Kirjoituksia Agricolassa:

Kriittinen katse tarinapositiivisuuden taikapölyyn

Lisätty 24.8.2021 | Arvostelu

Kirjoittajien mukaan tarinataloudessa ”tarinankertoja” on ammattinimike siinä missä ”onnellisuusvalmentajakin”, ja tunteisiin vetoavista yksilötarinoista on tullut arvokasta valuuttaa melkein millä tahansa elämänalueella journalismista aktivismiin ja politiikasta markkinointiin. Ihmiset tarttuvat hanakasti yksilöön keskittyviin, yllätyksellisiin ja samastuttavia yksityiskohtia sisältäviin esityksiin, joissa korostuvat kokemus, yksityiskohdat ja mullistukset. Niistä syntyy kertomuksen taika. #laupiassamarialainen, #pieniihminenvastaansysteemi, #hyvinvointiyrittäjänkääntymiskertomus, #sairaussankarinmatkana ovat hyvin tunnistettavia, toistuvia […]

Eriarvoistuvat mahdollisuudet – köyhyyden ja huono-osaisuuden kasaantuminen Suomessa

Lisätty 22.12.2020 | Arvostelu

Mitä on suomalainen köyhyys? Suomalainen nykyköyhyys on absoluuttisen kurjuuden, nälän ja puutteen sijaan suhteellista. Suhteellinen köyhyys tarkoittaa heikkoa toimeentuloa suhteessa muuhun väestöön.  Euroopassa yleisesti käytetty suhteellisen köyhyyden mittari on se, että kotitalouden tulot ovat alle 60 prosenttia saman tyyppisten kotitalouksien tuloista. Tuomo Laihiala muistuttaa artikkelissaan, että köyhyys on moniulotteinen käsite. Köyhyys tarkoittaa resurssien puutetta, mutta […]

Tulevaisuuden ja edistyksen uskoa – pysyvyyttä ja pysähtyneisyyttä

Lisätty 28.8.2020 | Arvostelu

Tarmo Lemola on promovoitu Tampereen yliopiston kunniatohtoriksi ansioistaan teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen edistäjänä ja hänellä on pitkänlinjan näkemys suomalaisen tiedepolitikan kehityksestä. Kirjassa Lemolan kokemus tiedepolitiikan toimijana näkyy vahvana. Lemola sijoittaa tiedepolitiikan alun Suomessa ja siitä käytävän keskustelun Tieteen päiviin vuonna 1954, joilla vallitsi ”uudistusmielinen” ja edistyksellinen ilmapiiri. Kesti kuitenkin yli kymmenen vuotta ennen kuin varsinaisesta […]

Kohti digitalisoituvaa luokkayhteiskuntaa

Lisätty 17.12.2019 | Arvostelu

Ruotsissa superrikkaiden ja suhteellisesti köyhien välinen kuilu on syventynyt rajusti, mikä näkyy myös työ- ja asunto-oloissa turvallisuutena tai vastakohtaisesti turvattomuutena. Kadotettu kansankoti pyrkii selvittämään, miten tähän tilanteeseen on tultu. Vielä vuonna 1980 eriarvoisuus oli Ruotsin historiassa alimmillaan ja tasa-arvoa edistävät uudistukset, peruskoulu, palkansaajien oikeudet sekä erilaiset taloudellista demokratiaa ja hyviä työoloja edistäviä toimet näyttivät suuntaa kohti […]

Kohtaamisia verkossa

Lisätty 14.11.2019 | Arvostelu

Jaakko Suomisen, Petri Saarikosken ja Elina Vaahensalon teoksessa Digitaalisia kohtaamisia – verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan käydään läpi verkkovälitteisten keskustelukulttuurien kehittymistä 1980-luvulta tähän päivään BBS-purkeista, IRC:n, uutisryhmien eli ”nyyssien”, selainpohjaisten verkkokeskustelupalveluiden, kuten Suomi24:n, mobiilien verkkokeskusteluiden kautta sosiaaliseen mediaan. Kirjassa käsiteltävät teemat heijastavat erilaisten käyttäjäryhmien vuorovaikutussuhteita sekä teknologian, käyttäjän ja netinkäyttöä koskevan julkisen keskustelun kolminaisuutta. Kirjoittajat paikantavat […]

Syrjäyttävä, ulossulkeva maailma

Lisätty 12.7.2018 | Arvostelu

Saskia Sassenin mukaan eriarvoistumiskehityksestä on syytä puhua uudenlaisina karkotuksina (expulsions). Ihmiset karkotetaan ulos toimeentulostaan, elintilastaan ja ympäristöstään. Nykyistä taloudellista tai ympäristöön kohdistuvaa uudelleenjakoa ei ole mahdollista enää ymmärtää perinteisillä eriarvoisuuden käsitteillä. Kätkeytyneet kehityssunnat köyhdyttävät rikkaiden maiden keskiluokan. Sassen tarkastelee ääritapauksia, ne paljastavat sen, mistä on vaikea saada otetta. Ulossulkemisen taustaksi Sassen määrittelee globalisaation ja globaalikapitalismin. […]