Kirjoituksia Agricolassa:

Hautausmaan tarinoita

Lisätty 16.12.2019 | Arvostelu

Millaisen kirjan voi saada aikaan olemalla evankelisluterilaisen kirkon pappi ja viettämällä aikaa Malmin hautausmaalla? Pappina toimiva ja varsin räväkkänä persoonallisuutena tunnettu Kai Sadinmaa on päättänyt tarttua haasteeseen. Sadinmaa on omien sanojensa mukaan Suomen ainoa hautausmaapappi, ja hänen virkanaan on jo parin vuoden ajan ollut hautausmaalla oleskelu ja ihmisten kohtaaminen tässä hautausmaapapin roolissa. Tämän työn ohessa […]

Etnografista kylätutkimusta lähiössä

Lisätty 11.10.2019 | Arvostelu

Lotta Junnilaisen sosiologian alaan kuuluva väitöskirjatutkimus Lähiökylä on tärkeä tieteellinen puheenvuoro suomalaisten lähiöiden yhteisöllisyydestä sekä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevasta eriarvoisuudesta. Junnilaisen tutkimus perustuu varsin perusteelliseen etnografiseen tutkimukseen kahdessa suomalaisessa lähiössä, joita teoksessa kutsutaan Hallakummuksi ja Routalaksi. Tutkimus asettuu osaksi kaupunkietnografian pitkää perinnettä, ja kirjan sivuilla mainitaan monia alan klassikoita Oscar Lewisistä alkaen. Teoksen sivuilta välittyy huolellinen […]

Kulttuuria ja yhteiskunnallisia valtasuhteita teoretisoimassa

Lisätty 23.8.2019 | Arvostelu

Muutama vuosi sitten kuolleen jamaikalaissyntyisen kulttuurintutkija Stuart Hallin (1932–2014) ajattelu on vaikuttanut Suomessa monella eri oppialalla jo vuosikymmeniä. Omassa tutkimustyössään perinteisiä oppiainerajoja rikkonut Hall oli kiinnostunut erityisesti identiteettiin, ideologiaan, politiikkaan ja diskursseihin liittyvistä kysymyksistä. Hallin työlle oli ominaista tietynlainen esseistisyys. Pitkien ja perusteellisten monografioiden sijasta hän kirjoitti lyhyempiä ja toisinaan varsin provokatiivisia tekstejä. Hallin ajattelua […]

Oppinut katsaus Karl Marxin ajatteluun ja vaikutukseen

Lisätty 19.6.2019 | Arvostelu

Muutama vuosi sitten kuolleen brittihistorioitsija Eric Hobsbawmin (1917–2012) teos Kuinka muuttaa maailmaa – kriittisiä esseitä Marxista julkaistiin alkuvuodesta suomeksi. Alkujaan kirjan oli tarkoitus ilmestyä kauppoihin jo viime vuoden puolella Karl Marxin syntymän 200-vuotisjuhlavuoden kunniaksi, mutta syystä tai toisesta julkaisu viivästyi muutamalla kuukaudella. Hyvää kannattaa kuitenkin odottaa. Saksalaissyntyistä Karl Marxia (1818–1883) voidaan hyvällä syyllä pitää kaikkien […]

Demokratia unelmana paremmasta maailmasta

Lisätty 18.3.2019 | Arvostelu

Demokratia utopiana & sen vastavoimat tarjoaa aikalaisdiagnostisen ja voimakkaasti kantaa ottavan katsauksen demokratian nykyisiin kipukohtiin. Samalla kirja on myös toiveikas. Vaikka tällä hetkellä demokratiaa uhkaisikin näivettyminen, on myös toivoa paremmasta. Demokratia voidaan löytää uudelleen. Demokratiaa voidaan Teppo Eskelisen mukaan ajatella joko yksilöiden tasa-arvoon ja yhtäläisiin vaikutusmahdollisuuksiin perustuvana poliittisena ideaalina tai tiettyihin perusvapauksiin nojaavana yhteiskuntamallina. Liberaalissa […]

Yleistajuinen johdatus antropologiaan

Lisätty 23.1.2019 | Arvostelu

Antropologi Peter Metcalfin alun perin vuonna 2005 julkaisema teos Anthropology: The Basics julkaistiin hiljattain suomeksi nimellä Antropologia: Johdatus perusteisiin. Metcalf on pitkän uran tehnyt Virginian yliopiston emeritusprofessori, joka on kunnostautunut erityisesti kuolemaan liittyvien rituaalien ja perinteiden tutkijana. Etnografista tutkimusta hän on tehnyt erityisesti Borneon sademetsien alkuperäiskansojen parissa. Metcalf ei kirjassaan tuo liiaksi esille omaa työtään […]

Filosofinen näkökulma rasismiin

Lisätty 12.11.2018 | Arvostelu

Alkukesästä 2017 julkisuuteen levisi tieto siitä, että eräässä poliiseille tarkoitetussa suljetussa Facebook-ryhmässä esiintyi järjestelmällistä rasistista kielenkäyttöä. Miten tällainen pitkään jatkunut toiminta oli mahdollista nykypäivän moniarvoisessa ja suvaitsevaisessa Suomessa? Tapaus muistuttaa eräästä nykypäivän rasismiin liittyvästä paradoksista: Vaikka virallisen diskurssin tasolla rasismi tuomitaan, on rasismi silti ilmiönä läsnä suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa ja monissa vakiintuneissa käytännöissä. Toinen hyvä […]

Luokkaretki lähiöön

Lisätty 8.11.2018 | Arvostelu

Useimmilla suomalaisilla on jonkinlaisia mielikuvia tai mielipiteitä lähiöistä. Usein nämä käsitykset ovat tavalla tai toisella hieman negatiivisia. Samalla niiden todellisuuspohja on monesti varsin huteralla pohjalla. Esimerkiksi mitä asuinalueiden turvallisuuteen tulee, moni levottomana pidetty lähiö on itse asiassa huomattavasti mainettaan parempi. Sen sijaan eräs keskeinen ja samalla hyvin todellinen lähiöiden ongelma koskee niiden asukkaiden vieraantuneisuutta yhteiskunnan […]

Suomalaisen saunomiskokemuksen äärellä

Lisätty 30.7.2018 | Arvostelu

Laura Seesmeri tutkii maisemantutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan saunomiskokemusta kehollisuuden ja kulttuuriperinnön näkökulmasta. Aihe on tutkimisen arvoinen, sillä sauna ja saunominen ovat tärkeä osa suomalaista kulttuuria ja elämänmuotoa. Yksilötasolla tämä näkyy siten, että saunaan ja saunomiseen liittyy voimakkaita tunteita ja monenlaisia muistoja. Yksilölliset kokemukset kuitenkin jäsentyvät kulttuurin tarjoamaa symbolista merkitysverkostoa vasten. Näin saunomiskokemus sulautuu yhteen kulttuurihistorian […]

Uusliberalistinen manifesti

Lisätty 14.6.2018 | Arvostelu

Elina Lepomäen Vapauden voitto on poliitikon kirjoittamaksi kirjaksi varsin pitkä, noin 700 sivun mittainen. Pituus ei kuitenkaan häiritse, sillä sisältö on pääosin mielenkiintoista luettavaa, vaikkei kirjoittajan ajatusmaailmaa jakaisikaan. Kirja muodostaa selkeästi argumentoidun kokonaisuuden, jossa Lepomäki käy läpi lukuisia eri aihealueita. Huomiota saavat niin työmarkkinat, koulutuspolitiikka, korkeakoulut, sosiaaliturva kuin ulkopolitiikkakin. Kirja alkaa lyhyellä elämänkerrallisella osiolla, mutta […]