä teoksesta Fornminnen i Österbotten – från neandertalare till sockenbor.

Lue lisää

1.10.2019 | Veijo Kauppinen

HTY:n graniittilinna on yleisesti tunnettu legendaarinen rakennus. Siltalan tuore kirja kuvaa sen vaiheita painottuen vähemmän käsiteltyihin viime vuosiin. Hän kertoi prof. Markku Kuisman vetämässä julkistustilaisuudessa ansiokkaasti sen sisällöstä. Kirja on yleismielenkiintoinen katsaus nykyisestä Paasitornista, jonka uskon kiinnostavan muitakin kuin työväenhenkisiä lukijoita

Lue lisää

Kulutustavoissa 1960- ja 1970-luvun aikana tapahtunut muutos toi markkinoille uusia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita, joiden mainostaminen ja niistä kirjoittaminen on Matleena Friskin väitöskirjan tutkimuskohteena. Tekijä on aikaisemminkin tutkinut aikakauslehtiä, meikkaavia poikia ja pukeutumista. Väitöskirja on syntynyt Helsingin yliopistossa Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa. Frisk työskentelee dos. Hanna Kuusen johtamassa hankkeessa Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotienjälkeisessä Suomessa. Väitöskirjan aihe on tärkeä osa kulutusyhteiskunnan ja modernisaation tutkimusta.

Lue lisää