Kirjoituksia Agricolassa:

Harmahtavan kenraalin elämäkerta

Lisätty 28.10.2015 | Arvostelu

FT Vesa Määtän biografia kenraaliluutnantti K.L. Oeschista perustuu erittäin laajaan lähdeaineistoon, johon viitataan teoksen nooteissa vajaa tuhat kertaa. Kyseessä on kiistatta tieteellinen tutkimus, johon olisin kaivannut yhtä tieteellisen tutkimuksen elementtiä, nimittäin johdantoa, jossa olisi käsitelty aikaisempaa tutkimusta ja rajattu aihetta. Määttä viittaa lähteissään Helge Seppälän Oesch-biografiaan vuodelta 1998, muttei missään vaiheessa pohdi oman kirjansa suhdetta […]

Kiittämättömys oli kenraalin palkka

Lisätty 2.7.2015 | Arvostelu

Eversti, sotatieteiden tohtori Markku Iskanius julkaisi 2013 Lundqvistin elämäkerran ensimmäisen osan, joka käsitteli aikaa talvisotaan asti. Valitettavasti kyseistä kirjaa Tuntematon kenraali J. F. Lundqvist ei ole yhtään kappaletta Turun tiedekorkeakoulujen kirjastoissa. Koska silloinen kustantaja Apali on mennyt konkurssiin, on kyseisen kirjan hankkiminen ilmeisen vaikeaa eikä se ole ollut käytettävissäni. Huonon saatavuuden takia olisi ollut suotavaa, että […]

Kysymyksiä ja lopulta myös vastauksia

Lisätty 10.12.2007 | Arvostelu

Tärkeä aihe Erityisesti eri maitten armeijoitten omassa sotahistoriantutkimuksessa pyritään ainakin jossain määrin soveltuvuuteen. Tekniikka muuttuu, mutta jokaisen maan sotilaitten erityispiirteet taistelutilanteessa ovat asia, jota ei rauhan aikana voida selvittää, vaan on tutkittava aiemmin käytyjä sotia. Tätä taustaa vasten on erikoista, miten vähän puolustusvoimat on pyrkinyt Suomessa kriittisesti selvittämään kesän 1944 taisteluita. Juuri tällöin Suomi sai […]

Rusi, Rehn ja isot veljet

Lisätty 25.11.2003 | Arvostelu

Kun tohtorit Rusi ja Rehn alkoivat työstää kirjaa kylmästä tasavallasta, aivan ensimmäiseksi herrojen olisi kannattanut kerätä jäitä hattuun. Nyt on koottu tulisia hiiliä, ja se näkyy lopputuloksessa. Etenkin Rehnin olisi toivonut kaatavan vettä liekkeihin – bensiinin asemesta. Rusi on sentään asianosainen. Voi olla, että hän katsoo olevansa tarpeessa puolustautua julkisesti, ja aivan varmasti hänellä on […]