Kirjoituksia Agricolassa:

CFP: Kutsu Merihistorian päivien esitelmäksi

Lisätty 21.6.2018 | Ilmoitus

Merenkulun riskit ja resurssit Turku, Forum Marinum 22.–24.3.2019 Suomen meriarkeologinen seura, Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Merikeskus Forum Marinum järjestävät yhdessä 10. Merihistorian päivät keväällä 2019 Turussa. Päivien pääotsikkona on Merenkulun riskit ja resurssit. Tämä teema tarjoaa useita näkökulmia merellisen elämän, työn ja yritystoiminnan analysointiin. Merenkulussa on säiden ja karikoiden lisäksi taloudellisia ja sosiaalisia riskejä. Suhdanteet […]

CFP: Suomen keskiajan arkeologian seuran SKAS-lehden numero 2/2018

Lisätty 21.6.2018 | Ilmoitus

Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland on toiminut keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimuksen edistämiseksi vuodesta 1990 ja on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta. Seura järjestää seminaareja, vierailuluentoja, opintomatkoja ulkomaille ja kotimaahan, ottaa kantaa ajankohtaisiin arkeologisiin kysymyksiin ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Seuran SKAS-lehteen […]

Vanhan kirjallisuuden päivät 2018

Lisätty 21.6.2018 | Tapahtuma

CFP: Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran (KATSE) kuudes kansallinen konferenssi 18-19.1.2019

Lisätty 21.6.2018 | Ilmoitus

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura ry järjestää kerran kolmessa vuodessa kansallisen konferenssin. Konferenssin tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava, ajantasainen ja monitieteinen kuva suomalaisesta kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta sekä kerätä yhteen sekä uransa eri vaiheissa olevia tutkijoita että kansainvälisten suhteiden parissa työskenteleviä tai niitä muuten harrastavia. Vuoden 2019 konferenssiin kutsutaan lisäksi tutkijoita muista Pohjoismaista. Konferenssi järjestetään yhteistyössä puolustusministeriön, […]

Pääsihteeri Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:lle

Lisätty 20.6.2018 | Ilmoitus

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on keväällä perustettu valtakunnallinen alan tuki- ja tuottajaorganisaatioiden keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuuri- ja taidealan taloudellisia toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnallista asemaa. Järjestön jäseniä ovat tällä hetkellä Finland Festivals ry, Suomen museoliitto ry, Suomen Teatterit ry ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Yhdistys tulee tekemään vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa aktiivisella yhteydenpidolla poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin sekä tuottamalla […]

Museo alustana uudenlaiselle oppimiselle ja yhteistyölle

Lisätty 20.6.2018 | Tapahtuma

Yhteisö ja taide -seminaari

Lisätty 20.6.2018 | Tapahtuma

Unelmia ja digihommia ‒ seminaari kulttuurilaitosten digitaalisesta yleisösuhteesta

Lisätty 20.6.2018 | Tapahtuma

Perinnerakennusmestari Pirkanmaan maakuntamuseoon

Lisätty 19.6.2018 | Ilmoitus

Pirkanmaan maakuntamuseo hakee palvelukseensa perinnerakennusmestaria. Museokeskus Vapriikissa sijaitseva maakuntamuseo on alueensa kulttuuriympäristön ja paikalliskulttuurin asiantuntija. Se on kulttuuriympäristöviranomainen antaen vuosittain satoja lausuntoja maankäytön kehittämishankkeista. Lisäksi maakuntamuseo panostaa kenttätutkimuksiin, tietoyhteiskuntahankkeisiin ja kansalaisten omaehtoisen kulttuuriperintötyön mahdollistamiseen, esimerkkinä sen kehittämät Adoptoi monumentti – ja perinnerakennusmestariohjelmat sekä käynnissä oleva seutumuseomallikokeilu. Maakuntamuseon mottona on, että kulttuuriympäristöä vaalitaan ihmisiä varten, yhdessä […]

CFP: ETMU Conference 2018

Lisätty 15.6.2018 | Ilmoitus

Call for papers: ETMU Conference 2018 15th ETMU Conference: Vulnerability, resilience and resistance in diverse societies 15-16th November 2018 Åbo Akademi University, Turku, Finland Conference rationale: The conference’s goal is to reflect on the meanings, effects and resistances towards vulnerability in the context of mobility, migration and minoritization. Vulnerability, understood as both a universal and […]

Kimble 2.0 – Sukupolvien Kimble (aineistonkeruu väitöskirjaan)

Lisätty 15.6.2018 | Ilmoitus

On aika tullut muistella lisää Kimblen peluuhetkiä! Seuraava kysely on jatkoa vuonna 2015 teettämälleni Kimble-kyselylle. Kysely liittyy tekeillä olevaan väitöskirjatyöhöni uudelleen ilmestyvistä klassisista kulttuurituotteista ja niiden siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Tutkimukseni esimerkkituotteena on Tactic Games Oy:n vuonna 1967 julkaistu Kimble-lautapeli. Kyselyn tavoitteena on saavuttaa käsitys Kimblestä sukupolvia yhdistävänä tuotteena ja kerätä ikimuistoisimmat Kimblen peluuhetket. Kyselyyn vastanneiden […]

Miksaa museossa!

Lisätty 15.6.2018 | Tapahtuma

Professor of Visual Culture and Artistic Practices (Aalto University)

Lisätty 14.6.2018 | Ilmoitus

Aalto University is a community of bold thinkers where science and art meet technology and business. We are committed to identifying and solving grand societal challenges and building an innovative future. Aalto University has six schools with nearly 11 000 students and nearly 400 professors. Our campuses are located in Espoo and Helsinki, Finland. The […]

CFP: The 46th CIMUSET Annual Conference – Museums in the Digital World

Lisätty 13.6.2018 | Ilmoitus

Ingenium – Canada’s Museums of Science and Innovation is pleased to welcome colleagues to Ottawa, Canada’s capital city, for the 46th CIMUSET Annual Conference. CIMUSET, the International Committee for Museums and Collections of Science and Technology, is an International Council of Museums (ICOM) committee composed of museum professionals from the fields of science and technology. […]

Tiedettä viestimässä – Tutkimustyöstä kertominen tutkijayhteisön ulkopuolelle (aineistonkeruu pro gradu -tutkielmaan)

Lisätty 13.6.2018 | Ilmoitus

Hei! Teetkö paraikaa, tai oletko aiemmin tehnyt, tieteellistä tutkimusta kulttuuria tutkivilla aloilla? Millaisia kokemuksia sinulla on tutkimustyösi jakamisesta tutkijayhteisön ulkopuolelle? Millainen on sinun suhteesi tiedeviestintään? Tuntuuko sinusta että olisi hyödyllistä kuulla muiden tutkijoiden kokemuksia aiheesta, tai päästä jakamaan omia kokemuksiasi aiheesta? Nyt siihen on mahdollisuus! Olen tekemässä kansatieteen pro gradu -tutkielmaani Helsingin yliopistoon ja kerään […]

IHME-nykytaidefestivaali etsii tiedottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Lisätty 12.6.2018 | Ilmoitus

IHME-nykytaidefestivaali etsii tiedottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajanjaksolle 6.8-31.12.2018. Taidesäätiö Pro Arten tarkoituksena on edistää kuvataiteen asemaa ja näkyvyyttä sekä kehittää kuvataiteen yleisösuhdetta ja saavutettavuutta. Toiminnan perustana on vuosittainen IHME-nykytaidefestivaali, jonka muodostavat IHME-teos, festivaalin puhe- ja elokuvaohjelma ja IHME-koulu. Säätiö kutsuu vuosittain yhden kansainvälisen taiteilijan tai taiteilijaryhmän toteuttamaan IHME-teoksen julkiseen tilaan pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2018 IHME-teos on ruotsalaistaiteilija […]

Hämeen keskiaikafestivaali 2018

Lisätty 11.6.2018 | Tapahtuma

Hollolan Keskiaikatapahtuma 2018

Lisätty 11.6.2018 | Tapahtuma

Keskiaikaiset markkinat Turun Vanhalla Suurtorilla

Lisätty 11.6.2018 | Tapahtuma

Projektikoordinaattori Helsingin kaupunginmuseoon

Lisätty 8.6.2018 | Ilmoitus

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistykseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kirjasto-, kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnasta. Haemme PROJEKTIKOORDINAATTORIA viideksi kuukaudeksi ajalle 1.8.–31.12.2018 Helsingin kaupunginmuseoon. Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat Aikakone 2.0 ja hackathon – VR-teknologiaa ja uusia yleisöjä museotyöhön -hankkeen suunnitteluun, tuotantoon, […]