Kirjoituksia Agricolassa:

Seminaari Suomen tiedusteluhistoriasta

Lisätty 16.10.2019 | Tapahtuma

Rakennustutkija 2.1.2020 lähtien Savonlinnan maakuntamuseoon

Lisätty 15.10.2019 | Ilmoitus

Rakennustutkijan tehtävänä on vastata Etelä-Savon rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluu kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvien lausuntojen valmistelu Etelä-Savon alueen kuntien osalta, sekä suojelutavoitteiden laatiminen, neuvonta ja tietopalvelu, sekä rakennetun ympäristön selvitysten ohjaaminen. Lausuntotyöskentelyn lisäksi tehtävään sisältyy tietojärjestelmien sisällön ylläpitoa, osallistumista alan koulutuksiin sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Rakennustutkija palvelee rakennusten tutkimukseen, käyttöön ja korjauksiin liittyvissä […]

Museomestari Savonlinnan maakuntamuseoon 2.12.2019 alkaen toistaiseksi

Lisätty 15.10.2019 | Ilmoitus

Museomestarin työtehtäviin kuuluu näyttely- sekä kokoelmatoimintaa. Museomestari huolehtii kokoelmatilojen järjestelyistä yhteistyössä intendentin ja konservaattorin kanssa. Hän osallistuu olosuhdeseurantaan ja vastaa kuljetuksista. Museomestarin työnkuvaan kuuluvat myös museoturvallisuuteen, -tekniikkaan sekä kiinteistöihin liittyvät työtehtävät. Työssä tarvitaan organisointi- ja yhteistyötaitoja, sekä paineensietokykyä. Museomestari on keskeisesti mukana uusien kokoelmatilojen suunnittelussa ja hankinnassa. Hän hallitsee niin taidekokoelmien kuin kulttuurihistoriallisen aineiston käsittelyn […]

Poliittisen historian yliopistonlehtori Helsingin yliopistoon

Lisätty 15.10.2019 | Ilmoitus

Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin kansainvälisissä vertailuissa, ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa poliittinen historia sai erinomaisen arvion. Tiedekunnalla on vahva kansainvälinen tutkimusprofiili, kansainvälisiä opetusohjelmia ja opiskelijoita. Henkilökuntaa on 450. Tiedekunnasta valmistuu vuosittain 350 kandidaattia, 400 maisteria ja […]

Mittnordiska kulturdagarna

Lisätty 14.10.2019 | Tapahtuma

Kirjoitusviestinnän osa-aikainen tuntiopettaja

Lisätty 11.10.2019 | Ilmoitus

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (movi.jyu.fi/fi) järjestää perustutkintojen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot yliopiston kaikille opiskelijoille sekä viestintä- ja kielikoulutusta jatko-opiskelijoille ja yliopiston henkilökunnalle. Etsimme nyt kirjoitusviestinnän osa-aikaista tuntiopettajaa, joka voisi aloittaa opetustyöt mahdollisimman pian. Kirjoitusviestinnän tuntiopettajan tehtävä painottuu kirjoittamisen opetukseen perustutkinto-opiskelijoille uusimuotoisissa viestintä- ja kieliopinnoissa (UVK). UVK-opinnoissa opetustyötä tehdään monikielisissä tiimeissä, yhteistyössä muiden Movin opettajien sekä […]

Projektipäällikkö Suomen valokuvataiteen museoon

Lisätty 11.10.2019 | Ilmoitus

Suomen valokuvataiteen museo on aktiivinen kulttuurilaitos ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää ja vaalia valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria.  Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Euroopan vanhin valokuvamuseo on Helsingissä toimiva valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo. Vuosina 2020 – 2021 museon toimintakonsepti uudistuu. Museo etsii määräaikaista projektipäällikköä museon uusien tilojen näyttelytoiminnan ja yleisöpalvelujen kehittämishankkeeseen. Tehtävään valittavalta edellytämme vahvaa projektinhallinnan kokemusta […]

Näyttelyamanuenssi Suomen valokuvataiteen museoon

Lisätty 11.10.2019 | Ilmoitus

Suomen valokuvataiteen museo on aktiivinen kulttuurilaitos ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää ja vaalia valokuvataidetta ja valokuvakulttuuria. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Euroopan vanhin valokuvamuseo on Helsingissä toimiva valokuvan valtakunnallinen erikoismuseo. Vuosina 2020-2021 museon toimintakonsepti uudistuu. Etsimme määräaikaista amanuenssin sijaista vuodeksi 2020 toimialueena museon näyttelytoiminta. Tehtävään valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta näyttelytoiminnasta sekä hyvää suomen […]

Hae amanuenssiksi Hyvinkään museoon

Lisätty 10.10.2019 | Ilmoitus

Oletko kiinnostunut taidekokoelmista ja näyttelyjen suunnittelusta? Pidätkö tapahtumatyöstä ja viestintätehtävistä? Jos vastaus on kyllä, tämä on sinun paikkasi! Etsimme Hyvinkään taidemuseoon amanuenssia, joka vastaa taidekokoelmiemme hallinnasta. Osallistut myös kotimaisen ja kansainvälisen näyttelytoiminnan, tapahtumien ja muun ohjelmiston suunnitteluun ja toteutukseen. Olet aktiivisesti mukana museomme viestinnässä perinteisen ja sosiaalisen median avulla. Parhaimmat valmiudet tehtävään antavat soveltuva ylempi […]

Amanuenssi Joensuun museoihin

Lisätty 10.10.2019 | Ilmoitus

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki. Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo ja Joensuun taidemuseo, ovat kulttuuriperintöä laajalaisesti tarkasteleva kulttuuriympäristöviranomainen ja yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museot tarjoavat mielenkiintoisen työympäristön keskellä Joensuun kaupunkia. Pohjois-Karjalan museoon perustetaan kulttuuriympäristötiimi, johon palkataan jo työsuhteessa olevan maakuntamuseo-amanuenssin lisäksi arkeologi ja rakennettuun kulttuuriympäristöön erikoistunut asiantuntija. AMANUENSSI / RAKENNETTU […]

Joensuun museoihin haetaan arkeologia

Lisätty 10.10.2019 | Ilmoitus

Joensuu on yli 76 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki. Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo ja Joensuun taidemuseo, ovat kulttuuriperintöä laajalaisesti tarkasteleva kulttuuriympäristöviranomainen ja yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museot tarjoavat mielenkiintoisen työympäristön keskellä Joensuun kaupunkia. Pohjois-Karjalan museoon perustetaan kulttuuriympäristötiimi, johon palkataan jo työsuhteessa olevan maakuntamuseo-amanuenssin lisäksi arkeologi ja rakennettuun kulttuuriympäristöön erikoistunut asiantuntija. ARKEOLOGI Tule mukaan […]

Museoamanuenssi Iisalmen kaupungille

Lisätty 10.10.2019 | Ilmoitus

Iisalmen kaupunki hakee Juhani Ahon museolle ja Ylä-Savon Kotiseutumuseolle toiminnasta vastaavaa museoamanuenssia ajalle 1.1.2020-31.12.2023. Tehtävä täytetään, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion määrärahan toiminnalle. Museoamanuenssin työtehtäviin kuuluvat museotoiminnan kehittäminen, museokokoelmien hoito, näyttelytoiminta, tapahtumat, markkinointi, asiakaspalvelu sekä asiantuntijaopastukset. Amanuenssi toimii myös kesätyöntekijöiden lähiesimiehenä. Työhön kuuluu myös viikonlopputyötä. Kelpoisuusehtona tehtävään on vähintään yliopistossa suoritettu tai ammattikorkeakoulussa suoritettu […]

Kirjanjulkistus: Kartanoista kaikkien soittimeksi II – Pianonsoiton historiaa Suomessa

Lisätty 10.10.2019 | Tapahtuma

Uuden etsijät -hanke kutsuu mukaan esoteeriseen iltaan Koneen säätiön Lauttasaaren kartanossa

Lisätty 9.10.2019 | Tapahtuma

Kokoelmapäällikkö Gallen-Kallelan Museoon

Lisätty 9.10.2019 | Ilmoitus

Gallen-Kallelan Museo on Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiön ylläpitämä taide- ja kulttuurihistoriallinen museo, joka on avattu yleisölle vuonna 1961. Säätiön tarkoituksena on taidemaalari, professori Akseli Gallen-Kallelan taiteen vaaliminen ja yleisön mielenkiinnon vireilläpitäminen sitä kohtaan. Haemme kokoelmapäällikköä vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan museon kokoelmanhallinnasta ja kokoelmapolitiikan ja -toiminnan kehittämisestä. Etsimme kehittämisorientoitunutta asiantuntijaa, jolla on kokoelmahallinnan ja -prosessien vankka tuntemus sekä […]

Miten kertoa menneisyyden ihmisistä? Tule mukaan yleisöraatiin!

Lisätty 9.10.2019 | Tapahtuma

Amos Anderson -stipendium vid Finlands Rom-institut

Lisätty 7.10.2019 | Ilmoitus

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae tillsammans med Föreningen Konstsamfundet utlyser ett stipendium för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom under året 2020. Beloppet för Amos Anderson -stipendium är 9 000 €. Summan ska täcka tre månaders hyra på Finlands Rom-institut, rese- och levnadskostnader. Under vistelsen är stipendiaten berättigad att bo på Finlands […]

Suomen Muinaismuistosäätiön avustushaku 7.–31.10.2019

Lisätty 7.10.2019 | Ilmoitus

Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnestiftelsen sr perustettiin vuonna 2013 tukemaan vuonna 1870 perustetun Suomen Muinaismuistoyhdistys ry –  Finska Fornminnesföreningen rf:n toimintaa. Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia. Säätiö on vuodesta 2015 alkaen toteuttanut tarkoitustaan […]

Aluetaidemuseotutkija Lahden museoihin

Lisätty 7.10.2019 | Ilmoitus

Haemme Lahdessa aloittavaan Päijät-Hämeen alueelliseen vastuumuseoon aluetaidemuseotutkijaa 2.1.2020 alkaen Lahden kaupunginmuseo toimii Päijät-Hämeen maakuntamuseona ja on yksi tulevista alueellisista vastuumuseoista. Museossa on vahva ja pitkä perinne alueellisen museotyön ja kulttuuriympäristön viranomaistehtävien hoidosta ja nyt täydennämme joukkoamme uudella työtehtävällä. Aluetaidemuseotutkija tulee työskentelemään osana laaja-alaista asiantuntijajoukkoa museon Tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikössä, johon tulee kuulumaan myös kaksi rakennustutkijaa, kaksi […]

Jaa­na Lut­ti­nen: ”Miltä mielestä tuntui, ei arvaa kukkaan”. Sodan kuormittavuus ja kriisinkestävyys lisalmen pitäjän kotitaIouksissa 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä

Lisätty 4.10.2019 | Tapahtuma