Kirjoituksia Agricolassa:

Mistä löytyvät peruskoulun todelliset alkuunpanijat?

Lisätty 2.12.2019 | Arvostelu

Markku Niemi nimittää kirjaansa tutkielmaksi. Se perustuu koulunuudistustyössä syntyneeseen pöytäkirja-, raportti- ja lausuntoaineistoon. Teokselle ei kuitenkaan tehdä oikeutta, jos sitä arvioidaan tieteellisenä tutkielmana. Silloin korostuu käytetyn kirjallisuuden ja lähdeviitteiden puutteellisuus sekä näkökulman subjektiivisuus. Alaotsikko, joka lupaa teoksen keskittyvän vapaan kansalaistoimintaan suuressa koulunuudistuksessa, on laajempi kuin kuin kirjan sisältö. Todellisuudessa kirjoittaja keskittyy Aarne Hellemaan ja Onni […]

Hygieniatuotteet ruumiillisen sukupuolen rakentajina

Lisätty 30.9.2019 | Arvostelu

Matleena Frisk tarkastelee aihettaan sukupuolentutkimuksen näkökulmasta lähtökohtanaan olettamus, että ruumiillista sukupuolta rakennetaan erilaisilla kulutustuotteilla. Väitöskirjan aineistona on nuorille suunnattu musiikkilehti Suosikki. Lehdessä julkaistujen mainosten ja toimituksellisen aineiston sisällössä tapahtuneista muutoksista kirjoittaja etsii tapoja, joilla erilaisten kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden avulla rakennettiin 1960-luvun nais- ja miesruumista ja sen luonnollisuuden ihannetta. Väitöskirja jakautuu kahdeksaan päälukuun. Aluksi kirjoittaja määrittää […]

Sinikka Selin: Mahdollisia tulevaisuuksia muuttuvassa maailmassa. Helsinkiläisnuorten työ- ja koulutussuunnitelmia 1950-1960-luvuilla

Lisätty 17.9.2018 | Tapahtuma

Raskas rauha, etsitty eheys – vuoden 1918 tunnejäljet luokkahuoneen liepeillä

Lisätty 3.4.2018 | Tapahtuma