Kirjoituksia Agricolassa:

J@RGONIA PYYNTÖ KIRJA-ARVIOILLE, RAPORTEILLE, LEKTIOILLE YMS. // CALL FOR REVIEWS, CONFERENCE REPORTS, LECTIO PRAECURSORIAS ETC. 7.10.–31.10.2020

Lisätty 7.10.2020 | Ilmoitus

J@RGONIA PYYNTÖ KIRJA-ARVIOILLE, RAPORTEILLE, LEKTIOILLE YMS (In English below) 7.10.–31.10.2020 Kevään 2021 numeroon, Vol. 19, No 37 http://jargonia.fi/cfp/ J@rgonia on historian-, kulttuurin- ja perinteentutkijoille suunnattu vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu Open Access -verkkojulkaisu. Voit tarjota J@rgonian vuoden 2021 ensimmäiseen, kesällä ilmestyvään numeroon (konferenssi)raportteja, haastatteluja, lyhyitä katsauksia tai puheenvuoroja. Tarjottavat kirjoitukset voivat edustaa esimerkiksi historiantutkimusta, kulttuuriperintötutkimusta, etnologiaa tai […]

CALL FOR ARTICLES J@rgonia 1/2021

Lisätty 3.9.2020 | Ilmoitus

CALL FOR ARTICLES J@rgonian kevään 2021 numeroon 1.9.2020–30.9.2020 (In English below) Kiinnostaako tieteellinen julkaiseminen? Haluatko hyötyä avoimen julkaisemisen tuomasta näkyvyydestä ja tavoittaa lukijakuntaa ilman maksumuuria? Historian, kulttuurin ja perinteen tutkimukseen keskittyvä tieteellinen, vertaisarvioitu, open acces -verkkolehti J@rgonia etsii aihepiiriltään vapaita artikkeleita kevään 2021 numeroon (Vol. 19, No. 37). Vuonna 2003 perustettua J@rgoniaa julkaisee Jyväskylän yliopiston […]

Kirja-arvio, raportti, lektio J@rgoniaan

Lisätty 19.3.2020 | Ilmoitus

18.3.–8.4.2020 (In English below) Syksyn 2020 numeroon, Vol. 18, No 36 http://jargonia.fi/cfp/ J@rgonia on historian-, kulttuurin- ja perinteentutkijoille suunnattu vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu open access -verkkojulkaisu. Voit tarjota J@rgonian vuoden 2020 toiseen, joulukuussa ilmestyvään numeroon (konferenssi)raportteja, haastatteluja, lyhyitä katsauksia tai puheenvuoroja. Tarjottavat kirjoitukset voivat edustaa esimerkiksi historiantutkimusta, kulttuuriperintötutkimusta, etnologiaa tai antropologiaa, soveltuvin osin yhteiskuntatieteitä. Lisäksi toimitus […]

CALL FOR ARTICLES J@rgonia, Vol. 18, No. 36

Lisätty 11.2.2020 | Ilmoitus

CALL FOR ARTICLES J@rgonian syksyn 2020 numeroon 10.2.2020–28.2.2020. (In English below) Kiinnostaako tieteellinen julkaiseminen? Haluatko hyötyä avoimen julkaisemisen tuomasta näkyvyydestä ja tavoittaa lukijakuntaa ilman maksumuuria? Historian, kulttuurin ja perinteen tutkimukseen keskittyvä tieteellinen, vertaisarvioitu, open acces-verkkolehti J@rgonia etsii aihepiiriltään vapaita artikkeleita syksyn 2020 numeroon (Vol. 18, No. 36). Vuonna 2003 perustettua J@rgoniaa julkaisee Jyväskylän yliopiston Historian […]

1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät: ohjelma ja ilmoittautuminen

Lisätty 21.11.2019 | Tapahtuma

J@rgonia pyyntö kirja-arvioille, raporteille, lektioille yms. // Call for reviews, reports, lectio praecursorias etc.

Lisätty 9.10.2019 | Ilmoitus

8.10.–31.10.2019 (In English below) Kevään 2020 numeroon, Vol. 18, No 35 http://jargonia.fi/cfp/ J@rgonia on historian-, kulttuurin- ja perinteentutkijoille suunnattu vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu open access -verkkojulkaisu. Voit tarjota J@rgonian vuoden 2020 ensimmäiseen, kesäkuussa ilmestyvään numeroon (konferenssi)raportteja, haastatteluja, lyhyitä katsauksia tai puheenvuoroja. Tarjottavat kirjoitukset voivat edustaa esimerkiksi historiantutkimusta, kulttuuriperintötutkimusta, etnologiaa tai antropologiaa, soveltuvin osin yhteiskuntatieteitä. Lisäksi toimitus […]

1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät

Lisätty 3.10.2019 | Ilmoitus

Tammikuussa 2019 järjestettiin valtakunnalliset 1500- ja 1600-lukujen tutkimuksen päivät. Tavoitteena oli aktivoida eri tieteenalojen tutkijoita verkostoitumaan ja keskustelemaan aikakauden tutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta. Tapahtuma sai osakseen suurta kiinnostusta ja seminaari oli lopulta kaksipäiväinen. Samalla päätettiin perustaa Uuden ajan alun tutkimuksen verkosto – Nätverk för tidigmoderna tidens forskning i Finland, joka on Suomen Historiallisen Seuran alainen […]

CALL FOR ARTICLES, J@rgonia 1/2020

Lisätty 10.9.2019 | Ilmoitus

Haku auki 9.9.–7.10.2019 (http://jargonia.fi/cfp/, In English below) Kevään 2020 numeroon, Vol. 18, No 35. Kiinnostaako tieteellinen julkaiseminen? Haluatko hyötyä avoimen julkaisemisen tuomasta näkyvyydestä ja tavoittaa lukijakuntaa ilman maksumuuria? Historian, kulttuurin ja perinteen tutkimukseen keskittyvä tieteellinen, vertaisarvioitu, open acces -verkkolehti J@rgonia etsii aihepiiriltään vapaita artikkeleita kevään 2020 numeroon (Vol. 18, No. 35). Vuonna 2003 perustettua J@rgoniaa […]

Kysely Ruotsin ja Suomen varhaismodernin ajan tutkijoista, tutkimusteemoista ja kiinnostuksen kohteista

Lisätty 3.5.2019 | Ilmoitus

Hyvä vastaanottaja, historiantutkija tai -harrastaja! Koneen Säätiön rahoittama hanke Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 (Hirsu, 2018–2021) toteuttaa kaikille alan harrastajille, tutkijoille ja aihepiiristä kiinnostuneille suunnatun kyselytutkimuksen. Kyselyssä kartoitetaan vastaajien näkemyksiä keskeisistä ruotsalaisista ja suomalaisista tutkijoista, jotka ovat keskittyneet töissään eri näkökulmista vuoteen 1809 ulottuvaan […]

Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä: 17. Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylän yliopisto, 12.–13.6.2019

Lisätty 23.4.2019 | Tapahtuma

J@RGONIA KIRJA-ARVIOPYYNTÖ / CALL FOR REVIEWS 7.3.–31.3.2019

Lisätty 11.3.2019 | Ilmoitus

J@RGONIA KIRJA-ARVIOPYYNTÖ / CALL FOR REVIEWS 7.3.–31.3.2019 (In English below) Syksyn 2019 numeroon, Vol. 17, No 34 http://jargonia.fi/cfp/   J@rgonia on historian-, kulttuurin- ja perinteentutkijoille suunnattu vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu open access -verkkojulkaisu. Tarjoa Jargonian vuoden 2019 toiseen, joulukuussa ilmestyvään numeroon (konferenssi)raportteja, haastatteluita, lyhyitä katsauksia tai puheenvuoroja. Tarjottavat kirjoitukset voivat edustaa esimerkiksi historiantutkimusta, kulttuuriperintötutkimusta, etnologiaa tai […]

Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä. 17. Kustaa Vaasa seminaari, 12.–13.6.2019

Lisätty 11.3.2019 | Ilmoitus

Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä  17. Kustaa Vaasa seminaari, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, 12.–13.6.2019 Hyvä kollega! Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella on järjestetty vuodesta 2003 teemaltaan vuosittain vaihtuva Kustaa Vaasa-seminaari. Seuraava seminaari järjestetään keskiviikkona ja torstaina 12.–13.6.2019. Tänä vuonna seminaarin aiheina ovat vanhat ja uudet ihmistieteiden ja […]

Jargonian syksyn 2019 numero

Lisätty 7.2.2019 | Ilmoitus

CFP 5.2.2019-5.3.2019. (In English below) Kiinnostaako tieteellinen julkaiseminen? Haluatko hyötyä avoimen julkaisemisen tuomasta näkyvyydestä ja tavoittaa lukijakuntaa ilman maksumuuria? Historian, kulttuurin ja perinteen tutkimukseen keskittyvä tieteellinen, vertaisarvioitu, open acces-verkkolehti Jargonia etsii aihepiiriltään vapaita artikkeleita syksyn 2019 numeroon (Vol. 17, No. 34). Vuonna 2003 perustettua J@rgoniaa julkaisee Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry. TSV:n […]

Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä

Lisätty 6.2.2019 | Ilmoitus

CFP: Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä 17. Kustaa Vaasa Seminaari, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, 12.–13.6.2019 Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella on järjestetty vuodesta 2003 teemaltaan vuosittain vaihtuva Kustaa Vaasa-seminaari. Seuraava seminaari järjestetään viikolla 24, keskiviikkona ja torstaina 12.–13.6.2019. Tänä vuonna seminaarin aiheina ovat vanhat ja uudet ihmistieteiden […]

J@rgonia kirja-arviopyyntö / call for reviews

Lisätty 9.10.2018 | Ilmoitus

J@RGONIA KIRJA-ARVIOPYYNTÖ / CALL FOR REVIEWS: 8.10.–31.10.2018 Lapset, historia ja kulttuuriperintö -teemanumeroon, 1/2019   J@rgonia on historian-, kulttuurin- ja perinteentutkijoille suunnattu vertaisarvioitu ja Jufo-luokiteltu open access -verkkojulkaisu. Kevään 2019 teemanumerossa paneudutaan lasten, historian ja kulttuuriperinnön kohtaamisiin ennen ja nyt. Menneisyyttä koskevien tulkintojen käyttäminen nykyisyyden ja tulevaisuuden tarpeisiin kuuluu niin historianopetuksen, museopedagogiikan kuin myös kulttuuriperintökasvatuksen tavoitteisiin. […]

Historiankirjoitus Suomessa ja Ruotsissa -seminaari

Lisätty 25.4.2018 | Tapahtuma

Historiankirjoitus Suomessa ja Ruotsissa -seminaari

Lisätty 12.3.2018 | Ilmoitus

CFP: Historiankirjoitus Suomessa ja Ruotsissa -seminaari, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, 24.–25.5.2018, (abstraktien määräaika 15.4.2018) Suomen ja Ruotsin historiantutkimuksen historian tarkastelussa on keskitytty yleensä joko Suomen tai Ruotsin ”oman maan” tutkijoiden toiminnan ja tutkimusten sisältöjen analyysiin. Mielenkiinnon kohteina ovat olleet muun muassa merkittävimmiksi katsotut henkilöt ja heidän ympärilleen muodostuneet, esimerkiksi kansalliseen historiankirjoitukseen tai rakennehistoriaan […]