Kirjoituksia Agricolassa:

Musiikki – Muuttuva musiikki, teknologia ja toimijat: teknologian rooli studiotyöskentelyssä ja äänite- tai musiikkituotannossa

Lisätty 16.11.2018 | Ilmoitus

Tässä Musiikki-lehden teemanumerossa keskitytään tarkastelemaan musiikin ja teknologian välistä suhdetta erityisesti musiikki- ja äänitetuotannon kontekstissa. Näiden teemojen lisäksi tarkastelun kohteena voivat olla myös erilaiset soitin- tai studiolaiterakentajat, eri tallennusformaatit kulttuurisessa kontekstissaan tai studioiden, studioteknologian sekä soitin- ja soitinlaitemallinnusten kehitys. Teemanumerossa kysytään, millaisissa teknologisoituneissa toimintaympäristöissä musiikkia tuotetaan, esitetään ja kulutetaan. Miten toimijat kytkeytyvät ja sitoutuvat teknologiaan […]