Kirjoituksia Agricolassa:

Pliniuksen kirjeet – taas kerran

Lisätty 4.9.2020 | Arvostelu

Käsillä oleva suomennosvalikoima Plinius nuoremman kirjeistä ei ole uusi teos, vaan uusintapainos vuonna 1974 ilmestyneestä teoksesta. Alkuperäisen teoksen ilmestymisen jälkeen on virrannut vettä paljon niin Tiberissä kuin Vantaanjoessakin. Näihin lähes viiteenkymmeneen vuoteen mahtuu muun muassa toinen, vuonna 2005 ilmestynyt suomennosvalikoima Pliniuksen kirjeistä.[1] Nämä kaksi suomennosvalikoimaa ovat suurelta osin päällekkäisiä eivätkä kuitenkaan yhdessäkään sisällä kaikkia Pliniuksen […]

Tiedon tiiliskivi varhaisen uuden ajan kulttuurista

Lisätty 25.4.2018 | Arvostelu

Arvioitavana oleva teos, Laulut ja kirjoitukset on monitieteinen johdatus, kuten teoksen alaotsikko osuvasti kiteyttää, suulliseen ja kirjalliseen kulttuuriin uuden ajan alun Suomessa. Teoksen kirjoittajat ja siten myös heidän lähestymisensä aiheeseen edustavat useita tieteenaloja, lähinnä historiatiedettä, kirjallisuudentutkimusta, etnologiaa ja uskontotiedettä. Kokonaisuus on kuitenkin yhtenäinen ja monitieteisyys palvelee tehokkaasti yleiskuvan muodostumista. Aluksi on syytä todeta, että käsillä […]