Kirjoituksia Agricolassa:

Religious Communities in Rome in the Great Western Schism

Lisätty 6.7.2020 | Tapahtuma

Dies medievales 2021

Lisätty 6.7.2020 | Tapahtuma

Saagojen jäljillä

Lisätty 13.5.2020 | Arvostelu

Mitä saagat ovat – totta vai tarua? Tällä retorisella kysymyksellä avaavat Sirpa Aalto ja Kirsi Kanerva, kaksi saagoihin erikoistunutta tutkijaa, teoksensa Johdatus saagakirjallisuuteen. Kirjoittajat itse esittelevät teosta sanoen sen tuovan esille saagakirjallisuuden syntyhistoriaa, kehitystä ja käyttöä sekä valottavan eri saagalajien erityispiirteitä ja niiden suhdetta toisaalta suulliseen kertomusperinteeseen, toisaalta taas eurooppalaiseen kirjallisuuteen. He määrittelevät saagakirjallisuuden käsittelyä […]

Dominican Culture, Dominican Theology

Lisätty 20.1.2020 | Ilmoitus

Dominican Culture, Dominican Theology The Order of Preachers and Its Spheres of Action (1215 – c. 1600) Annual Conference of the International Society for the Study of Medieval Theology (IGTM) 23 – 26 June 2020, Faculty of Theology, University of Copenhagen, Denmark CALL FOR PAPERS In the early 13th century, a novel concept of religious […]

CFP: Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia, uusi DL

Lisätty 22.8.2019 | Ilmoitus

CALL FOR PAPERS – ABSTRAKTIEN JÄTTÖAIKAA ON PIDENNETTY – DL 15.9.2019 Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia Monitieteinen päiväseminaari Turun yliopisto Perjantaina 8.11.2019 Taiteiden ja kristinuskon kohtaamisia -seminaari kohdistaa huomion taiteiden, kristinuskon ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen ja limittyneisyyteen hienovaraisesti ja kriittisestä näkökulmasta. Tarkastelun alla ovat ne moninaiset tavat, joilla kristinusko ja taiteet ovat kohdanneet. Seminaarissa tullaan keskittymään […]

Submissions to Open Panels: Christianity and Politics Conference

Lisätty 19.4.2018 | Ilmoitus

Christianity and Politics Conference University of Turku 22–23 November 2018 (christianityconf.utu.fi) We are pleased to announce that the call for paper submissions to open panels of the conference Christianity and Politics is now open! Christianity and Politics is a two-day inter-disciplinary conference to be organised at the University of Turku, Finland, in November 2018. The […]

Christianity and Politics Conference, University of Turku

Lisätty 5.3.2018 | Ilmoitus

Christianity and Politics Conference University of Turku 22–23 November 2018 The relationship between religion and politics is extremely complex and delicate. Over time the boundaries between the two have been drawn in various ways. Especially in the pre-modern era religion and politics belonged to the same processes, both at theoretical and practical levels. They were […]