Kirjoituksia Agricolassa:

WIHURIN STIPENDI SUOMEN ROOMAN-INSTITUUTISSA HAETTAVANA

Lisätty 1.11.2018 | Ilmoitus

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi Wihurin stipendin ajalle 1.8.2019–31.7.2020. Stipendin suuruus on 24 000 euroa, ja sen rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stipendi myönnetään väitöskirjan tekijälle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taidehistoria. […]

Määräaikainen projektitutkijan / asiamiehen toimi

Lisätty 20.4.2018 | Ilmoitus

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi projektitutkijan tehtävän hankkeessa Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata. Tehtävään sisältyy myös säätiön asiamiehen toimen sijaisuus ajalla 1.8.2018–30.6.2019. Molempia tehtäviä hoidetaan Suomesta käsin. Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyy instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen. Hanke on kaksivuotinen (2018–2019) ja mukana ovat Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit […]