Kirjoituksia Agricolassa:

Suomen Rooman-instituutin tutkijaresidenssipaikat keväälle 2020 haettavana

Lisätty 20.3.2019 | Ilmoitus

Suomen Rooman-instituutti julistaa haettavaksi tutkijaresidenssijaksot Suomen Rooman-instituutissa. Residenssipaikkoja voivat hakea opiskelijat, tutkijat, taiteilijat sekä toimittajat ja tietokirjailijat. Hakuaikana residenssipaikkaa voivat hakea sekä yksittäiset henkilöt että ryhmät. Residenssipaikkahakuja järjestetään kahdesti vuodessa. Tässä haussa voi hakea residenssipaikkoja joiden alkamispäivä on ajanjaksolla 1.1.2020–30.6.2020. Haettavan residenssijakson suositeltu pituus on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Hakijalle voidaan myöntää myös haettua aikaa […]

Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi Suomen Rooman-instituutissa 9.9.–6.10.2019

Lisätty 1.3.2019 | Ilmoitus

Antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssi  Suomen Rooman-instituutissa 9.9.–6.10.2019 Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae järjestää 9.9.–6.10.2019 antiikin ja keskiajan Rooman johdantokurssin Villa Lantessa Roomassa. Kurssin vetäjinä toimivat Suomen Rooman-instituutin johtaja, prof. Arja Karivieri ja instituutin tutkijalehtori. Kurssin aikana perehdytään Rooman historiaan, kaupungin ja sen lähialueen kehitykseen ja sen muistomerkkeihin, tutkimuksen lähteisiin ja metodeihin sekä […]

Asiamiehen toimi säätiössä Institutum Romanum Finlandiae sr.

Lisätty 1.3.2019 | Ilmoitus

Asiamiehen toimi säätiössä Institutum Romanum Finlandiae sr Säätiö Institutum Romanum Finlandiae sr. on perustettu vuonna 1938 ylläpitämään suomalaista tieteellistä instituuttia Roomassa. Suomen Rooman-instituutti aloitti toimintansa vuonna 1954 renessanssihuvila Villa Lantessa. Suomessa toimivan säätiön tehtävänä on taata instituutin toimintaedellytykset ja valvoa sen varsinaisen tehtävän toteutumista. Säätiö julistaa haettavaksi Suomessa hoidettavan asiamiehen toimen. Toimi täytetään ajalle 1.5.2019-31.12. […]

Tutkijalehtorin toimi Suomen Rooman-instituutissa haettavana kaudelle 1.8.2019–31.7.2022

Lisätty 14.1.2019 | Ilmoitus

Suomen Rooman-instituutti, Villa Lante, on tieteellinen tutkimuslaitos, jonka keskeisiä aloja ovat historia, klassillinen filologia, arkeologia, taidehistoria, arkkitehtuuri sekä muut Rooman ja Italian kulttuuripiiriä käsittelevät alat. Instituutissa harjoitetaan näiden alojen opetusta ja tieteellistä tutkimusta. Instituutti toimii vahvassa vuorovaikutuksessa sekä kotimaisen että kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Tieteellisen toiminnan lisäksi instituutissa toteutetaan monipuolista kulttuuriohjelmaa. Instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum […]

Yhdesta kahteen harjoittelijaa Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeessa

Lisätty 31.8.2018 | Ilmoitus

1–2 harjoittelijan tehtävää Suomen Rooman-instituutin Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeessa 1.12.2018–28.2.2019 & 1.3.2019–31.5.2019 Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyy instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen. Hanke on kaksivuotinen (2018–2019) ja mukana ovat Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit eli Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman instituutit. Hanke on saanut avustusta opetus- […]

Apurahat yliopistokurssien järjestämiseen Suomen Rooman-instituutissa vuosille 2019–2020 haettavana

Lisätty 31.8.2018 | Ilmoitus

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahoja, jotka on tarkoitettu suomalaisten yliopistojen järjestämille kursseille Suomen Rooman-instituutissa. Apurahalla voidaan kattaa kurssin osallistujien matkakustannuksia ja asumiskustannuksia Suomen Rooman-instituutissa. Apurahaa ei voi käyttää kurssin opettajien palkkioihin tai päivärahoihin. Apurahat on tarkoitettu kursseille, jotka järjestetään vuosina 2019–2020. Avustusta ei voida myöntää kurssille, joka on päättynyt ennen hakuajan umpeutumista. Etusijalla […]