Kirjoituksia Agricolassa:

Esitelmäkutsu: Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden tutkimusetiikka -seminaari 4.11. Helsingissä / Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Lisätty 9.8.2019 | Ilmoitus

HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu!   Suomen etnomusikologinen seura ry. ja Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura järjestävät 4.11.2019 Helsingin Tieteiden talolla seminaarin, jossa käsitellään ajankohtaisia taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden eettisiä kysymyksiä. Tapahtuma on erityisen ajankohtainen ottaen huomioon meneillään olevan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) johtaman ihmistieteiden ennakkoarvioinnin uudistuksen sekä tiukentuneet eettiset vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi kansallisten tietosuojauudistusten mukanaan tuomiin uusiin toimintatapoihin. […]