Kirjoituksia Agricolassa:

Arkeologi – Museo ja tiedekeskus Luuppi

Lisätty 30.10.2019 | Ilmoitus

Museo- ja tiedekeskus Luupissa on haettavana ARKEOLOGIN virka. Tehtävä täytetään 2.1.2020 alkaen mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Museo- ja tiedekeskus Luupille alueellisen vastuumuseon aseman ja rahoituksen. Tehtävä täytetään aluksi kolmeksi vuodeksi (2.1.2020-31.12.2022), ja työsuhdetta jatketaan, mikäli vastuumuseoasema ja rahoitus jatkuu vuoden 2022 jälkeen. Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena toimivan arkeologin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, […]

Viestintäpäällikön sijainen Helsingin Taidehalliin

Lisätty 23.10.2019 | Ilmoitus

Helsingin Taidehallin säätiö hakee viestintäpäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen. Helsingin Taidehalli on vuonna 1928 perustettu nykytaiteen näyttelytila. Vuosittain viidestä seitsemään näyttelyä tuottava Taidehalli toteuttaa myös laadukasta yleistyötä sekä tekee poikkitaiteellista yhteistyötä. Näyttelyohjelman pääpaino on nykytaiteessa, jonka lisäksi Taidehallissa nähdään myös muotoilua ja arkkitehtuuria. Voittoa tavoittelematon Taidehalli ei kerää omaa kokoelmaa, vaan toimii vaihtuvien näyttelyiden esittelytilana. Viestintäpäällikkönä vastaat […]

Amanuenssi, Turun museokeskus

Lisätty 23.10.2019 | Ilmoitus

Avoin työpaikka Turun museokeskuksessa Amanuenssi Kokoelmat ja kulttuuri Amanuenssin tehtävänä on kulttuurihistoriallisen kokoelman hallintaan, tutkimukseen ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtävänä on edistää kokoelman monikanavaista saavutettavuutta ja vuorovaikutuksellista kokoelmatyötä sekä osallistua kokoelmatyön kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös monipuolista asiakas- ja tietopalvelua. Amanuenssi osallistuu myös museon yleisötyöhön ja julkaisutoimintaan. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä […]

Conflict, Change and Cooperation – International PhD Student Conference, 26-27th March 2020, Szeged

Lisätty 21.10.2019 | Ilmoitus

The Doctoral School of History, University of Szeged, in cooperation with the Hungarian Historical Society, is pleased to announce its upcoming international PhD Student conference which seeks to investigate the historical transformations in the course of the first two decades of the 20th century. The conference aims to bring together young scholars from across humanities […]

Karl-Henrik Wallerstein: In Search of Solid Ground: Understanding the Epistemology, Hermeneutics, and Theology in Walter Brueggemann’s Theology of the Old Testament, Testimony, Dispute, Advocacy.

Lisätty 14.10.2019 | Tapahtuma

Ilta humanistisille tieteille – Suomalaisen Tiedeakatemian avoin teemailta

Lisätty 7.10.2019 | Tapahtuma

Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja (pelitutkimus) – Tampereen yliopisto

Lisätty 3.10.2019 | Ilmoitus

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan pelitutkimuksen alueella on haettavana yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan määräaikainen vuoden mittainen tehtävä. Tehtävä tulee ottaa vastaan 2.1.2020 tai viimeistään maaliskuun 2020 alussa. Palkattava yliopistonlehtori […]

Tutkijatohtorin tai projektitutkijan määräaikainen tehtävä (pelikulttuurien tutkimus)

Lisätty 3.10.2019 | Ilmoitus

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa on haettavana tutkijatohtorin tai projektitutkijan määräaikainen, noin kaksivuotinen tehtävä. Tehtävä sijoittuu Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköön (CoE GameCult) ja tukee siellä tehtävää pelikulttuuritutkimusta. Huippuyksikön työ keskittyy […]

SKS hakee arkistotutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.–31.12.2020

Lisätty 2.10.2019 | Ilmoitus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura, joka toimii tutkimuslaitoksena, muistiorganisaationa ja kulttuurijärjestönä. Sen osastot ovat arkisto, kirjasto, tutkimusosasto, kustantamo ja FILI – kirjallisuuden vientikeskus sekä hallinto-osasto. Seuraan kuuluu runsaat 2 300 jäsentä. SKS:n palveluksessa työskentelee noin seitsemänkymmentä henkilöä. SKS hakee arkistotutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.–31.12.2020 Arkistotutkija työskentelee aineistojen parissa ja antaa niistä […]

Oi paradigma! KSVK 100

Lisätty 25.9.2019 | Ilmoitus

Kalevalaseuran vuosikirja juhlistaa 100-vuotista taivaltaan pureutumalla tieteen tekemisen vallitseviin ja alati muuttuviin paradigmoihin sekä paradigmojen ihanimpaan ja kamalimpaan työkaluun, metodiin. Evolutionistinen tiedon käsitys määritti tiukasti folkloristiikan tutkimusta sen ensimmäiset vuosikymmenet – Kalevalaseuran vuosikirjan ensimmäisen numeron ilmestyessä vuonna 1921 tieteen tekeminen alkoi suuntautua kohti kulttuuria kokonaisvaltaisemmin ymmärtävään tutkimusotteeseen. Kutsumme kirjoittajiksi folkloristiikan ja lähialojen tutkijoita – etnologeja, […]

CFP: IABA World 2020. Life-Writing: Imagining the Past, Present and Future.

Lisätty 20.9.2019 | Ilmoitus

IABA World Turku 2020 Life-Writing: Imagining the Past, Present and Future 9–12 June 2020 Turku, Finland SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory warmly welcomes proposals to the 12th IABA World Conference, which will be held at the University of Turku (Finland), June 9-12, 2020. Through the theme of Life-Writing: Imagining the Past, Present […]

Väitös: Menestyksen ja romahduksen tie. Suomalainen urheilujohtaminen 1960-luvulta vuoteen 2018

Lisätty 19.9.2019 | Tapahtuma

Väitös: Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries

Lisätty 13.9.2019 | Tapahtuma

Perun mashco-pirot – sademetsän kansa

Lisätty 4.9.2019 | Tapahtuma

CFP: Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa

Lisätty 27.6.2019 | Ilmoitus

CALL FOR PAPERS Mielikuvituksen nautinnot – esteettinen kulttuuri 1700-luvun Euroopassa Helsinki, 20-21.3.2020 Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry järjestää 1700-luvun esteettistä kulttuuria monitieteisestä perspektiivistä tarkastelevan kansainvälisen konferenssin Helsingissä Tieteiden talossa 20.–21.3.2020. Konferenssin näkökulma on transkulttuurinen ja tavoitteena on tuoda esiin aikakauden esteettisten pyrkimysten ja ilmiöiden moninaisuus. Tapahtuma luo tieteidenvälisiä yhteyksiä visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin kysymyksiä tarkastelevien […]