Kirjoituksia Agricolassa:

Kirjoittajakutsu teokseen Humanistinen kaupunkitutkimus

Lisätty 15.2.2019 | Ilmoitus

Globaalin kaupungistumisen seurauksena kaupunki suunnittelun kohteena, elettynä ympäristönä ja vuorovaikutusten verkostona on ajankohtaisempi ilmiö kuin kenties koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan kaupunkitutkimuksesta on muodostunut maailmalla ja Suomessa monitieteinen, vuorovaikutteinen ja näkyvä tutkimusalue. Kaupunkitutkimuksen merkitys on olennainen myös akateemisen kentän ulkopuolella: niin kaupungit kuin monet yksityiset ja julkiset tahot käyttävät ja tarvitsevat yhä enemmän tutkimustietoa kaupunkien ominaispiirteistä, […]

Historia nyt! keskiviikkona 3.10. klo 18. FT Mila Oiva: Ulkomaankauppaa à la Itäblokki. Lobbausta, kilpailua ja markkinointikikkoja puolalaisten vaateviennissä Neuvostoliittoon. Turun kaupunginkirjaston Studio

Lisätty 27.9.2018 | Tapahtuma