Kirjoituksia Agricolassa:

Väitöskirjatutkimukselle Roomassa

Lisätty 23.10.2019 | Ilmoitus

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2019 haettavaksi yhden 5 000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen. Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. […]